İlaç Ara
 
 
 

THYROMAZOL 5 MG 100 TABLET THYROMAZOL 5 MG 100 TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   Methimazole
ATC Kodu :   H03BB02
ATC Açıklaması :   Tiamazol
Kamu Kodu :   A07882
Barkodu :   8699514016809
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   6,13 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFDS-METIMAZOL Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   -
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz katı madde
Terapotik Kategorileri :   Antitiroid
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  THYROMAZOL 5 MG 100 TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Kullanım Şekli ve Dozu

Ağız yoluyla 8 saatte bir 5-15 mg verilir (Günde 15-45 mg). Bir veya iki ay sonra doz ortalama olarak H oranında azaltılmak suretiyle idame tedavisine geçilir. Tesir sürati doza, tiroid'in durumuna, evvelce iyot tedavisi görüp görmediğine bağlıdır. Eşit dozdaki propilthiouracil'den çok daha etkilidir. Bu etkisi daha da uzun sürebilir.

 RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI

23.11.1972 - 113/93

 ÜRETİM YERİ

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Hadımköy/İstanbul

 Uyarılar/Önlemler

Çok nadir olarak lökopeni ve daha nadir olarak da agranülositoz görülebilir. Hastalara, ateş ve boğaz ağrısı gibi semptomlar ortaya çıktığında hekime başvurmaları anlatılmalıdır. Bu nedenle Thyromazol alan hastalarda önce haftada bir, sonra da 15 günde bir lökosit formülü yapılmalıdır. Lökosit sayısı mm3'te 3000'den ve granülositler de %45'den daha az olmamalıdır. Klinik olarak gerektiğinde de trombosit sayımı yapılır. Hastada trakeal obstrüksiyon varsa, ilacın yüksek dozda uygulanması, tiroidin büyümesine ve sonuçta solunum yolunun tıkanması ile solunum güçlüğü belirtilerine neden olabilir. 

Lökopeni, trombositopeni ve aplastik anemi oluşabilir. Bu gibi durumlarda ve hepatit ya da eksfoliyatif dermatit söz konusu ise ilaç kesilmeli, hastanın kemik iliği fonksiyonu izlenmelidir.

 

Metimazol ve propiltiourasil ile tedavi sırasında hepatik reaksiyonlar oluşabilir. Fulminan hepatit, hepatik nekroz, ensefalopati rapor edilmiştir. Anoreksi, pruritus, sağ üst kadran ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Klinik olarak belirgin karaciğer anormalliği söz konusu olduğunda ilaç kesilmelidir.

 

Hamilelikte: Thyromazol gebelik esnasında, doktor tavsiyesine göre ve usulüne uygun olarak kullanılmazsa fetusta mental geriliğe ve guatra neden olabilir. Metimazol alan hamile kadınların çocuklarında ender olarak aplasia kutis bildirilmiştir. Thyromazol alan kadınların sonradan hamile kalmaları halinde kendilerine gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Süte geçebildiğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır. Hipertiroidisi bulunan hamile kadında doktor tavsiyesine göre ve önerilen dozda kullanılan Thyromazol, yeni doğan çocukta hipertiroidi halinin oluşumunu önler.

 

Çocuklarda: Yeni doğanda hipotiroidi, guatr, mental gerilik veya hipertiroidi gibi belirtilerin görülmemesi için Thyromazol'ün doktor kontrolü altında kullanılması ve önerilere uyulması gerekir.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Thyromazol ile tedavide seyrek olsa da deri döküntüleri görülebilir. İlaca bağlı ateş ve nadiren sarılık da görülebilir. Bunlar genellikle ilacın bir süre kesilmesiyle kendiliğinden geçer.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 İlaç etkileşmeleri

---

 Doz Aşımı

Aşırı dozaj durumunda bulantı, kusma, başağrısı, ateş, eklem ağrısı ve ödem görülebilir. İlk gün yada saatlerde aplastik anemi veya agranülositoz ortaya çıkabilir. Daha ender olarak hepatit, nefrotik sendrom, eksfoliatif dermatit, merkezi sinir sistemi stimülasyon veya depresyonu görülebilir.

