İlaç Ara
 
 
 

STAFINE 500 MG 15 FILM TABLET STAFINE 500 MG 15 FILM TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Etkin Madde :   Fusidic Acid
ATC Kodu :   J01XC01
ATC Açıklaması :   Fusidik asit
Kamu Kodu :   A07419
Barkodu :   8699828090083
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   39,35 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFPP-SODYUM FUSIDAT Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E206B
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz veya hemen hemen beyaz kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Antibakteriyel
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  STAFINE 500 MG 15 FILM TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Farmasötik Şekli

Film tablet

 Formülü

Beher film tablet : 500 mg Sodyum fusidat içerir.

Boyar madde : Titanyum dioksit.

 Farmakokinetik özellikler

Stafine, gastrointestinal sistemden kolayca emilir. Alındıktan 2-4 saat sonra ideal (30 µg/mL) plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Plazma yarılanma ömrü ortalama 10 saattir. 4 gün süreyle günde üç kez 500 mg'lık doz uygulamasıyla 100 µg/mL veya daha üzerinde plazma konsantrasyonlarının elde edildiği bildirilmiştir. Absorpsiyon yiyeceklerle gecikebilir. Plazma proteinlerine % 95 oranında bağlanır. Hemen hemen bütün vücut sıvı ve dokularına çok iyi penetre olur. Absorblanan kısmın yarısı periferik kısımlarda, diğer yarısı da hücre içinde bulunur. Aseptik ve enfekte olmuş kemiğe, sinoviyal sıvıya, hepatobilier salgıya, bronşiyal salgıya, mukozaya, gözde aköz hümöre (göz sıvısı), serebral dokulara, abselere ve tüm yumuşak dokuya kolayca penetre olur.

 

Sodyum fusidatın büyük bir kısmı metabolitleri şeklinde safra ile atılır. Metabolitlerinin bir kısmı antibiyotik etkinliğine sahiptir. Yaklaşık % 2'si değişmeden feçesle, çok az bir kısmı da idrarla atılır.

 Farmakodinamik özellikler

Sodyum fusidat, Fusidium coccineum kültüründen elde edilen bir antibiyotiktir. Sodyum fusidat, steroid yapısında olup düşük ve normal dozlarda bakteriostatik, yüksek dozlarda bakterisid etkilidir. Bakterinin ribozomal protein sentezini inhibe ederek etki gösterir.

 

Sodyum fusidat özellikle gram pozitif bakteriler üzerine etkilidir. Sodyum fusidat ve diğer antibiyotikler arasında çapraz rezistans yoktur. Bu nedenle Metisilin ve diğer penisilinlere ya da diğer antibiyotiklere dirençli olan stafilokoklar sodyum fusidata duyarlıdır. Stafilokoklara karşı çok düşük konsantrasyonlarda etkilidir. Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis enfeksiyonlarında MIC değeri 0.03-0.1 µg/mL'dir.

 

Etki Spektrumu: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Nocardia asteroides, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Brucella melitensis, Chlamydia trachomatis, Plasmodium falciparum, Giardia lamblia, Propionibacterium acnes, Bacteroides fragilis, Mycobacterium tuberculosis, Clostridium tetani ve streptokoklara etkilidir.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

Beher tablette 500 mg sodyum fusidat ihtiva eden 15 film tabletlik Alu/Alu blister ambalajlarda.

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

Stafine Pomad %2, 15 g tüp

Stafine Krem % 2, 15 g tüp

Stafine % 1 Viskoz Göz Damlası, 5 g

 Endikasyonlar

Sodyum fusidat, gram pozitif mikroorganizmaların çoğuna özellikle staphylococci, streptococci (pneumococci dahil) ve corynebacteria’ye karşı etkilidir. Stafine, genel olarak stafilokok enfeksiyonlarında tek başına veya diğer ajanlarla birlikte kullanılır. Stafilokoksik septisemi, pnömoni, beyin absesi, kemik ve eklem iltihapları (akut ve kronik osteomiyelit, septik artrit), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yara enfeksiyonları, kistik fibrozis, endokardit gibi enfeksiyonlarda endikedir. Ayrıca antibiyotiklerin neden olduğu ve Clostridium difficile tarafından oluşturulan pseudomembranöz kolitte vankomisin ve metronidazol kadar etkilidir.

