İlaç Ara
 
 
 

SULIDIN PLUS LIKIT JEL 50 G SULIDIN PLUS LIKIT JEL 50 G

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Embil İlaç San. Ltd. Şti.
Etkin Madde :   Lidocaine
ATC Kodu :   M02AA
ATC Açıklaması :   Steroid Olmayan Topikal Antienflamatuvar Preparatlar
Kamu Kodu :   A13592
Barkodu :   8699584340446
Patent :   Orjinal
Fiyatı :  
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   -
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   -
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz,kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Lokal anestezik
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  SULIDIN PLUS LIKIT JEL 50 G Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

SULİDİN® PLUS likit jel

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler:
Nimesulid %1
Lidokain % 5
 
Yardımcı maddeler:
Butillenmiş hidroksitoluen %0,05
Metil paraben %0,4
Propil paraben %0,1
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 

 FARMASÖTİK FORM

Likit Jel

San renkli karakteristik kokulu likit jel

 

 Terapötik Endikasyonlar

SULİDİN* PLUS, lumbago, osteoartrit, periartrit, tendinit, tenosinovit, bursit ve spor yaralanmaları gibi burkulma ve ezilmenin eşlik ettiği yumuşak doku ve eklemlerin travmatik, dejeneratif ve romatizmal hastalıklarına bağlı ağrı ve inflamasyonun semptomatik tedavisinde endikedir.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; günde 3 ya da 4 kez etkilenen bölgeye uygulanmalıdır. Bununla birlikte doz etkilenen bölgenin büyüklüğüne ve yanıta bağlı olarak değiştirilebilir. 4 haftadan sonra tedavi tekrar gözden geçirilmelidir.
 
Uygulama şekli:
SULİDİN® PLUS, yalnızca haricen kullanım için tasarlanmıştır. Bandajlama veya kapatma (oklüzyon) yapılmamalıdır. Kuvvetle ovulmamalıdır.
 
SULİDİN® PLUS koltuk altına uygulanmamalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
SULİDİN® PLUS ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 
Pediyatrik popülasyon:
Çocuklarda kullanımı için dozaj önerileri ve endikasyonlan kanıtlanmamıştır. Bu sebeple çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Özel kullanımı yoktur.

 Kontrendikasyonlar

SULİDİN® PLUS,
 • Bileşimindeki etkin maddelere veya bunların türevlerine karşı bilinen hassasiyeti bulunan hastalarda,
 • Astım, rinit, anjiyoödem, nazal polip ya da ürtiker semptomlarını indükleyen aspirin ve diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlara duyarlı hastalarda,
 • Çocuklarda,
 • Gebeliğin ilk ve son üç ayında kullanılmamalıdır.

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

Lokal iritasyon gelişirse, SULİDİN® PLUS'ın kullanımına ara verilmeli ve gerek görüldüğünde uygun tedavi uygulanmalıdır. SULİDİN® PLUS sürülen bölgede oklüzif bandaj uygulaması yapılmamalıdır. Gözlere, koltuk altına, mukozalara (genital, nazal, orai) ya da açık deri lezyonlara, dermatozlar ya da infeksiyonlu cilt bölgelerine uygulanmamalıdır. Kazara temas olursa derhal su ile yıkanmalıdır.

SULİDİN® PLUS'ın giysileri boyama ihtimali olabilir.

Lidokain özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon altında uygulandığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme sebebiyet verebilir.

SULİDİN® PLUS, "Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi" kısmında belirtildiği şekilde kullanıldığında bu etkilerin oluşması muhtemel değildir.

Eğer uygulama bölgesinde iritasyon, kızarıklık ya da kaşıntı gelişirse kullanımına ara verilmeli ve doktora başvurulmalıdır. Diğer topikal preparatlar ile aynı anda kullanılmamalıdır.

Bileşiminde bulunan metil paraben, propil paraben ve butillenmiş hidroksitoluen nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve lokal deri reaksiyonlarına (örneğin kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda iritasyona sebebiyet verebilir.

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında lidokainin emilmesine bağlı olarak etkileşim görülebilir;

Propranolol:
Lidokain plasma klirensinde azalma.

