İlaç Ara
 
 
 

PEREBRON 50MG/5 ML 120 ML SURUP PEREBRON 50MG/5 ML 120 ML SURUP

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Çınay Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   oksolamin fosfat
ATC Kodu :   R05DB07
ATC Açıklaması :   Oksolamin
Kamu Kodu :   A06096
Barkodu :   8699565573504
Patent :   Orjinal
Fiyatı :   4,01 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   -
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E181A
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz veya hemen hemen beyaz kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Antitüsif
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  PEREBRON 50MG/5 ML 120 ML SURUP Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Kontraendikasyonlar

PerebronÒ Şurup’un içindeki maddelerden birine karşı önceden aşırı hassasiyet gösterdiği bilinen kişilerde kullanılmaz.

 Saklama Koşulları

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 Farmakokinetik özellikler

Oral yoldan verilen oksolamin, hızlı bir şekilde metabolize edilir; idrar ve dışkı yolu ile 24 saat içinde tam olarak atılır.

 Endikasyonlar

Solunum yollarının öksürükle birlikte olan veya olmayan farenjit, larenjit, trakeit, bronşit, bronşektazi, boğmaca gibi rahatsızlıkları ile soğuk algınlığına bağlı öksürüklerin tedavisi.

 Farmasötik Şekli

Şurup

 Formülü

5 ml şurupta etkin madde oksolamin fosfat 50 mg (35,5 mg oksolamin baz); yardımcı olarak metil paraben, ponso 4R, frambuaz esansı ve şeker bulunur.

 Farmakodinamik özellikler

PerebronÒ Şurup’un etkin maddesi oksolamin, antiinflamatuvar etkide bir ajandır.

 

Öksürük, genellikle solunum yolları mukozasının inflamasyonu ve tahrişi sonucu ortaya çıkan bir belirtidir. Öksürüğü semptomatik olarak kesmekle esas tedavi yapılmış olmaz.

 

Oksolamin, solunum yolları mukozasının inflamasyonu ile birlikte ona bağlı ateş, ağrı ve spastik irritasyonu ortadan kaldırır; mukolitik etkisi ile sekresyonları sulandırır; sonuç olarak öksürüğü sebebi ile birlikte tedavi eder.

 

Etkisinin periferik olmasından dolayı oksolamin, merkezi öksürük kesicilere has yan etkilere (kabızlık, solunum depresyonu, baş dönmesi, sersemlik, alışkanlık) sebep olmaz; siliyer hareketleri inhibe etmez.

 

Tolerans çok iyidir ve tedavi marjı geniştir; tedavi dozundan çok yüksek dozlarda dahi yan etkilere ve toksik reaksiyonlara sebep olmaz.

 Uyarılar/Önlemler

PerebronÒ Şurup, özellikle midesi hassas olanlarda yemekten sonra verilmelidir.

 

Şurubun eşit miktarda su ile karıştırılması ile yan etkiler genellikle önlenebilir.

 

2 yaşından küçük çocuklarda halüsinasyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.

 

GEBELİKTE KULLANIMI

 

Gebelik kategorisi, B’dir. PerebronÒ kullanımına ilişkin bir kontrendikasyon belirlenmemiş olsa bile, gebelerde, yalnızca doktor gözetimi altında kullanılmalıdır.

 

ARAÇ ve MAKİNE KULLANMA YETENEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  

PerebronÒ Şurup kullanımı, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Hafif lokal anestezik etkisi sebebiyle ağız mukozasında geçici his azalmasına sebep olabilir.

 

Ender olarak özellikle hassas bebeklerde aç karnına verilince bulantı, kusma, bağırsak hareketlerinde artmaya sebep olabilir. Şurubun eşit miktarda su ile karıştırılması ve yemekten biraz sonra verilmesi ile bu durum genellikle önlenebilir.

