İlaç Ara
 
 
 

  MAGNESİUM DİASPORAL PASTİL MAGNESİUM DİASPORAL PASTİL

Grubu :   Ara Ürün
Alt Grubu :  
Firma :   Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri San. ve Tic. Şti
Etkin Madde :   Magnesium Citrate
ATC Kodu :   A12CC04
ATC Açıklaması :   Magnezyum sitrat
Kamu Kodu :  
Barkodu :   8699638110070
Patent :   Jenerik
Fiyatı :   19,2 TL
Reçete Tipi :   REÇETESİZ
Etken Madde Kodu :   -
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   -
Fiziksel Özellikleri :   Beyazımsı kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Katarktik
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
    MAGNESİUM DİASPORAL PASTİL Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Farmasötik Şekli

Pastil

 Formülü

Bir pastil (1,030 g) 610 mg Magnezyum sitrat (kuru bileşik) ihtiva eder.

Magnezyum muhtevası: 98,6 mg = 4 mmol = 8 mEq

 

Yardımcı maddeler olarak Anhidrik sitrik asit, Sükroz, Ksantan sakızı, Toz selüloz, Kalsiyum behenat, Sodyum siklamat, Portakal suyu aroması ve Kinolin sarısı (E104) bulunur.

 

 Farmakodinamik özellikler

Magnezyum, fizyolojik kalsiyum antagonisti olarak hücre membranının fosfolipidlerini stabilize eder ve nöromusküler transmisyonu inhibe eder. Magnezyum yavaşça emilir ancak özellikle ince bağırsaklarda tamamen emilmez. Emilmeyen kısmı laksatif bir etki oluşturabilir. Kan serumu tüm magnezyum deposunun sadece yaklaşık %1’inin yani 0,8 – 1,0 mmol/l’sini (1,6 – 2,0 mEq/l’ye karşılık gelir) içermektedir. Bu deponun yaklaşık % 45’i albümine veya diğer ligandlara bağlıdır. Geri kalan iyonize magnezyum fizyolojik olarak aktif kısmı oluşturur.
 
Tüm magnezyum deposunun yaklaşık yarısı hücrelerin içinde bulunmaktadır. Geri kalan magnezyum konsantrasyonu kemiklerdedir. Yüzeyde toplanan kısım kan serumunda bulunan magnezyum ile dengededir.
 
Kan serumunda bulunan magnezyum konsantrasyonu gün içerisinde değişir. Kan serumundaki magnezyum konsantrasyonu ile kemiklerdeki magnezyum konsantrasyonu dengede olduğu için kan serumundaki magnezyum konsantrasyonundan tüm miktarla ilgili bir sonuç çıkarılamaz. Nöromusküler hiper-eksitabilite magnezyum eksikliği için bir belirteç olabilir. Emilen magnezyum böbrekten atılır.

 Farmakokinetik özellikler

Magnezyum, fizyolojik kalsiyum antagonisti olarak hücre membranının fosfolipidlerini stabilize eder ve nöromusküler transmisyonu inhibe eder. Magnezyum yavaşça emilir ancak özellikle ince bağırsaklarda tamamen emilmez. Emilmeyen kısmı laksatif bir etki oluşturabilir. Kan serumu tüm magnezyum deposunun sadece yaklaşık %1’inin yani 0,8 – 1,0 mmol/l’sini (1,6 – 2,0 mEq/l’ye karşılık gelir) içermektedir. Bu deponun yaklaşık % 45’i albümine veya diğer ligandlara bağlıdır. Geri kalan iyonize magnezyum fizyolojik olarak aktif kısmı oluşturur.
 
Tüm magnezyum deposunun yaklaşık yarısı hücrelerin içinde bulunmaktadır. Geri kalan magnezyum konsantrasyonu kemiklerdedir. Yüzeyde toplanan kısım kan serumunda bulunan magnezyum ile dengededir.
 
Kan serumunda bulunan magnezyum konsantrasyonu gün içerisinde değişir. Kan serumundaki magnezyum konsantrasyonu ile kemiklerdeki magnezyum konsantrasyonu dengede olduğu için kan serumundaki magnezyum konsantrasyonundan tüm miktarla ilgili bir sonuç çıkarılamaz. Nöromusküler hiper-eksitabilite magnezyum eksikliği için bir belirteç olabilir. Emilen magnezyum böbrekten atılır.

 Endikasyonlar

Nöromüsküler rahatsızlıklar, sistremma gibi kas rahatsızlıklarına neden olan magnezyum eksikliğinin giderilmesine yardımcıdır.
 
Magnesium Diasporal® gebelik ve laktasyon sırasında güvenle kullanılabilir.                

 Kontraendikasyonlar

Magnesium Diasporal® renal salgılama fonksiyonunun ciddi yetersiz olduğu durumlarda kullanılamamalıdır.

 Uyarılar/Önlemler

  • Dijital glikozitleri kullanan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.
  • Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz.
  • Kullanmakta olduğunuz bir ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Yüksek doz tedavisinde Magnesium Diasporal® pastilleri nadiren feçesin yumuşamasına veya diyareye neden olabilir. Bu durumda tedaviye geçici olarak ara verilmelidir. Dozun azaltılmasıyla semptomların azalmasından veya tamamen yok olmasından sonra tedaviye tekrar devam edilebilir.
İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.

 İlaç etkileşmeleri

Aminoglikozit antibiyotikleri, Sisplatin ve Siklosporin A magnezyum salgılanmasını arttırır.
Magnezyum, demir, florürler ve tetrasiklin birbirlerinin emilimlerini etkilemektedir. Bu nedenle Magnesium Diasporal® ile yukarıda bahsedilen maddeleri içeren preparatların kullanımı arasında 2 – 3 saatlik zaman bırakılmalıdır.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Günde 3 defa 1 pastil (295,8 mg Magnezyum) alınır.
Magnesium Diasporal® pastilleri ağızda emilerek kullanılır.

 Doz Aşımı

Magnezyumun aşırı dozda uygulanması renal fonksiyonu normal hastalarda toksik bir etkiye yol açmaz. Magnezyum birikmesi sadece renal fonksiyonu bozuk olan hastalarda periferal kürariform paraliz, bulantı, kusma, muhtemelen yorgunluk, uyku hali, soluk alamama ve asistoli gibi toksik belirtilere yol açar. Zehirlenme tedavisinde intravenöz olarak kalsiyum ve intramüsküler veya subkutan olarak 1 – 2 ampul Neostigmin uygulanır.

İntravenöz ve oral yolla izotonik sodyum klorür çözelti verilir, solunum sistemi desteklenir, böbrek yetmezliği durumunda hemodiyaliz uygulanır.

 Saklama Koşulları

25°C'ın altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ço­cukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

50 pastillik blister ambalajda.

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

-

 RUHSAT SAHİBİ

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.

ÜMRANİYE 34773, İSTANBUL

 

 RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI

-

 ÜRETİM YERİ

Protina Pharmazeutische GmbH 85737 Ismaning, Almanya

SADECE ECZANELERDE SATILIR.

 

Eş Değer İlaçlar

Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada MAGNESİUM DİASPORAL PASTİL kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

  MAGNESİUM DİASPORAL PASTİL Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

MAGNESİUM DİASPORAL PASTİL ilacı için aranan kelimeler


magnesium diasporal | magnesium diasporal pastil | mg diasporal