İlaç Ara
 
 
 

FUCITHALMIC VISKOZ GOZ DAMLASI FUCITHALMIC VISKOZ GOZ DAMLASI

Grubu :   Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   fusidik asit
ATC Kodu :   S01AA13
ATC Açıklaması :   Fusidik asit
Kamu Kodu :   A03211
Barkodu :   8699704611241
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   8,81 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFPR-SODYUM FUSIDAT Oftalmik
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E411A
Fiziksel Özellikleri :   Beyazımsı toz
Terapotik Kategorileri :   Antibakteriyel
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  FUCITHALMIC VISKOZ GOZ DAMLASI Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FUCİTHALMİC viskoz göz damlası % 1

 Geçimsizlikler

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

 

 Raf Ömrü

36 ay

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

15°C - 25°C arasında oda sıcaklığında saklayınız.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

5 g'lık lamine edilmiş plastik tüplerde sunulur

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde :

 

% 1 anhidr maddeye ekivalan fusidik asit hemihidrat içerir.

 

Yardımcı maddeler :

 

% 0.011 Benzalkonyum klorür (koruyucu) içerir.

 

Yardımcı maddeler için YArdımcı Maddelerin Listesi'ne bakınız.

 FARMASÖTİK FORM

Viskoz göz damlası

 Terapötik Endikasyonlar

FUCİTHALMİC,

 • konjunktivit

 • blefarit

 • hordeolum

 • keratit

 • dakriyosistit

 • yabancı cisimciklerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel göz enfeksiyonlarında kullanılır.

   

 Pozoloji ve Uygulama şekli

FUCİTHALMİC, her bir göze günde iki defa 1'er damla damlatılır.

Uygulama şekli:

Gözde konjonktival kese içine damlatılır.

 Kontrendikasyonlar

İlaç içindeki maddelerden herhangi birine hassasiyet görüldüğü durumlarda kullanılmamalıdır.

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

Gözde lens takılı olduğu zaman kullanılmamalıdır. Açıldıktan sonra 15 (onbeş) gün içinde kullanılmalıdır.

Benzalkonyum klorür içeren tüm oftalmik preparatlarda olduğu gibi, FUCİTHALMİC damlatılırken gözde kontak lens bulunmamalıdır.

Fusidik asit kullanımı ile ilişkili bakteriyel direnç bildirilmiştir. Tüm antibiyotikler ile olduğu gibi, aşırı ve tekrarlı kullanım direnç gelişme riskini artırabilir.

 

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Bilinmemektedir. Diğer göz preparatları kullanılacağı zaman, 2 ilacın damlatılma zamanları arasında yaklaşık 5 dakika geçecektir.

Herhangi bir bilgi yoktur.

 

 Gebelik ve laktasyon

Gebelik Kategorisi B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) 

FUCİTHALMİC için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi 

Gebelerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından değerlendirilmek koşulu ile uygulanmalıdır.

Hayvan deneylerinde, fusidik asidin fetus üzerine toksik etkiye yol açmadığı gösterilmiştir. Dolayısıyla, Fucithalmic kullanımı ile ilişkili olarak fusidik asidin düşük dozları ile fetusta toksik etki oluşması olası değildir.

Laktasyon Dönemi 

Fusidik asit hemihidratın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Fusidik asit hemihidratın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulamayacağına ya da FUCİTHALMİC tedavisinin durdurulup durdurulamayacağına/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve FUCİTHALMİC tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite 

Fertilite üzerine etkisine dair bilgi yoktur.  

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur ya da göz ardı edilebilir düzeydedir. Uygulama sonrası geçici görme bulanıklığı gelişebileceği unutulmamalıdır.

 İstenmeyen etkiler

Fusidik asit ile gözlenen yan etkiler, vücut sistemlerinde aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır, çok yaygın ( > 1/10); yaygın ( > 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan ( > 1/1000 ila < 1/100); seyrek ( > 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek ( < 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik reaksiyon

Göz hastalıkları

Yaygın: Batma, yanma, rahatsızlık hissi.

Yaygın olmayan: Sulanma, geçici görme bulanıklığı.

Seyrek: Konjuktivitin kötüleşmesi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Kaşıntı, periorbital ödem.

Seyrek: Döküntü, ürtiker, anjio-ödem

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın: Uygulama yerinde reaksiyonlar

 

 

 Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı bildirilmemiştir.

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Oftalmalojik antibiyotik

ATC Kodu: S01AA13

Fusidik asit, Staphyloccoccus aureus, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium diphteria, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhea Clostridium türlerine karşı yüksek etkinliğe sahip, dar spektrumlu bir antibiyotiktir. Fucithalmic aynı zamanda streptococci, Haemophilus, Moraxella ve Corynebacteria suşlarına karşı da klinik açıdan etkilidir.