Simetidin:
Lidokain plasma klirensinde azalma,

Antiaritmik ürünler:
Lidokain toksisitesinde artış

Fenitoin veya barbitüratlar:
Lidokain plazma düzeyinde düşme.

Belirtilen etkileşimler uzun süreli ve tekrarlayan yüksek dozlarda kullanımlarda görülebilmektedir.
Önerilen dozlarda uygulandığında, klinik bakımdan önemli herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.
Topikal olarak kullanılan nimesulide ait herhangi bir etkileşim bilinmemektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Özel popülasyonlar üzerinde herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:
Çocuklar üzerinde herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

 Gebelik ve laktasyon

Gebelik risk kategorisi C'dir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar nimesulidin üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
SULİDİN® PLUS ile tedavide yarar/zarar oranı hekim tarafından değerlendirilmeli, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Gebelik dönemi
SULİDİN® PLUS'ın gebelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Özellikle gebeliğin 3. trimesterinde arteryel kanalın erken kapanması ve utérus atonisi riski nedeni ile nimesulid kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Lidokainin anne sütüne az miktarda geçmektedir, nimesulidin anne sütüne geçişi ve anne sütü alan çocuğa muhtemel etkileri ile ilgili çalışma olmadığından. SULİDİN® PLUS'ın laktasyonda kullanılması önerilmemektedir.
 
Üreme yeteneği / Fertilite
Tek başlarına verildiklerinde nimesulid ve lidokainin insanlarda üreme yeteneği ve fertilité üzerine etkisi hakkında herhangi bir veri bulunmamaktadır.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise nimesulidin reprodüktif sistem ve lidokainin fertiliteyle ilgili advers etkiler meydana getirdiği saptanmıştır (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri).

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

 İstenmeyen etkiler

Lokal uygulamaya bağlı yan etkiler nadiren rapor edilmiştir. Klinik çalışmalarda, en çok görülen yan etkiler; hafif ya da orta derecede lokal iritasyon, eritem, deri döküntüleri, pullanma, kaşıntı gibi uygulama bölgesinde lokal reaksiyonlardır.
 
Yan etkilerin sıklık gruplandırması şöyledir
 
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Deri ve derialtı doku hastalıkları:
Yaygın olmayan:Prurit, eritem.
Bilinmiyor:Pullanma, kaşıntı, deri döküntüsü, hafif veya orta derecede lokal iritasyon.
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları:
Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar (ağır vakalarda anafılaktik şok görülebilir )
 
Sinir sistemi hastalıkları:
Çok seyrek: Sinirlilik, tedirginlik, öfori, konfüzyon, kulak çınlaması, uyku hali, bulanık veya çift görme, üşüme, tremor, bilinç kaybı.
 
Kardiyak ve vasküler hastalıklar:
Çok seyrek: Bradikardi, kan basıncında düşme, kardiyovasküler kollaps. SULİDİN® PLUS'ın içeriğinde bulunan lidokain topikal olarak uygulandığından, önerilen mutad tedavi şeması izlendiğinde (özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa çok yüksek dozda uygulanmadığı sürece) benzer yan etkilerin oluşması muhtemel değildir / meydana gelmesi beklenmemektedir.
 
Nimesulid ve lidokain topikal olarak uygulandığında diğer sistemik yan etkilerin görülme olasılığı, oral nimesulid ve parenteral lidokain tedavisinde görülen yan etkilerin sıklığından çok daha azdır. Bununla beraber, SULİDİN® PLUS, gerektiğinden daha geniş alanlara ve uzun süre ile uygulandığında sistemik yan etkilerin meydana gelme olasılığı göz ardı edilemez.
 

 Doz aşımı ve tedavisi

Topikal uygulama ile herhangi bir doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

Lidokain özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa çok yüksek dozda uygulandığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme sebebiyet verebilir.

