İlaç Ara
 
 
 

HAMETAN 30 GR POMAD HAMETAN 30 GR POMAD

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   hamamelis virginiana distilati
ATC Kodu :   D11AX
ATC Açıklaması :   Diğer Dermatolojik İlaçlar
Kamu Kodu :   A03517
Barkodu :   8699514385721
Patent :   20 YIl
Fiyatı :  
Reçete Tipi :   REÇETESİZ
Etken Madde Kodu :   SGKEV4-CADI FINDIGI DISTILATI Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   -
Fiziksel Özellikleri :   -
Terapotik Kategorileri :   -
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  HAMETAN 30 GR POMAD Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

HAMETAN pomad

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Hamamelis virginiana distilatı 25 g / 100 g

 

Yardımcı maddeler:

Asetillenmiş saf lanolin       5 g / 100 g

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

 FARMASÖTİK FORM

Pomad

Sarımsı, homojen pomad.

 Terapötik Endikasyonlar

HAMETAN;
 • Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde
 • 1. ve 2. derece yanıklarda / güneş yanıklarında
 • Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında
 • Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında
 • Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında [yaşlı kimselerin derisi dahil ] kullanılır.

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik Grup: Diğer Dermatolojikler
ATC Kodu: D11AX
 
HAMETAN'ın bileşimindeki Hamamelis virginiana sulu distilatı; astrenjan, lokal hemostatik ve antiinflamatuar etkilere sahiptir.
Astrenjan etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede proteinlerin çökmesini sağlayarak doku büzücü ve kalınlaştırıcı etki gösterir.
Lokal hemostatik etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede kanama süresini kısaltır, pıhtılaşma sürecini hızlandırır.
Antiinflamatuar etkisi ile; derideki enflamasyon semptom ve bulgularını giderir.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

HAMETAN; günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür. HAMETAN kullanımı ile ilgili herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.
 
Uygulama şekli:
HAMETAN, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür. Gerekli ise, deriye sürülmeyi takiben lezyonlu bölge gazlı bez ile kapatılabilir.
HAMETAN, emziren annelerde meme başlarının bakımında, her emzirmeden sonra meme başlarına uygulanır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:Bildirilmemiştir.
Pediyatrik popülasyon: Bildirilmemiştir.
Geriyatrik popülasyon:Bildirilmemiştir.

 Kontrendikasyonlar

HAMETAN'ın bilinen kontrendikasyonu bulunmamaktadır.
Ancak genel bir önlem olarak, bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık bulunan kimselerde kullanılmamalıdır.

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

HAMETAN, gözlere temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.
Hastada mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danışılmalıdır.
İçeriğinde bulunan lanolin nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi bildirilmemiştir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Bildirilmemiştir.
 
Gebelik dönemi
Hamamelis virginiana gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, fetal gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
 
Hamamelis virginiana'nın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hamamelis virginiana'mn süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına yada HAMETAN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HAMETAN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
 
Bildirilmemiştir.

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

HAMETAN'ın araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bildirilmemiştir

 İstenmeyen etkiler

Bugüne dek bildirilmiş bir yan etkisi bulunmamaktadır.

 Doz aşımı ve tedavisi

Bildirilmemiştir.

 Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler
 
Emilim:
HAMETAN, yağ içinde su emülsiyonudur [ % 44 oranında yağ içerir ]. Uygulama yerinde örtücü-koruyucu tabaka oluşturur. Sistemik etkisinin olduğuna ait bir bilgi bulunmamaktadır.
 
Dağılım:
Bildirilmemiştir.
 
Biyotransformasyon:
Bildirilmemiştir.
 
Eliminasyon:
Bildirilmemiştir.

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Bildirilmemiştir.

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 02.10.1989
Ruhsat yenileme tarihi: 02.10.2009

 Müstahzar Adı

HAMETAN pomad

 Kullanım Yolu

Haricen kullanılır.

 Etkin Maddeler

100 g Pomad’da; 25 g Hamamelis virginiana distilatı.

 Yardımcı Maddeler

Propilparaben, oksineks LM ve lanolin.