 

Metisiline dirençli olanlarda tek başına kullanımı uygun değildir.

 

Sepsis, endokardit gibi ciddi infeksiyonlarda etkenin duyarlı olduğu biliniyorsa kullanılmalıdır.

 Kontraendikasyonlar

Fusidatlara hassasiyeti olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 RUHSAT SAHİBİ

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Bağlarbaşı Gazi Cad. 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

 

 RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI

10.08.2007-212/34

 ÜRETİM YERİ

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

 Uyarılar/Önlemler

Uzun süre yüksek dozda kullanan kişilerde periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

 

Fusidik asit in vitro olarak albumine bağlanmak için bilirubin ile yarışır ve muhtemel kernikterus riski nedeniyle premature, sarılıklı, asidotik ya da ciddi hastalığı olan yeni doğanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Hamilelikte Kullanım (kategori C)

Herhangi bir teratojenik etkisi saptanmamış olmasına rağmen hamilelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.

 

Emzirme : Anne sütüne çok az miktarda geçer.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

  • Nadiren hafif gastrointestinal şikayetler (Epigastrik ağrı, bulantı, kusma, ishal, dispepsi) ve anoreksi,
  • Uzun ve yüksek doz tedavide reversibl sarılık görülebilir. İlaç bırakılınca düzelir,
  • Nadiren hafif allerjik reaksiyonlar, deride kızarıklık, baş ağrısı, bulanık görme, baş dönmesi,
  • Lökopeni, trombositopeni görülebilir.

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."

 

 İlaç etkileşmeleri

Stafine, kumarin derivelerinin antikoagülan etkilerini potansiyalize eder.

 

Sodyum fusidatın karaciğerdeki metabolizması tam olarak bilinmemektedir, bununla beraber sodyum fusidat ve CYP-3A4 ile biyotransformasyona uğrayan ilaçlar arasındaki etkileşim açık değildir. Bu etkileşimin görünen mekanizması, metabolizmanın ortaklaşa inhibisyonudur. CYP-3A4 ile biyotransformasyona uğrayan ilaç (örn. Parasetamol, digitoksin ve steroid) alan hastalarda sodyum fusidat kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Sodyum fusidat ve statin gibi HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin aynı anda kullanılması her iki ajanın da plazma konsantrasyonlarının artmasına neden olur ve bu da kreatin kinaz düzeylerinin yükselmesi, kaslarda güçsüzlük ve ağrıya yol açar.

 

Sodyum fusidat ve siklosporin’in aynı anda kullanılması siklosporin’in plazma konsantrasyonunu artırır.

 

 Kullanım Şekli ve Dozu

Yetişkinlerde : Günde 3 kez, 500 mg (toplam 1,5 g/gün) 8 saatte bir uygulanır. Doz enfeksiyonun şiddetine göre 2 katına kadar yükseltilebilir.

 

Çocuklarda : Günlük toplam doz 30-50 mg/kg/gün olup, günlük doz üçe bölünerek verilmelidir.

 Doz Aşımı

Uzun süreli ve yüksek dozda kullanılınca birikim yaptığından plazma konsantrasyonları yükselir ve sarılığa neden olabilir. Böyle durumda doktora danışılmalıdır.

 Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada STAFINE 500 MG 15 FILM TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

STAFINE 500 MG 15 FILM TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

STAFINE 500 MG 15 FILM TABLET ilacı için aranan kelimeler


kernikterus ilaçları | stafine doz asimi