 

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik Grubu: Topikal Kullanılan Non-Steroidal Antiinflamatuvar Preparatlar
ATC Kodu: M02AA

Nimesulid nonsteroidal antiinflamatuvar bir ilaçtır (NSAİİ). Fonksiyonel içeriği olan sulfonanilid grubu, nimesulidi karboksil ve enol grupları içeren diğer NSAİİ'lerden ayırır. Nimesulidin antipiretik, analjezik, antiinflamatuvar özellikleri bulunmaktadır.
Lidokain nöron membranını stabilize ederek impuls iletimini bloke eden, lokal anestetik etkili bir maddedir.

 Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Emilim:
Nimesulid topikal uygulamada deriden, kas ya da sinoviyal sıvıya sürekli ve tedricen salınır ve hızla deri, kas ya da sinoviyal sıvı arasında denge sağlanır.

SULIDIN %1 Topikal Jel ile yapılan bir klinik çalışmada, osteoartrit nedeni ile artroskopi yapılacak olan hastalar tarafından ürün günde 3 kez, 4-7 gün boyunca uygulanmıştır. Son uygulamadan 1-2 saat sonra sinoviyal sıvı ve plazmadaki nimesulid konsantrasyonları hesaplanmıştır. Nimesulid düzeyi sinoviyal sıvıda 22.1 ±10.5 ng/ml ve plazmada 11.8±3.0 ng/ml olarak bulunmuştur.
Lidokain hasarlı deriden ve mukoz membranlardan çok düşük miktarlarda emilir.

Dağılım:
Nimesulidin topikal uygulamadan sonra plazmada 30 dakikadan 8. saate kadar belirgin düzeylerde bulunmuş olması, ilacın sistemik dolaşıma yavaş yavaş salındığına işaret etmektedir. Topikal uygulamadan 8 saat sonra nimesulidin plazmadaki konsantrasyonları 14-57.5 ng/ml arasında değişmektedir.

Lidokain oral veya intravenöz yoldan uygulandığında bağırsaklarda, idrarda ve düşük miktarda feçeste saptanmıştır. Değişmemiş ilaç ve metabolitleri halinde idrarda tayin edilmiştir. Lidokain plazma proteinlerine %33-%80 oranında bağlanır. Dağılım hacmi 0.8-1.3 L/kg'dır.

Biyotransformasyon:
Nimesulid ve lidokain karaciğerde metabolize edilirler. Nimesulid metaboliti muhtemelen aktif olan 4-hidroksinimesuliddir, lidokainin metabolitleri ise etkin olan monoetilglisinksilidid (MEGX) ve glisinksilidid (GX)'dir.
 
Eliminasyon:
Nimesulid %51-63 oranlarında böbrek yolu ile atılır. Değişmeden idrarla atılan ilaç oranı %0.1'den azdır. Feçes ile %18-36 oranlarında atılır. Eliminasyon yanlanma ömrü ( t1/2 , ß) ortalama 10 saat olarak hesaplanmıştır.
Lidokainin metabolitleri ve değişmemiş şekli (uygulanan dozun %10'u) halinde böbreklerden atılır. Eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2 , ß) yaklaşık 2 saattir.

 

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Sulidin® %1 Topikal Jel (%1 nimesulid) ile tavşanlar üzerinde yapılan primer dermal iritasyon çalışmasında "primer cilt iritanf ' özelliği saptanmamıştır.

Nimesulidin sistemik olarak uygulanması ile yürütülen güvenlilik, farmakoloji, tekrarlanan doz toksisite, genotoksisite, karsinojenik potansiyel ve üreme toksisitesi çalışmaları insanlara yönelik özel bir tehlike ortaya koymamaktadır.

Hayvanlar üzerinde yapılan tekrarlı doz toksisite çalışmalarında nimesulid gastrointestinal, renal ve hepatik toksisiteye neden olmuştur.

Gebe tavşanlar üzerinde yapılan reprodüktif toksisite çalışmalarında nimesulid (toksik olmayan doz düzeylerinde) embriyotoksik ve teratojenik etkiler (iskeletsel mal formasyon lar, serebral ventriküllerde genişleme) meydana getirmiştir. Sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise bu etkiler görülmemiştir.

Sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalarda nimesulidin yeni doğan yavrularda mortalité artışına neden olduğu ve fertiliteyi etkileyecek advers etkiler meydana getirdiği saptanmıştır.