Metimazole bağlı agranülositoz ancak 40 yaşın üzerindeki hastalarda ve 40 mg'ın üzerindeki dozlarda görülebilmektedir.

Doz aşımı tedavisinde havayolunun açık tutulması ve ventilasyonun desteklenmesi amaçlanmalıdır. Hastanın vital fonksiyonları, kemik iliği fonksiyonları, kan gazları ve serum elektrolitleri izlenmelidir. İlacın gastrointestinal sistemden emiliminin azaltılması için midenin boşalt ılması veya lavaj yerine aktif kömür uygulaması tercih edilmelidir. Diürezis, dializ gibi yöntemlerin yararı kesin şekilde ortaya konulmamıştır.

 Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında saklayınız.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

100 tabletlik blister ambalajlarda

 RUHSAT SAHİBİ

İbrahim Hayri Barut Veresesi Maslak/İstanbul

 Kontraendikasyonlar

İçerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 Farmakodinamik özellikler

Ağız yoluyla iyi absorbe olur ve etkisi kısa olduğundan bir günde birkaç doz halinde kullanılması gereklidir. Metimazol, diğer antitiroid maddeler gibi iyod iyonunun oksidasyonuna ve bunun organik iyod haline geçişine engel olur. Muhtemel olarak iyodotirozinlerin birleşmesine, önce iyodotironin ve dolayısıyla tiroksin haline gelmelerine engel olmak suretiyle de tiroksin sentezini inhibe eder. Tiroksin oluştuktan sonra ve tiroid içerisinde depo edildikten sonra antitiroidlerin bu depoya etkisi olmayacağından, ilacın üç-beş gün veya iki-üç hafta içinde, bu deponun tükenmesinden sonra belirli hale gelir.

 Farmakokinetik özellikler

Ağız yoluyla iyi absorbe olur ve etkisi kısa olduğundan bir günde birkaç doz halinde kullanılması gereklidir. Metimazol, diğer antitiroid maddeler gibi iyod iyonunun oksidasyonuna ve bunun organik iyod haline geçişine engel olur. Muhtemel olarak iyodotirozinlerin birleşmesine, önce iyodotironin ve dolayısıyla tiroksin haline gelmelerine engel olmak suretiyle de tiroksin sentezini inhibe eder. Tiroksin oluştuktan sonra ve tiroid içerisinde depo edildikten sonra antitiroidlerin bu depoya etkisi olmayacağından, ilacın üç-beş gün veya iki-üç hafta içinde, bu deponun tükenmesinden sonra belirli hale gelir.

 Endikasyonlar

Basedow hastalığı ve Hipertiroidi sendromunda ortalama bir senelik tedaviden sonra vakaların %50-70'inde iyileşme elde edilir. Tiroidektomi için hasta Thyromazol ile gerektiği şekilde ameliyata hazırlanır ve ameliyattan önceki bir iki hafta süresince iyod tedavisine tabi tutularak tiroid bezinin vaskülarizasyonu azaltılmaya çalışılır. Bu şekilde hazırlanan hastalarda ameliyat sonrası krize çok nadiren rastlanır. Radyoiyot tedavisinden sonra 2-3 aylık devrede de Thyromazol verilmek suretiyle hipertiroidi belirtilerinde düzelme sağlanabilir. Çocukluk çağındaki hipertiroidi'de Tyhromazol tercihen kullanılması tavsiye edilir.

 Farmasötik Şekli

TABLET

 Formülü

Her tablette 5 mg Metil-1-Merkapto-2-İmidazol (Metimazol)

 

Eş Değer İlaçlar

Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada THYROMAZOL 5 MG 100 TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

THYROMAZOL 5 MG 100 TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

THYROMAZOL 5 MG 100 TABLET ilacı için aranan kelimeler


thyromazol nedir ne işe yarar