İlaç Ara
 
 
 

DAFLON 500 MG 60 FILM TABLET DAFLON 500 MG 60 FILM TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Etkin Madde :   Diosmin
ATC Kodu :   C05CA03
ATC Açıklaması :   Diosmin
Kamu Kodu :   A09283
Barkodu :   8699552090519
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   28,3 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKEY6-DIOSMIN+HESPERIDIN Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E357A
Fiziksel Özellikleri :   Gri-sarı veya parlak sarı,kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Flavonoid;Kronik venöz yetmezlikte kullanılır.
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  DAFLON 500 MG 60 FILM TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DAFLON 500 mg film tablet

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

Akut hemoroid epizodlarda: Bu ilacın uygulanması diğer anal şikayetlerin spesifik bir tedavi uygulanması için uygun değildir. Tedavi kısa süreli olmalıdır. Semptomlar çabuk geçmediği taktirde proktalojikal inceleme gerekir ve tedavi gözden geçirilmelidir.

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Yoktur

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: tablet başına; Saflaştırılmış mikronize flavonoid fraksiyonu:500 mg

Bir fraksiyon,

 • Diosmin (%90):450 mg
 • Hesperidin şeklinde ifade edilen flavanoid (%10): 50 mg içermektedir.

Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

 FARMASÖTİK FORM

Somon renginde oval şekilli film kaplı tablet.

 Terapötik Endikasyonlar

Alt ekstremitelerin fonksiyonel ve organik kronik, venöz yetersizliğine ait belirtilerin tedavisinde etkilidir:

 • ağırlık hissi,
 • ağrı,
 • gece gelen kramplar.

Hemoroid krizlerine ait fonksiyonel belirtilerin tedavisinde endikedir.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji/ Uygulama sıklığı ve süresi:
 • Venöz yetersizlikte: günde 2 tablet.
 • Hemoroid krizlerinde : ilk 4 gün, günde 6 tablet. Sonraki 3 gün, günde 4 tablet.
Günlük doz öğle ve akşam yemekleriyle birlikte iki defada alınabilir.
 
Uygulama şekli:Sadece ağızdan kullanım içindir.

 Kontrendikasyonlar

Bilinen hiçbir kontrendikasyonu yoktur.

 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye
 
Gebelik kategorisi: B
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)
Geçerli değildir.
 
Gebelik dönemi
Sıçanlarda yapılan deneysel çalışmalarda Daflon 500’ün fertilite veya fetüs, üzerinde olumsuz etkisi görülmemiştir. Gebe kadınlar üzerinde yapılmış yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan üreme çalışmaları insanlardaki tepkinin herzaman aynısı olmadığı için gebelik döneminde bu ilacın kullanımından kaçınılmalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Anne sütüne geçiş ile ilgili veriler olmadığı için tedavi süresince emzirme önerilmez.
 
Üreme yeteneği / fertilite
Üreme yeteneği üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

 İstenmeyen etkiler

Tedavi sırasında aşağıdaki istenmeyen etkiler görülmüş ve vücut sistemine ve aşağıdaki sıklıklara göre MedDRA sistemi ile sınıflandırılmıştır: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100); seyrek (≥1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Sinir sistemi hastalıkları:
Seyrek: sersemlik, baş ağrısı, kırgınlık
 
Gastrointestinal hastalıkları:
Yaygın: ishal, hazımsızlık, bulantı, kusma
Yaygın olmayan: kalın bağırsak iltihabı
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları:Seyrek: döküntü, kaşıntı, kurdeşen

 Doz aşımı ve tedavisi

Hiç bir aşırı alım vakası bildirilmemiştir.

 KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

15.10.2009

 Müstahzar Adı

DAFLON 500 mg film tablet

 Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

 Etkin Maddeler

Her bir film kaplı tablette 500 mg; saflaştırılmış mikronize flavonoid fraksiyonu bulunmaktadır.
Bir fraksiyon,
Diosmin 450 mg,
Hesperidin 50 mg şeklinde ifade edilen flavanoid fraksiyonlarına eşdeğerdir

 Yardımcı Maddeler

Jelatin, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, talk. Gliserol, makrogol 6000, magnezyum stearat, kırmızı demir oksit, sodyum lauril sülfat, titanyum dioksit, sarı demir oksit, Metilhidroksipropil selüloz.