Hayvan deneylerinde yüksek dozda lidokain santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem üzerine toksik etkiler göstermiştir. Lidokain, 250 mg/kg/gün dozda sürekli derialtı infüzyon şeklinde verildiğinde dişi sıçanlarda fertilité üzerine etkisi olmamıştır. Erkek sıçanlarda ise çiftleşme aralıklarının artmasına ve günlük sperm üretimi ve spermatojenik etkinliğin azalmasına neden olmuştur. In vitro veya in vivo mutajenite testlerinde lidokain mutajenik bir etki göstermemiştir. Lidokainin karsinojenik potansiyelini değerlendirmek için hayvanlar üzerinde yapılmış uzun dönem çalışmalar bulunmamaktadır.

 Yardımcı maddelerin listesi

 • Dietilen Glikol Monoetil Eter
 • Butillenmiş Hidroksitoluen
 • Hidroksipropilselüloz
 • Gliseril Monooleat
 • Metilparaben
 • Propilparaben

 Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

 Raf Ömrü

24 ay

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

Primer ambalaj olarak kullanılan roll-on tüp, polietilen şişe ile polipropilen dönen top ve kapaktan oluşmaktadır. Ambalaj büyüklüğü: 30 g ve 50 g

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri" ne uygun olarak imha edilmelidir.

 RUHSAT SAHİBİ

Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.

Maslak Mah. Sümer Sokak

Ayazağa Ticaret Merkezi No.3 Kat: 1

Şişli - İstanbul

Tel: 212 286 96 30

Faks: 212 286 96 41-44

E-posta: info@embil.net

 

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

239/73

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 25.01.2012

Ruhsat yenileme tarihi:-

 KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

-

 Müstahzar Adı

SULİDİN® PLUS likit jel

 

 Kullanım Yolu

Cilt üzerine uygulanır.

 Etkin Maddeler

Her bir roll-on tüp %1 nimesulid ve %5 lidokain içerir.

 

 Yardımcı Maddeler

Dietilen glikol monoetil eter, butillenmiş hidroksitoluen, hidroksipropil selüloz, gliseril monooleat, metil paraben, propil paraben

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

 • SULİDİN® PLUS, etkin madde olarak nimesulid ve lidokain içermekte olup, topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.
 • Likit (sıvı) jel formunda bir ürün olan SULİDİN® PLUS her bir roll-on tüpte %1 nimesulid ve %5 lidokain içerir.
 • SULİDİN PLUS, 30 ve 50 gram likit jel içeren polietilen roll-on tüpler (ucunda dönen top olan tüp) içinde kullanıma sunulmaktadır.

SULİDİN PLUS, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir;

 • Bel ağnsı (lumbago), eklem kireçlenmesi (osteoartrit), eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (periartrit), kas kiriş iltihabı (tendinit), kas, kiriş kılıfının iltihabı (tenosinovit), eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit) ve spor yaralanmaları gibi burkulma ve ezilmenin eşlik ettiği yumuşak doku ve eklemlerin travmatik, dejeneratif ve romatizmal hastalıkları

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

SULİDİN® PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 • SULİDİN® PLUS'ın içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
 • Asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, alerjik burun akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapaklan, dış üreme organları, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa,
 • Hamileliğinizin ilk veya son 3 aylık döneminde iseniz SULİDİN* PLUS'ı kullanmayınız.
SULİDİN® PLUS çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
SULİDİN® PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 • SULİDİN® PLUS'ı. gözlere, mukozalara (ağız. burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine, koltuk altına ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.
 • SULİDİN® PLUS kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
 • SULİDİN PLUS'ı gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.
 • SULİDİN® PLUS'ı uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.
 • SULİDİN® PLUS'ı sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir materyalle kapatmayınız.
 • SULİDİN® PLUS'ı, deriye sürülmek suretiyle uygulanan (topikal) diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.
 • Lidokain özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon altında uygulandığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme sebebiyet verebilir. SULİDİN" PLUS'ı "Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimaüar" kısmında belirtildiği şekilde kullandığınızda bu etkilerin oluşması muhtemel değildir. Doktorunuz tarafından önerilen doz ve tedavi süresine harfiyen uyunuz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak fenitoin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Sakinleştirici olarak kullanılan ve barbitüratlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan ilaçlar
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde SULİDİN® PLUS'ı etkilenen bölgeye günde 3 veya 4 kez uygulayınız. Uygulama süresi için doktorunuza danışınız.
 
