İlaç Ara
 
 
 

ORNISID FORT 500 MG 10 FILM TABLET ORNISID FORT 500 MG 10 FILM TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   Ornidazole
ATC Kodu :   J01XD03
ATC Açıklaması :   Ornidazol
Kamu Kodu :   A05791
Barkodu :   8699514092377
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   20,47 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFHP-ORNIDAZOL Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E046B
Fiziksel Özellikleri :   Renksiz katı madde
Terapotik Kategorileri :   Antitrikomonal;Antiprotozoal
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  ORNISID FORT 500 MG 10 FILM TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Farmasötik Şekli

Tablet

 Formülü

Her bir Ornisid Fort Film Tablet; etken madde olarak 500 mg ornidazol, boyar madde olarak Opaspray-VVhite M-1 -7120 içerir.

 Farmakodinamik özellikler

Ornidazol küçük moleküllü ve iyonize olmayan lipofilik bir bileşik olup, bakteri ve diğer mikroorganizma hücrelerine pasif difüzyonla girerek duyarlı bakteri ve protozoon hücre DNA'sına bağlanıp DNA sentezini inhibe ederek mikrobiyal hücre ölümüne neden olur. Ornidazol, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolyticave Giardia lamblia, Bacteroides ve Clostridium türleri, Fusobacterium ve anaerob koklar gibi anaerob patojenlere karşı hem in vitro hem de in vivo olarak etkilidir.

 Farmakokinetik özellikler

Ornidazol, gastrointestinal kanaldan kolaylıkla absorbe olur ve oral yoldan alınan 1,5 g'lık doz ile 2 saat içinde 30 pg/ml'lik plazma doruk konsantrasyonu sağlanır. Bu değer 24 saat sonra 9 (jg/ml ve 48 saat sonra 2,5 mcg/ml'ye düşer.

 

Serebrospinal sıvı dahil, vücut doku ve sıvılarına, yaygın olarak dağılır. Karaciğerde metabolize olur. Alınan dozun % 85'i ilk beş gün içinde konjügat ve metabolitleri olarak atılır. Atılan miktarın %63'ü idrar ve %22'si feçesledir.

 

Ornidazol ve metabolitlerinin eliminasyonunda, safra yolu ile itrah önemli olabilir. Ornidazol'ün proteine bağlanması %15'den az olup, ortalama yarılanma süresi 12-14 saattir.

 Endikasyonlar

Protozoal ve anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavi ve profilaksisinde kullanılır.

 

Trikomonasis: Hem kadın, hem erkekte görülen Trichomonas vaginalis'e bağlı genito üriner enfeksiyonlar.

 

Amebiasis:Entamoeba histolyticatnın neden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlar (amibli dizanteri dahil) ve özellikle amebik karaciğer absesi başta olmak üzere, barsağın dışındaki tüm amebiasis olguları.

 

Giardiasis: Giardia intestinalis'in neden olduğu intestinal enfeksiyonlar

 

Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar: Septisemi, menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğum sonrası septisemisi, septik aborsiyon ve söz konusu anaerob bakterilerin neden olduğu endometritlerde kullanılır.

 

Özellikle kolon ve jinekolojik operasyonlara ilişkin ve diğer cerrahi müdahalelerde ise profilaktik olarak uygulanır.

 Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumları ile, santral sinir sistemi bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.

 Uyarılar/Önlemler

Yüksek dozlarla yapılan ya da 10 günden uzun süren tedavilerde, düzenli olarak klinik ve biyolojik kontroller yapılmalıdır.

 

Önceden kan diskrazisi hikayesi olan hastalarda, tedaviden önce ve sonra lökosit formülü kontrol edilmelidir; bu kontrol, özellikle tekrarlanan tedavilerde önemlidir. Ornidazol tedavisi sırasında, periferik ve santral sinir sistemine ait ağır bozukluklar alevlenebilir. Periferik nöropati, ataksi, vertigo ya da mental konfüzyon ortaya çıktığında tedavi sonlandırılmalıdır. 

 

Ornidazol, halihazırda mevcut olan kandidozisi alevlendirebilir; böyle bir durumda gerekli önlemler alınmalıdır. Hemodiyalizdeki hastalarda, yarı ömrün azalacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Diyalizden sonra ilave bir dozun verilmesi uygun olabilir.

 

Lityum ile tedavi edilen ve imidazol türevleri alan hastalarda, plazma lityum konsantrasyonları, kreatinin değerleri ve elektrolitler kontrol edilmelidir.

Gebelik ve emzirme: Gebelik kategorisi B'dir. Hayvandaki üreme çalışmalarında, fetus için herhangi bir risk gösterilmemiştir; fakat gebe kadınlarda yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Prensip olarak, ornidazol, gebeliğin ilk aylarında ve emzirme döneminde, kesinlikle gerekli değil ise, kullanılmamalıdır.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Ender olarak, baş dönmesi, baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi hafif yan etkiler görülebilir. Duysal veya duysal/motor periferik nöropati; tremor; rigor, koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibi santral sinir sistemi bozuklukları ve cilt reaksiyonları, çok ender olarak gözlenmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 İlaç etkileşmeleri

Diğer nitro-imidazollerin aksine, ornidazol, aldehid dehidrogenaz inhibisyonuna yol açmaz ve dolayısıyla alkol intoleransı söz konusu değildir.

