İlaç Ara
 
 
 

PLAZMODYUM  Nedir

Sıtma etkeni, hematozoer, heteroksen parazit, yani gelişmesini tamamlayabilmek için iki konakçıya gereksinim gösterir: 1-İnsan: plasmodium alyuvarlarda aseksüel (eşeysiz) bölünme fazını (Şizogonik siklus) tamamlar. 2-Dişi anofel (vektör) : Sindirim kanalında seksüel (eşeyli) bölünme fazını (sporogonik siklus) tamamlar. Plazmodium'un 4 türü insan için patojendir. -p. falsiparum (Welch, 1897) . Falsiparum malaria (malignant tertian malaria) her 3 günde bir nöbetleri tekrarladığı için tersiyan malarya adını alır. -p. malaria (Qartan malaria) , nöbetleri her dört günde bir tekrarladığı için kuartan malarya adını alır. -p. ovale (Craig, 1990) . P. vivax'a benzer; her 48-50 saatte bir nöbetleri tekrarlar ve benign tersiyan malarya belirtileri oluşur. -p. vivax (vivax malaria) benign tersiyan malaryadır.

 

 

Rastgele Terimler