İlaç Ara
 
 
 

TETRA  500 MG 16 KAPSUL TETRA 500 MG 16 KAPSUL

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Etkin Madde :   Tetracycline
ATC Kodu :   J01AA07
ATC Açıklaması :   Tetrasiklin
Kamu Kodu :   A07846
Barkodu :   8699541151702
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   4,98 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFSJ-TETRASIKLIN HCL Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E228B
Fiziksel Özellikleri :   Sarı kristalize toz
Terapotik Kategorileri :   Tetrasiklin grubu antibiyotik
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  TETRA  500 MG 16 KAPSUL Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Farmakodinamik özellikler

Tetrasiklin HCl bakteriostatik etkili bir ajandır; bu etkisini mikroorganizmaların protein sentezini inhibe ederek gösterir. Tetrasiklin, penisilin ve streptomisinden çok daha geniş bir spektruma sahiptir. Birçok Gram (+) ve Gram (-) mikroorganizmaya karşı etkilidir.

 Farmakokinetik özellikler

Tetrasiklin gastrointestinal sistemden kolaylıkla absorbe edilir ve değişik oranlarda kan proteinlerine bağlanır; kısa sürede elde edilen kan konsantrasyonları 6-8 saat süreyle etkili düzeyde kalır. Tetrasiklin karaciğer ve safra içinde konsantre olur ve biyolojik yönden aktif bir şekilde idrar ve feçesle itrah edilir; kan-beyin bariyerini kolaylıkla geçen tetrasiklin beyin-omirilik sıvısı içinde istenen düzeyde bulunur.

 Farmasötik Şekli

TETRA Kapsül 500 mg

 Formülü

Her kapsülde 500 mg tetrasikline eşdeğer tetrasiklin HCl bulunmaktadır.Kapsül boyar madde olarak tartrazin ve titanyum dioksit içerir.

 Endikasyonlar

TETRA Kapsül, Haemophilus ducreyi, Pasteurella pestis, Pasteurella tularensis, Bartonella bacilliformis, Bacteroides sp. gibi Gram (-) mikroorganizmalar ile Ricketsia, spiroket, Mycoplasma pneumoniae’nın oluşturduğu enfeksiyonlar ve lymphogranuloma venereum ile granulama inguinale’nin tedavilerinde kullanılır.
 
Bakteriyolojik testlerden olumlu sonuçlar alındığında, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella sp., Shigella sp., Enterobacter aerogenes gibi Gram (-) mikroorganizmalar ile Staphylococcus aureus, Streptokaklar ve Streptococcus pneumoniae gibi Gram (+) mikroorganizmaların neden olduğu pnömoni, bronkopnömoni, bronşit, bronşiyolit, farenjit, larengotrakeit, tonsillit, septik boğaz iltihapları, sinüzit, orta kulak iltihabı ve mikst bakteriyel enfeksiyonların tedavilerinde kullanılabilir.
 
TETRA Kapsül, Chlamydia trachomatis’in neden olduğu komplikasyonsuz üretral, endoservikal ve rektal enfeksiyonlar; intestinal ameblosis; ağır seyreden akne trahom tedavilerinde kullanılır. İklüsif konjonktivit tedavisinde oral ve topikal maddeler ile birlikte uygulanabilir.

 Kontraendikasyonlar

TETRA Kapsül, tetrasiklin grubu ilaçlara aşırı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır.

TETRA Kapsül boyar madde olarak tartrazin içermektedir. Tartrazine duyarlı kişilerde alerjik tipte reaksiyonlar meydana gelebilir.

TETRASİKLİN DİŞLERDE KALICI RENK BOZUKLUĞUNA (SARI, GRİ, KAHVERENGİ) NEDEN OLABİLECEĞİNDEN HAMİLELİĞİN SON YARISI İLE DİŞ GELİŞİMİNİ TAMAMLAMAMIŞ 8 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA KULLANILMAMALIDIR.

 Uyarılar/Önlemler

Bazı hastalarda enamel hipoplazisi de izlenmiştir; bu nedenlerle diğer antibiyotiklerin kullanılamadığı durumlarda ve dikkatle uygulanmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda oral ya da parenteral normal dozlar bile ilacın organizmada birikimine ve hepatotoksisiteye neden olabilir; bu nedenle düşük doz uygulanmalı ve uzun süreli tedavilerde serum tetrasiklin konsantrasyonları ölçülmelidir.
 
Tetrasiklin uygulanan hastalarda fotosensitiviteye bağlı aşırı güneş yanıkları izlenebilir; hastaların direkt güneş ya da ultraviyole ışığından sakınmaları belirtilmeli ve görülebilecek ilk eritem belirtilerinde tedavi kesilmelidir.
 
Antikoagülan ilaçlarla tedavi gören hastalarda, trombositopeni nedeniyle antikoagülan ilaç dozunda bir azaltma gerekebilir.
 
