İlaç Ara
 
 
 

FERIFER 100 MG/5 ML ORAL COZELTI ICEREN 20 KASIK FERIFER 100 MG/5 ML ORAL COZELTI ICEREN 20 KASIK

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
Etkin Madde :   demir III hidroksit polimaltoz kompleksi
ATC Kodu :   B03AB
ATC Açıklaması :   Oral Trivalan (üç değerlikli) Demir Preparatları
Kamu Kodu :   A13017
Barkodu :   8699591650255
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   17,82 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKEWW-DEMIR III HIDROKSID POLIMALTOZ+FOLIK ASITAğızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E301E
Fiziksel Özellikleri :   -
Terapotik Kategorileri :   -
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  FERIFER 100 MG/5 ML ORAL COZELTI ICEREN 20 KASIK Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FERİFER 100 mg/5 ml ORAL ÇÖZELTİ İÇEREN KAŞIK

 

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 5 ml çözelti (1 kaşık),
 
Etkin madde:
Demir (III) 100 mg
(Demir polimaltoz kompleksi halinde) içerir.
 
Yardımcı maddeler:
Sorbitol (%70)             1000 mg
Sukroz                         800 mg
Metil paraben sodyum     7.5 mg
Propil paraben sodyum     5.0 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 

 FARMASÖTİK FORM

Oral çözelti
Kırmızı kahverengi, aromatik kokulu (vanilya), berrak solüsyon

 

 Terapötik Endikasyonlar

Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde; hamilelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisinde kullanılır.
 
Hamilelikte demir desteği ile birlikte folik asit takviyesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

 

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi
 
Çocuklar (> 12 yaş), erişkin ve yaşlılar
Latent demir eksikliği: Günde ½ - 1 kaşık (50 – 100mg)
Ciddi demir eksikliği: Günde 2-3 defa 1 kaşık (200 – 300mg)
 
Tedavi süresi demir metabolizmasının durumuna (azalmış alım, artan ihtiyaç, patolojik kayıp) ve eritrosit sayısının normalleşmesine bağlıdır. Manifest demir eksikliğinde normal kan değerlerine ulaşmak ortalama 3-5 aylık tedavi ile olur. Latent demir eksikliğinde tedavi süresi 1-2 aydır.
 
Hb konsantrasyonunun normale dönmesinden sonra depoların dolması için 2-3 aylık süre boyunca hergün 1 kaşık içilmesi gereklidir.
 
Uygulama şekli
Kaşık içeriği oral yoldan direkt olarak içilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
 
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Ciddi karaciğer hastalıklarında kullanılmamalıdır.
 
Pediyatrik popülasyon:
12 yaş altındaki çocuklarda, şu anda rutin kullanım için bir dozaj rejimi tavsiye etmek için yeterli veri mevcut değildir.
 
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlılardaki uygulama aynen yetişkinlerdeki gibidir.

 

 Kontrendikasyonlar

İçerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılıkta, hemokromatozis, hemosiderozisde, aplastik, hemolotik, sideroakrestik anemilerde, talasemide, sürekli kan transfüzyonu yapılan kişilerde, kronik pankreatit ve karaciğer sirozunda kullanılmamalıdır.

 

 

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
 
Demir eksikliği veya demir eksikliği anemisinin temelinde yer alabilecek hastalıklar tespit edilmeli ve bu hastalıklar uygun şekilde tedavi edilmelidir.
 
Tolerans veya bağımlılık riski açısından özel bir uyarı yoktur. Sürekli kanama, menoraji veya hamilelik durumları haricinde tedavi süresi 6 aydan uzun olmamalıdır.
 
Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorbsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 
İçeriğinde, gecikmiş alerjik reaksiyona sebep olabilecek (metil paraben sodyum, propil paraben sodyum) bulunmaktadır.
 
İçeriğindeki demir nedeniyle dışkı renginde koyulaşmaya neden olabilir.
 
6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla 60 mg/kg dozunda (3/5 kaşık/kg) alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
 
Aşağıdaki Durumlarda Kullanımı Dikkatle Değerlendirilmelidir:
Alkolizm, hepatit, aktif infeksiyoz durumlar, enterit, kolit, divertikülit ve ülseratif kolit gibi intestinal sistemin enflamatuar durumları, pankreatit ve peptik ülser.