 

Çok ender olarak aşırı hassasiyeti olanlarda ürtiker görülebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 İlaç etkileşmeleri

Antikoagülan ilaçlarla tedavi görenler, PerebronÒ Şurup kullanmadan önce doktora danışmalıdır.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Hekim başka bir şekilde tavsiye etmediği takdirde ortalama olarak;

2 yaşından büyük çocuklarda: 5 ml'lik 1-2 ölçek, 

Yetişkinlerde: 5 ml'lik 3 ölçek,

4 saat ara ile yemekten sonra, gereğinde eşit miktarda su ile sulandırılarak verilir.

 

KULLANIMA İLİŞKİN UYARILAR

 

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır

 Doz Aşımı

Literatürde 600 mg alan 3,5 yaşındaki çocukta görülen baş dönmesi ve renk solgunluğunun tedavisiz iyileştiği; 1300 mg alan 16 aylık çocukta görülen baş dönmesi, kusma ve ajitasyonun sedatif ve analeptik tatbiki ile arızasız iyileştiği bildirilmiştir.

 

Antidotu yoktur. Erkense mide boşaltılır, semptomatik ve eliminasyonu çabuklaştırıcı tedavi uygulanır

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

PerebronÒ Şurup; 120 ml şurup içeren cam şişelerde, 5 ml'lik ölçeği ile birlikte.

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

-

 Ruhsat Sahibi

A.C.R. Angelini F. Roma - İTALYA lisansı ile Çınay Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL
Tel: (+90 212) 220 64 00
Fax: (+90 212) 222 57 59

 

 Üretici Bilgileri

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091
Edirnekapı-İSTANBUL
Tel: (+90 212) 534 79 00
Fax: (+90 212) 521 06 44

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PEREBRON® şurup

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

5 ml (1 ölçek) şurup, 50 mg oksolamin fosfat içerir.

 

Yardımcı madde(ler):

Ponso 4R (E124) (0.5 mg), Metil paraben (E218) (1.25 mg), Şeker (3846 mg) içermektedir.

 

Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 FARMASÖTİK FORM

Şurup.

Kırmızı berrak şurup.

 Terapötik Endikasyonlar

Soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik eden öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanılabilir.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Hekim başka bir şekilde tavsiye etmediği takdirde ortalama olarak;

2 yaşından büyük çocuklarda: 5 ml'lik 1-2 ölçek,
Yetişkinlerde: 5 ml'lik 3 ölçek, Günde 4 kere yemekten sonra verilir.

Uygulama şekli:
Yemeklerden sonra ağız yoluyla alınır. Gereğinde eşit miktarda su ile sulandırılarak kullanılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:
2 yaşından küçük çocuklarda halüsinasyonlara neden olabileceğinden dolayı bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:
Geriyatrik popülasyonda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

 Kontrendikasyonlar

PEREBRON®'un içindeki maddelerden birine karşı önceden aşırı hassasiyet gösterdiği bilinen kişilerde kullanılmaz.

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

 • Şurup alımı ağız boşluğunda geçici olan hafif hipesteziye sebep olabilir.
 • PEREBRON®, özellikle midesi hassas olanlarda yemekten sonra verilmelidir.
 • Şurubun eşit miktarda su ile karıştırılması ile yan etkiler genellikle önlenebilir.
 • 2 yaşından küçük çocuklarda halüsinasyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
 • Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi (örneğin; glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu) olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 • PEREBRON®'un içeriğindeki ponso 4R (E124), alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
 • PEREBRON®'un içeriğinde bulunan metil paraben (E218) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Antikoagülan ilaçlarla tedavi görenler, PEREBRON® kullanmadan önce doktora danışmandır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlar üzerinde etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyon üzerinde etkileşim çalışması yapılmamıştır.

 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi, C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
PEREBRON®'un çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlara herhangi bir etkisi veya doğum kontrolü (kontrasepsiyon) için kullanılan ilaçlarla herhangi bir etkileşimi bildirilmemiştir.