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

HAMETAN, 30 ve 50 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir pomaddır.

HAMETAN, 100 gramında etkin madde olarak 0.75 mg Hamamelis ketonları olarak standardize edilmiş, 25 g Hamamelis virginiana özütü içerir.

 

HAMETAN’ın bileşimindeki Hamamelis virginiana sulu özütü; astrenjan (doku büzücü), lokal hemostatik (kanamayı durdurucu) ve antiinflamatuvar (iltihap giderici) etkilere sahiptir.

 

Astrenjan etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede deri proteinlerinin çökmesini sağlayarak doku büzücü ve kalınlaştırıcı etki gösterir.

 

Lokal hemostatik etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede kanama süresini kısaltır, pıhtılaşma sürecini hızlandırır.

Antiinflamatuvar etkisi ile; derideki iltihaba ait belirti ve bulguları giderir.

 

HAMETAN;

 • Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde
 • 1. ve 2. derece yanıklarda / güneş yanıklarında
 • Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında
 • Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında
 • Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında [yaşlı kimselerin derisi dahil ] kullanılır.

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

HAMETAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer HAMETAN’ın bileşenlerine karşı alerjiniz var ise ilacı kullanmayınız.
 
HAMETAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 
HAMETAN, gözlere temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.
 
HAMETAN kullanımına rağmen, mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danışılmalıdır.
 
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
 
HAMETAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
HAMETAN, cilde sürüldüğünden besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Hamamelis virginiana için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
 
Hayvanlar üzerinde yapılmış çalışma da mevcut değildir.
 
HAMETAN, gebelikte kullanılacaksa tedbirli olunmalıdır.
 
Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Hamamelis virginiana’nın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Hamamelis virginiana’nın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır.
Emzirme döneminde HAMETAN kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.
 
Araç ve makine kullanımı
HAMETAN’ın araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.
 
HAMETAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğinde bulunan lanolin nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Herhangi bir ilaç ile etkileşimi bildirilmemiştir.
 
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
HAMETAN; günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür.
 
HAMETAN kullanımı ile ilgili herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.
 
Uygulama yolu ve metodu:
HAMETAN, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür.
Gerekli ise, deriye sürülmeyi takiben lezyonlu bölge gazlı bez ile kapatılabilir.
 
HAMETAN, emziren annelerde meme başlarının bakımında, her emzirmeden sonra meme başlarına uygulanır.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:Doğumdan itibaren kullanılabilir.
Yaşlılarda kullanımı: Bildirilmemiştir.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği: Bildirilmemiştir.
Karaciğer yetmezliği: Bildirilmemiştir.
 
Eğer HAMETAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla HAMETAN kullandıysanız:
HAMETAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
HAMETAN’ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.
 
HAMETAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
HAMETAN tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

 Yardımcı maddelerin listesi

Asetillenmiş saf lanolin
Lanolin alkolleri
Beyaz yumuşak parafin
Likid parafin
Setostearil alkol
Oksineks LM
Anhidr lanolin
Propil hidroksi benzoat
Disodyum EDTA
Hamamelis parfümü

 Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

 Raf Ömrü

24 ay.

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

250C' nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

30 ve 50 g'lık alüminyum tüplerde sunulmuştur.

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış olan ürünler yada atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

 RUHSAT SAHİBİ

Dr. Willmar Schwabe GmbH / Almanya lisansıyla
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4
34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 20 20

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

149 / 85

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

 

Tüm ilaçlar gibi HAMETAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, HAMETAN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 
 • Deri döküntüleri
 • Yüz, dudaklar, dil yada gırtlakta şişme.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HAMETAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
HAMETAN ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

HAMETAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 
 
250C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HAMETAN’ı kullanmayınız.
 
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HAMETAN’ı kullanmayınız.

 Ruhsat Sahibi

Dr. Willmar Schwabe GmbH / Almanya lisansıyla Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

 Üretici Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

 

Eş Değer İlaçlar

Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada HAMETAN 30 GR POMAD kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

HAMETAN 30 GR POMAD Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

HAMETAN 30 GR POMAD ilacı için aranan kelimeler


|