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup:
ATC: kodu: C05 CA03. Venotonik ve venoprotektör.
 
Etki mekanizması:
Daflon 500 mg. venöz sistem üzerinde etkilidir.
 • Venöz distansiyon ve stazı azaltır.
 • Kapiler permeabiliteyi normalleştirerek ve kapiler direnci artırarak mikrosirkülasyonu düzenler.
Venöz hemodinamik üzerindeki aktivitesini somut ölçümlere dayanarak ölçüldüğü yöntemlerin kullanıldığı, kontrollü ve çift kör klinik çalışmalar, Daflon 500 mg’ın insanlardaki farmakolojik etkilerini doğrulamıştır.
 
Farmakodinamik etkiler:
Daflon 500 mg’ın ideal doz/etki ilişkisi, günde 2 tablet ile elde edilmiştir. Bu etki istatiksel olarak anlamlı olup, kapasitans, distansibilite ve boşalma süresi gibi venöz pletismografik parametrelere dayanarak belirlenmiştir.
Daflon 500 mg venöz tonusu artırır: civalı venöz oklüzyon pletismografisinde venöz boşalma süresinin azaldığı ortaya konmuştur.
 
Klinik etkinlik ve güvenlilik:
Kontrollü, çift kör çalışmalarda mikrosirkülasyon üzerindeki etkileri açısından Daflon 500 mg ve plasebo arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar saptanmıştır. Kapiler frajiliteye ait belirtileri olan hastalarda , Daflon 500 mg. anjiosterometri ile gösterildiği üzere, kapiler direnci artırmaktadır.
Daflon 500 mg’ın fonksiyonel ve organik kronik venöz yetersizlik tedavisindeki etkisi, plasebo mukayeseli-çift kör klinik çalışmalar ile gösterilmiştir.

 Farmakokinetik Özellikler

Insanda, karbon 14 ile işaretli diosmin’in oral alımından sonra,
 
Emilim ve dağılım: Ürünün hızla metabolize olduğu ve bu hususun idrarda fenol asitleri varlığı ile belirlendiği ortaya konmuştur.
 
Eliminasyon: ekskresyonun başlıca dışkı yolu ile olduğu, üriner ekskresyonun, alınan miktarın ortalama 14’ünü teşkil ettiği, eliminasyon yarı ömrünün 11 saat olduğu ortaya konmuştur

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Yapılan çalışmalar Daflon 500 mg’ın toksisitesinin olmadığını objektif olarak sergilemektedir:

 • Daflon 500 mg’ın terapötik dozdan 180 kat daha fazla tek doz ile uygulanması sonucu sıçan, fare veya maymunda hiç bir letal veya toksik etki görülmemiştir.
 • Daflon 500 mg’ın farmasötik formu sıçanlar tarafından iyi tolere edilmiştir.
 • 13 ve 26 hafta süre ile sıçanlara uygulanan tekrarlanmış uygulamalarda veya 26 hafta süre ile terapötik dozun 35 katı maymunlara uygulandığı takdirde hiç bir toksik etki görülmemiştir.
 • Daflon 500 mg’ın sıçanlara terapötik dozdan 37 kat daha fazla uygulanması sonucu üretim fonksiyonları bozulmamıştır.

Daflon 500 mg’ın hiç bir genetik toksisitesi bulunmamaktadır

 Yardımcı maddelerin listesi

Jelatin
Magnezyum stearat
Mikrokristalin selüloz
Sodyum nişasta glikolat
Talk
Gliserol
Makrogol 6000
Magnezyum stearat
Kırmızı demir oksit
Sodyum lauril sülfat
Titanyum dioksit
Sarı demir oksit
Metilhidroksipropil selüloz

 Geçimsizlikler

Yoktur

 Raf Ömrü

24 ay

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

Blister ambalaj (PVC / Alüminyum)

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Özel bir gereksinim yoktur.