Gebelik dönemi
Gebe kadınlarda yeterli çalışma bulunmadığından, PEREBRON® gebelik dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi
Emziren kadınlarda yeterli çalışma bulunmadığından, PEREBRON® emzirme dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite
PEREBRON® tedavisinin insanlarda fertiliteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

PEREBRON® kullanımı, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

 İstenmeyen etkiler

Nadiren, çocuklarda optik illüzyon vakaları bildirilmiştir.

Hafif lokal anestezik etkisi sebebiyle ağız mukozasında geçici his azalmasına sebep olabilir. Ender olarak özellikle hassas bireylerde aç karnına verilince bulantı, kusma, mide yanması ve bağırsak hareketlerinde artmaya sebep olabilir. Şurubun eşit miktarda su ile karıştırılması ve yemekten biraz sonra verilmesi ile bu durum genellikle önlenebilir. Çok ender olarak aşırı hassasiyeti olanlarda ürtiker görülebilir.

 Doz aşımı ve tedavisi

Literatürde 600 mg alan 3,5 yaşındaki çocukta görülen baş dönmesi ve renk solgunluğunun tedavisiz iyileştiği; 1300 mg alan 16 aylık çocukta görülen baş dönmesi, kusma ve ajitasyonun sedatif ve analeptik tatbiki ile arızasız iyileştiği bildirilmiştir.

Antidotu yoktur. Erkense mide boşaltılır, semptomatik ve eliminasyonu çabuklaştırıcı tedavi uygulanır.

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Antitussif,

ATC kodu: R05DB07

 

PEREBRON®'un etkin maddesi oksolamin, antiinflamatuvar etkide bir ajandır.

Öksürük, genellikle solunum yolları mukozasının inflamasyonu ve tahrişi sonucu ortaya çıkan bir belirtidir. Öksürüğü semptomatik olarak kesmekle esas tedavi yapılmış olmaz.

 

Oksolamin, solunum yolları mukozasının inflamasyonu ile birlikte ona bağlı ateş, ağrı ve spastik irritasyonu ortadan kaldırır; mukolitik etkisi ile sekresyonları sulandırır; sonuç olarak öksürüğü sebebi ile birlikte tedavi eder.

 

Etkisinin periferik olmasından dolayı oksolamin, merkezi öksürük kesicilere has yan etkilere (kabızlık, solunum depresyonu, baş dönmesi, sersemlik, alışkanlık) sebep olmaz; siliyer hareketleri inhibe etmez.

 

Tolerans çok iyidir ve tedavi marjı geniştir; tedavi dozundan çok yüksek dozlarda dahi yan etkilere ve toksik reaksiyonlara sebep olmaz.

 

 Farmakokinetik Özellikler

Oral yoldan verilen oksolamin, hızlı bir şekilde metabolize edilir; idrar ve dışkı yolu ile 24 saat içinde tam olarak atılır.

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Çeşitli hayvan türleri üzerinde yapılan toksikolojik çalışmalar, oksolaminin iyi tolere edildiğini; teratojenik veya mutajenik etkiler oluşturmadığını göstermiştir. Test edilen çeşitli hayvan türlerinde oral LD 50 değerleri, 650-2500 mg/kg arasındadır.

 Yardımcı maddelerin listesi

 • Sitrik asit susuz
 • Metil paraben (E218)
 • Ponso 4R (E124)
 • Frambuaz esansı
 • Şeker
 • Distile su

 Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

 Raf Ömrü

60 aydır.

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız

 Ambalajın niteliği ve içeriği

120ml, koyu renkli cam şişe, pilver proof kapak ve ölçeği (5ml.) ile birlikte kutuda sunulmaktadır.

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış ürünler yada artık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeli ği"'ne uygun olarak imha edilmelidir.

Özel bir gereklilik yoktur.

 RUHSAT SAHİBİ

ÇINAY KİMYA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak No. 16 34382
Şişli - İSTANBUL
Tel no: (0212) 220 64 00
Faks no: (0212) 222 57 59

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

131/85

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 22.12.1982

Ruhsat yenileme tarihi: 13.10.2007

 KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

*

 Müstahzar Adı

PEREBRON® şurup

 

 Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

 Etkin Maddeler

5 ml (1 ölçek) şurup, 50 mg oksolamin fosfat içerir.