 

Buna karşın, ornidazol, kumarin tipi oral antikoagülanların etkisini güçlendirir, bu nedenle uygulanan antikoagülanların dozu dikkate alınmalı ve birlikte uygulamaya yönelik olarak ayarlanmalıdır. Ornidazol kuronyum bromür'ün kas gevşetici etkisini uzatır.

 

Fenobarbital veya diğer enzim indüktörlerinin birlikte uygulanması, ornidazol'ün serumdaki yarı ömrünü kısaltır. Enzim inhibitörleri (örneğin, simetidin). ornidazol'ün serumdaki yarı ömrünü uzatır.

 

Lityum tedavisi ile birlikte uygulandığında ortaya çıkabilecek etkileşimler için "Uyarılar/Önlemler" bölümüne bakınız.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Oral tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır. Hekim tarafından başka bir biçim önerilmedikçe, kullanılacak doz aşağıdaki gibidir :
 
Trikomoniasis'de Kullanım :
 
a) Tek dozluk tedavi : Yalnızca akşam 6 tablet.
b) Beş günlük tedavi : Sabah akşam olmak üzere günde 2 kez 2'şer tablet.
 
Tüm vakalarda reenfeksiyondan korunmak için hastanın eşine de aynı doz uygulanmalıdır. Çocuklar için günlük doz 25 mg./kg.'dır.
 
Amebiasis'de Kullanım:
 
a) Amibli dizanterili hastalarda üç günlük tedavi
b) Amebiasisin tüm formları için 5 - 10 günlük tedavi

Tedavi Süresi
Yetişkinler ve 35 kg'ın üzerindeki çocuklar
35 kg'a kadar olan çocuklar
a) 3 günlük tedavi
Akşam bir defada 6 tablet 60 kg'ın üstü için 8 tablet (4 tablet sabah 4 tablet akşam olarak )
Tek dozda; Her 3 kg vücut ağırlığı için ^ tablet (40 mg /kg olarak)
b) 5-10 günlük tedavi
4 tablet (2 tablet sabah 2 tablet akşam olarak)
Tek dozda; Her 5 kg vücut ağırlığı için ^ tablet (25 mg /kg olarak)

Giardiasis (Lambliasis)'de Kullanım :

Tedavi Süresi
Yetişkinler ve 35 kg'ın üzerindeki çocuklar
35 kg'a kadar olan çocuklar
a) 1-2 günlük tedavi
6 tablet akşamları tek dozda alınır.
Tek dozda; Her 3 kg vücut ağırlığı için ^ tablet (40 mg /kg olarak)
b) 5-10 günlük tedavi
4 tablet (2 tablet sabah 2 tablet akşam olarak)
Tek dozda; Her 5 kg vücut ağırlığı için ^ tablet (25 mg /kg olarak)

Anaerob Bakterilere Bağlı Enfeksiyonlar :

a) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların tedavisinde kullanım :
Anaerob enfeksiyonların tedavisi 500 mg. (2 tablet) sabah, 500 mg. (2 tablet) akşam kullanılarak 5 - 10 gün devam edilir.
Çocuklar için günlük doz 20 - 30 mg./kg.'dır.
 
b) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların profilaksisi amacıyla kullanım :
Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonları profilaksisi için ameliyattan önce 2 - 4 tablet (500 - 1000 mg.) alınır. Operasyondan sonra her 12 saatte bir, 2 tablet (500 mg.) ile, 1 - 5 gün devam edilir.

Anaerob Bakterilere Bağlı Enfeksiyonlar
 
Tedavi
 
Profilaksi
Başlangıç Dozu
500-1000 mg
500-1000 mg
Tedavi Dozu
24 saatte bir 1000 mg veya 12 saatte bir 500 mg
24 saatte bir 1000 mg veya 12 saatte bir 500 mg
Süre
5-10 gün
1-5 gün

 
 

 

 Doz Aşımı

Yanlışlıkla yada kasıtlı olarak aşırı doz alındığında, "Yan Etkiler/Advers Etkiler" bölümünde kayıtlı semptomlar daha ciddi olarak seyreder.
Spesifik antidotu yoktur. Konvülsiyon hallerinde diazepam verilmesi önerilir.

 Saklama Koşulları

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

10 tabletlik blister ambalajlarda.

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

ORNİSİD FİLM TABLET
ORNİSİD VAJİNAL TABLET

 RUHSAT SAHİBİ

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Zincirlikuyu/İSTANBUL

 RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI

25.03.2002 -199/74

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada ORNISID FORT 500 MG 10 FILM TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

ORNISID FORT 500 MG 10 FILM TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

ORNISID FORT 500 MG 10 FILM TABLET ilacı için aranan kelimeler


ornisid ford | ornisid fort | ornisid fort prospektüs