 Farmakokinetik Özellikler

Fucithalmic'in bir damla uygulanması, gözyaşı sıvısında ve humör aköz sıvısında en az 12 saat süre ile yeterli konsantrasyonlarda kalmasını sağlar. Bir damla Fucithalmic uygulanmasından 1, 3, 6 ve 12 saat sonra, fusidik asidin gözyaşı sıvısındaki ortalama konsantrasyonu sırasıyla; 15.7 mg/l, 15.2 mg/l, 10.5 mg/ l ve 5.6 mg/l'dir. Fusidik asit, hem sağlam, hem de opere olmuş epitelde korneaya penetre olur. Fucithalmic'in bir damla uygulanmasının ardından, fusidik asidin humör aközdeki 0.3 mg/l olan ortalama konsantrasyon değeri, en az 12 saat boyunca korunur. Bu değer, ilişkili bakterilerin çoğu için MİK değerininin üzerindedir (Staphylococcus aureus için MİK90 değeri=0.06 mg/l) 

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Bildirilmemiştir.

 Yardımcı maddelerin listesi

 • % 0.01 Benzalkonyum klorür (koruyucu)

 • % 0.05 Disodyum Edetat;

 • % 5 Mannitol

 • % 0.5 Karbomer

 • pH ayarı için Sodyum hidroksit

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyal lokal gereksinimler dogrultusunda imha edilmelidir.

 RUHSAT SAHİBİ

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.

Reşatpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak / İSTANBUL

0212 366 84 00

0212 276 20 20

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

102 / 66

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 26.08.1997

Ruhsat yenileme tarihi: 15.07.2006

 Müstahzar Adı

FUCİTHALMİC viskoz göz damlası % 1

 Kullanım Yolu

Göze uygulanır.

 Etkin Maddeler

% 1 anhidr maddeye ekivalan Fusidik asit hemihidrat

 Yardımcı Maddeler

% 0.011 Benzalkonyum klorür (koruyucu), % 0.05 Disodyum Edetat; % 5 Mannitol; % 0.5 Karbomer; pH ayarı için Sodyum hidroksit ve kafi miktarda enjeksiyonluk su içerir.

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

Fucithalmic, antibakteriyel antibiyotik içeren bir visköz göz damlasıdır.

 

Fucithalmic, konjunktivit, göz kapağının enfeksiyonu, arpacık, korneanın enfeksiyonu, gözyaşı kesesinin enfeksiyonu ve yabancı cisimciklerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel göz enfeksiyonlarında kullanılır.

 

5 g’lık lamine edilmiş plastik tüplerde sunulur.

 

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

FUCİTHALMİC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • İlaç içindeki maddelerden herhangi birine hassasiyet görüldüğü durumlarda kullanılmamalıdır.

 • Gözde lens takılı olduğu zaman kullanılmamalıdır.

FUCİTHALMİC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Açıldıktan sonra 15 (onbeş) gün içinde kullanılmalıdır.

Fucithalmic çok sık kullanıldığı takdirde, bakteriler dirençli hale gelebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

 

FUCİTHALMİC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FUCİTHALMİC, göze uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Gebelerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından değerlendirilmek koşulu ile uygulanmalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirenlerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından değerlendirilmek koşulu ile uygulanmalıdır.

 

Araç ve makine kullanımı

Fucithalmic uygulamanın hemen ardından görüş bulanıklığına neden olabilir. Araç veya makine kullanımından önce görüşünüz yeniden netleşene kadar bekleyiniz.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

FUCİTHALMİC’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan Benzalkonyum klorür (koruyucu), gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız.Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 

FUCİTHALMİC, her bir göze günde iki defa 1’er damla damlatılır.

 

Tüp ilk sıkıldığında yoğun bir damla çıkar. Damla gözünüzde hızla sıvı hale geçer.

 

Uygulama yolu ve metodu:

 

Tüp ilk sıkıldığında yoğun bir damla çıkar. Damla gözünüzde hızla sıvı hale geçer.

 

 1. Ellerinizi yıkayın. Boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.

 2. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin.

 3. Tüpü ters çevirin ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın.

 4. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.

Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.

 

Mikroplarla bulaşmayı önlemek için, tüpün ucunun gözünüze ya da başka bir yere temas etmesinden kaçının. Kullanım sonrasında kapağı kapatın.

 

Eğer FUCİTHALMİC’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİTHALMİC kullandıysanız

 

FUCİTHALMİC’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

FUCİTHALMİC’i kullanmayı unutursanız

 

İlacı damlatmayı unuttuysanız, sadece normalde önerilen doz ile devam ediniz. Dozu iki katına çıkarmayınız.

 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

FUCİTHALMİC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 

Doktorunuza danışmadan tedaviyi kesmeyiniz ya da sonlandırmayınız.

 

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi FUCİTHALMİC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİTHALMİC’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİTHALMİC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyon

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

 • Gözde geçici bir batma, yanma ve rahatsızlık hissi görülebilir.

 • Gözlerde sulanma, geçici görme bulanıklığı.

 • Kaşıntı, göz çevresinde şişlik ve allerjik reaksiyon

 • Göz infeksiyonunda kötüleşme

Bunlar FUCİTHALMİC’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

FUCİTHALMİC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

15°C - 25°C arasında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCİTHALMİC’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FUCİTHALMİC’i kullanmayınız. 

 Ruhsat Sahibi

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No.4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

 Üretici Bilgileri

LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada FUCITHALMIC VISKOZ GOZ DAMLASI kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

FUCITHALMIC VISKOZ GOZ DAMLASI Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

FUCITHALMIC VISKOZ GOZ DAMLASI ilacı için aranan kelimeler


fucithalmic | fucithalmik | fucithalmic göz damlası