 

 Yardımcı Maddeler

Sitrik asit susuz, metil paraben (E218), ponso 4R (E124), frambuaz esansı, şeker ve distile su.

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

 • PEREBRON®, etken maddesi oksolamin fosfat sayesinde solunum yolları mukozasının inflamasyonuna (iltihap, yangı) bağlı ateş, ağrı ve tahrişi ortadan kaldıran; balgamı eritici etkisi ile salgıları sulandıran ve böylece öksürüğü sebebi ile birlikte tedavi eden bir ajandır.
 • PEREBRON®, 120 ml şurup içeren renkli cam şişede, 5 ml'lik ölçeği ile birlikte sunulur. Kırmızı berrak şurup görünümündedir.
 • PEREBRON®, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik eden öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanılabilir.

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

PEREBRON®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 • Eğer PEREBRON®'un herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.
Perebron®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 • Eğer mide hassasiyetiniz varsa yemekten sonra kullanınız. Şurubun eşit miktarda su ile karıştırılması ile yan etkiler genellikle önlenebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
PEREBRON®'un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Veri yoktur.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelerde yeterli çalışma bulunmadığından, PEREBRON® hamilelik dönemi boyunca kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziren kadınlarda yeterli çalışma bulunmadığından, PEREBRON® emzirme dönemi boyunca kullanılmamalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı
PEREBRON®, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.
 
PEREBRON®'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
PEREBRON®, şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
PEREBRON®'un içeriğindeki ponso 4R (E124), alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. PEREBRON®'un içeriğinde bulunan metil paraben (E218) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlarla tedavi görüyorsanız PEREBRON® u kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 • Yetişkinlerde, 5 ml'lik 3 ölçek;
 • 2 yaşından büyük çocuklarda ise 5 ml'lik 1-2 ölçek günde 4 kere yemekten sonra kullanılır.
Doktorunuz PEREBRON® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
Yemeklerden sonra ağız yoluyla alınır. Gereğinde eşit miktarda su ile sulandırılarak kullanılır.
 
Değişik yaş grupları
 
Çocuklarda kullanımı:
2 yaşından küçük çocuklarda halüsinasyonlara neden olabileceğinden dolayı bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.
 
Özel kullanım durumları
Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.
 
Eğer PEREBRON® 'un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla PEREBRON® kullandıysanız
Aşırı doz durumunda baş dönmesi, renk solgunluğu, kusma ve heyecanlanma görülebilir. PEREBRON®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
PEREBRON®'u kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız
 
PEREBRON® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Veri yoktur.

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, PEREBRON®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa PEREBRON®'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ağız, yüz ve/veya boğazda şişme (anjiyonörotik ödem [mukoza ve cilt altı dokularda meydana gelen ani şişme]),
 • Nefes alma güçlükleri (göğüste sıkışıklık veya hırıltı),
 • Ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PEREBRON®'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Çok ender olarak aşırı hassasiyeti olanlarda ürtiker (kurdeşen) görülebilir. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Ağız mukozasında geçici his azalmasına sebep olabilir,
 • Ender olarak özellikle hassas bireylerde aç karnına verilince bulantı, kusma, mide yanması ve bağırsak hareketlerinde artmaya sebep olabilir. Şurubun eşit miktarda su ile karıştırılması ve yemekten biraz sonra verilmesi ile bu durum genellikle önlenebilir,
 • Nadiren, çocuklarda göz yanılsamasına sebep olabilir. Bunlar PEREBRON®'un hafif yan etkileridir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

PEREBRON®'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra PEREBRON®'u kullanmayınız.

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada PEREBRON 50MG/5 ML 120 ML SURUP kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

PEREBRON 50MG/5 ML 120 ML SURUP Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

PEREBRON 50MG/5 ML 120 ML SURUP ilacı için aranan kelimeler


perebron yan etkileri | perebron | perebron prospektüs