Tetrasiklin kullanımı süresince SGOT, SGPT, serum alkalin fosfataz, serum amilaz ve bilirubin düzeyleri ile antianabolik etkisine bağlı olarak BUN’da yükselme izlenebilir. Böbrek fonksiyonu çok bozuk hastalarda azotemi, hiperfosfatemi ve asidoz oluşabilir. Hayvanlarda yapılan deneyler tetrasiklinin plasentaya geçtiğini kanıtlamaktadır; fetus dokusunda bulunabileceğinden gelişmeyi engelleyerek özellikle iskelet sistemine toksik etkisi olabilir. Tetrasiklin anne sütünde de bulunmaktadır.
 
Aluminyum tuzları, magnezyum içeren laksatifler ve sodyum bikarbonat tetrasiklinin absorpsiyonunu engellediğinden birlikte kullanımı sakıncalıdır.
 
Gastrointestinal yan etkileri önlemek için bol miktarda sıvı ile alınmalıdır.
 
Geniş spektrumlu antibiyotikler ile tedavi süresinde gastrointestinal sistemde ve ağız mukozasında bazı fungal, özellikle moniliazis enfeksiyonları ve antibiyotiklere dirençli stafilokok enfeksiyonları oluşabilir. Bir süper enfeksiyon görüldüğünde tedavi kesilmeli ve gerekli girişimde bulunulmalıdır. Orofarengeal bölgede oluşabilecek bozuklukları önlemek için TETRA Kapsül ile birlikte B-kompleks vitaminlerinin verilmesi önerilmektedir.
 
Tetrasiklin kalsiyum tuzları ve fenitoin ile etkileşir; penisilinin bakterisid etkisini bozabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.
 
Beta hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda en az on günlük bir tedavi uygulanmalı, uzun süreli tedavilerde gerekli sistemik, hematopoetik, hepatik ve renal testlerin periyodik olarak yapılması önerilir. Tetrasiklinler kalsiyum kompleksinin herhangi bir kemik gelişim dokusunda tutulmasına neden olurlar ve diğer kemiklerin gelişmesini geciktirirler. Tedavi sırasında bu hususun da dikkate alınması gereklidir.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım: Gebelik kategorisi D’dir. Deneysel çalışmaların sonuçları tetrasiklinin plsentadan geçtiğini ve fötus dokularında bulunduğunu ve gelişen fötus üzerinde toksik etkileri (sıklıkla iskelet gelişiminde gecikme) olabileceğini göstermektedir. Gebelerde ancak hayatı tehdit eden, ciddi durumlarda ve daha emniyetli başka bir tedavi seçeneği bulunmadığında kullanılması uygundur.
 
Emzirme Anneler: Tetrasiklinler anne sütüne geçtiğinden süt veren annelerde kullanımı önerilmemektedir.
 
Yeni doğanlar, Bebekler ve Çocuklarda Kullanım: Tetrasiklinler kemik gelişiminin olduğu dokularda sabit kalsiyum kompleksi meydana getirirler. Bu nedenle bu popülasyonda kullanımı önerilmez. (Bakınız, Kontrendikasyonlar)
 
Araç ve Makina Kullanma Yeteneği Üzerine Etkisi: Araç ve makina kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Gastrointestinal: Anoreksi, bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anagenital bölgede enflamasyon.

Deri: Makülopapüler döküntü ve eritematosus.

Kan: Hemolitik anemi, trombositopeni, nötropeni, eozinofili.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Ürtiker, anjionörotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura, perikardit, sistemik lupus eritematosus alevlenmeleri.

Renal: BUN değerlerinde artışlar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 İlaç etkileşmeleri

Antikoagülan ilaçlarla tedavi gören hastalarda, trombositopeni nedeniyle antikoagülan ilaç dozunda bir azalma gerekebilir.

Aluminyum tuzları, magnezyum içeren laksatifler ve sodyum bikarbonat tetrasiklinin absorpsiyonunu engellediğinden birlikte kullanımı sakıncalıdır.

Tetrasiklin kalsiyum tuzları ve fenitoin ile etkileşir; penisilinin baterisid etkisini bozabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

 Kullanım Şekli ve Dozu

TETRA Kapsül’ün günlük dozu hasta ve hastalığın durumuna, şiddetine ve alınan cevaba göre değişiklik gösterebilir. Genellikle kullanılan günlük doz
 
         Erişkinlerde               1 - 2 g
         Çocuklarda              25 - 50 mg/kg
 
4 eşit doza bölünerek 6 saatte bir uygulanır.
 
Doktor önerisine göre bu miktarlar iki katına çıkarılabilir.
 
Hastalık belirtileri kaybolduktan ve ateş normale döndükten sonra tedaviye 24-48 saat devam edilmelidir.
 
Streptokoksik enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir.

 Doz Aşımı

-

 Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde , 25°C nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

TETRA Kapsül 500 mg 16 kapsüllük blister ambalajlarda prospektüsü ile birlikte kutuda.

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

TETRA Kapsül 250 mg

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada TETRA 500 MG 16 KAPSUL kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

TETRA  500 MG 16 KAPSUL Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

TETRA 500 MG 16 KAPSUL ilacı için aranan kelimeler


tetra 500 | tetra 1000 mg | tetra500mg ilac yan etkileri