 RUHSAT SAHİBİ

LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
 
Beybi Giz Kule K: 21/22/23/24
Meydan Sokak, No.28
34398 Maslak İstanbul
 
Tel: (212) 329 14 00
Faks: (212) 290 20 30

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

166/80

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 09.11.1993
Son yenileme tarihi: 13.01.2005

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

 • DAFLON 500 mg film kaplı tablet, 60 tabletten oluşan blister ambalajda bulunmaktadır.
 • Daflon 500 Venotonik ve venoprotektör grubuna aittir.  Alt ekstremitelerde, venöz tonüs yetmezliği üzerinde etkilidir.  

DAFLON 500, 

 •   Kronik venöz yetersizliğinde:
- ağırlık ve şişkinlik hissi, venöz bacak ödemi
- ağrı
- gece gelen kramplar,
 
 • Hemoroid krizlerine ait fonksiyonel belirtilerin tedavisinde kullanılmaktadır.

 

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

DAFLON 500’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 • Eğer etkin maddeye veya DAFLON 500’ün içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik).
DAFLON 500’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Akut hemoroid krizlerinde:

 • Bu ilacın uygulanması, diğer anal şikayetlerin spesifik tedavisi için uygun değildir.
 • Tedavi kısa süreli olmalıdır. Hemoroid semptomları 15 gün içinde geçmediği taktirde  doktorunuza başvurulmalı ve tedavi gözden geçirilmelidir.

Venöz dolaşım hasalıklarında:

 • Bu ilaç sağlıklı bir yaşam çerçevesinde uygulanmalıdır. Güneşe ve sıcağa maruz kalmayınız, uzun süre ayakta durmayınız ve aşırı kilo almamaya özen gösteriniz.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.
 
DAFLON 500’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması  
Dozlar yemek ile birlikte alınmalıdır.
 
Hamilelik 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Yeterli çalışma olmadığından hamilelik döneminde kullanımdan kaçınılmalıdır.
Tedavi sırasında hamile olduğunuzu farkedereniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.  
Emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
 
Araç ve makina kullanımı 
DAFLON 500 araç veya makina kullanmanızı etkilemez.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 
Daflon 500’ün herhangi bir ilaçla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.
 
Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ve lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz sıklığı için talimatlar
 
Venöz yetersizliğinde: günde iki tablet, biri öğle diğeri akşam yemeği ile birlikte alınır.
Hemoroid krizlerinde. ilk dört gün, günde 6 tablet; sonraki 3 gün, günde 4 tablet alınır.
 
Uygulama yolu ve metodu
 
Tabletler yemek ile birlikte alınır. Tabletler yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulur.
 
 • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
 • İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
 • Doktorunuz DAFLON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Belirtiler devam ettiği sürece Daflon 500 mg ile tedavinize devam ediniz.
 • Eğer DAFLON 500’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla DAFLON 500  kullandıysanız
DAFLON 500'den almanız gerekenden fazlasını almışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
DAFLON 500’ü kullanmayı unutursanız 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.
 
DAFLON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, DAFLON 500’ün de içerğininde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz
 
 • Mide rahatsızlıkları
 • Rahatsızlık hissi
Bunlar  Daflon 500’un hafif yan etkileridir ve tedavinin kesilmesine neden değildir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

Daflon 500’ü çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 
Son kullanma tarihine uygun kullanınız
 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DAFLON 500’ü kullanmayınız.

 Ruhsat Sahibi

LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
 
Beybi Giz Kule K: 21/22/23/24
Meydan Sokak, No.28
34398 Maslak İstanbul
 
Tel: (212) 329 14 00
Faks: (212) 290 20 30

 Üretici Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş., Hadımköy, İstanbul

 

Eş Değer İlaçlar

Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada DAFLON 500 MG 60 FILM TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

DAFLON 500 MG 60 FILM TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

DAFLON 500 MG 60 FILM TABLET ilacı için aranan kelimeler


daflon yan etkileri | daflon 500 mg yan etkileri | daflon 500 mg