Uygulama yolu ve metodu:
SULİDİN® PLUS yalnızca topikal kullanım içindir. SULİDİN® PLUS'ı etkilenen bölgeye nazikçe uygulayınız. Tedavi sırasında bandaj lama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayuuz. Etkilenen bölgeye SULİDİN® PLUS'ı kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.
SULİDİN® PLUS koltuk altına uygulanmamalıdır.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
SULİDİN® PLUS 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, SULİDİN® PLUS dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.
 
Eğer SULİDİN PLUS'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla SULİDİN® PLUS kullandıysanız:
SULİDİN PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
SULİDİN®PLUS'ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
 
SULİDİN® PLUS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
SULİDİN® PLUS'ın uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileliğinizin ilk ve son 3 aylık döneminde iseniz SULİDİN® PLUS'ı kullanmayınız. Hamileliğinizin diğer dönemlerinde SULİDİN® PLUS'ı kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.
 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
SULİDİN PLUS'ın etkin maddelerinden biri olan lidokain anne sütüne az miktarda geçmektedir. Diğer etkin madde olan nimesulidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.
 
Emzirme döneminde SULİDİN® PLUS kullanımı konusunda doktorunuza damsınız.
SULİDİN" PLUS'ı emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.
 
Araç ve makine kullanımı
SULİDİN® PLUS 'ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
 
SULİDİN" PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bileşiminde bulunan metil paraben, propil paraben ve butillenmiş hidroksitoluen nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve lokal deri reaksiyonlarına (örneğin temas egzamasına) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahrişe (iritasyona) sebebiyet verebilir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 
Özellikle aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacmızı mutlaka bilgilendiriniz. SULİDİN® PLUS'ı topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak propranolol isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak simetidin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ilaçlar)
SULİDİN" PLUS'ın  ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
SULİDİN® PLUS tedavisi sonlandınldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi SULİDİN® PLUS'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa SULİDİN® PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi deri döküntüleri
 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü
 • Kalp ritminde bozukluk ve kalbe gelen kan akımının ortadan kalması sonucu kalbin durması (kardiyovasküler kollaps)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, SULİDİN® PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bilinç kaybı
 • Zaman, yer ve kişilerle ilgili olarak çevreyi algılama ve değerlendirme yeteneğinin bozulması (konfüzyon)
 • Kan basıncında düşme, kalp atışının yavaşlaması (bradikardi)
 • Kulak çınlaması
 • Bulanık veya çift görme
 • Üşüme, titreme
 • Sinirlilik, tedirginlik, öfori
 • Uyku hali

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Uygulama bölgesinde;

 • Hafif veya orta şiddette cilt tahrişi
 • Kızarıklık (eritem)
 • Kaşıntı
 • Pullanma
 • Deri döküntüsü

Bunlar SULİDİN® PLUS'ın hafif yan etkileridir.
 
Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

PLUS'ı çocukların göremeyeceği,  erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajdaki son kullanma tarihinde sonra SULİDİN' PLUS'ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SULİDİN® PLUS'ı kullanmayınız.

 Ruhsat Sahibi

Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Maslak Mah. Sümer Sok.
Ayazağa Ticaret Merkezi
No: 3/1 Şişli - İSTANBUL
Tel: 0212 286 96 30
Faks: 0212 286 96 41
E-posta:
info@embil.net

 

 Üretici Bilgileri

Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Merkez Mahallesi Birahane Sokak No: 28 Şişli/İSTANBUL

 

 

Eş Değer İlaçlar

Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada SULIDIN PLUS LIKIT JEL 50 G kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

SULIDIN PLUS LIKIT JEL 50 G Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

SULIDIN PLUS LIKIT JEL 50 G ilacı için aranan kelimeler


sulidin plus | sulidin plas presektoru | sulidin plus likit jel fiyati