 

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksindeki demir (III) kompleks yapmış olduğundan yiyeceklerle ve ilaçlarla iyonik etkileşime girmesi beklenmez. Demir (II) tuzları magnezyum trisilikat ve karbonat gibi antiasitlerle birlikte alındığında tedavi cevapsız kalabilir. Süt ve yumurta demir emilimini azaltır. Tetrasiklin, kolestiramin antiasitler, penisilamin ve oral altın bileşikleri ile alınması gerekiyorsa, bir kaç saat arayla verilmelidir. Salisilatlar, fenilbutazon ve oksifenbutazonla birlikte kullanılması barsak mukozasında irritasyona neden olabilir. Demir tedavisi sırasında benzidin testi pozitif sonuç verebilir. Çay, kahve ve sütle birlikte kullanılmamalıdır. Barsak tümörü olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

 Gebelik ve laktasyon

Gebelik Kategorisi: A
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolünde olumsuz bir etkisi yoktur.
 
Gebelik dönemi
Bu kategorideki ilaçlarla ilgili olarak kadınlarda yapılan kontrollü incelemeler, gebeliğin ilk trimesterinde ilacın fetüse zararının olduğunu göstermemiştir; daha sonraki trimesterlerde de ilacın zararlı olduğu hakkında bir kanıt yoktur. Yapılan çalışmalar sonunda hamilelerde, demir gereksiniminin arttığı anlaşılmıştır. Bunlar gebelerde en güvenilir ilaçlardır. Hamilelerde doktor kontrolü altında kullanabilir.
 
Laktasyon dönemi
Emziren anneler doktor kontrolü altında kullanabilir
 

 

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur.

 İstenmeyen etkiler

Belirtilen istenmeyen etkiler, aşağıdaki kurala göre sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları:
Seyrek: Alerjik Reaksiyonlar
 
Gastrointestinal hastalıkları:
Seyrek: Dışkıda taze kan görülmesi
Yaygın: İshal, bulantı, epigastrik ağrı, kabızlık, kusma, dışkı renginin koyulaşması
 
Böbrek ve idrar hastalıkları:
Yaygın olmayan: İdrar renginin koyulaşması
 
Bu semptomların nedeni olan irritasyon dozun azaltılması veya ilacın yemeklerden sonra alınmasıyla önlenebilir.
 

 

 Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımına bağlı herhangi bir intoksikasyon bildirilmemişse de bu durumda Desferrioksamin veya Kalsiyum disodyum EDTA kullanımı önerilmektedir.
 
Acil ve Destekleyici Tedavi:
Gerekliyse temel ve ileri yaşam desteği sağlanır. Nekrotizan gastroenterit, kan ve sıvı kaybına, hipotansiyon ve şoka neden olabileceğinden damar yoluyla sıvı desteği, hipotansiyon ve şok tedavisi uygulanmalıdır. Varsa sıvı elektrolit dengesizliği düzeltilmeli, konvülsiyon tedavi edilmelidir.
 
Özgül Antidot ve İlaç:
Aşağıdaki durumlardan deferoksamin ile şelasyon tedavisi yapılır:
 1. Ciddi klinik bulguları (letarji, asidoz, hipovolemi, karın ağrısı) olan hastalar
 2. Yineleyen hafif belirtileri olan tüm hastalar (birden fazla kusma, bir kereden fazla yumuşak dışkılama)
 3. Serum demir düzeyi 350 – 500 mikrogram/dL olan, belirti gösteren ve göstermeyen tüm hastalar
 4. Mide yıkamasına karşın karın grafisinde radyoopak demir parçacıkları görülen hastalar
Deferoksamin 15 mg/kg/saat hızında damar içine infüzyon ile verilir. Günlük toplam ilaç miktarı 6 g’ı aşmamalıdır. Tedavi hastanın durumuna göre 24 saat sürdürülebilir. Daha uzun süre kullanılacaksa akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) gelişebilir. İnfüzyon sırasında hipotansiyon, döküntü, yüzde kızarıklık hatta anafilaksi olasılığı akılda tutulmalıdır. Gebelerde de deferoksamin tedavisi uygulanabilir.

 

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Üç Değerlikli Oral Demir Preparatları
ATC Kodu: B03AB
 
Polinükleer Demir (III) hidroksit çekirdekleri yüzeysel olarak non-kovalent bağlanmış polimaltoz molekülleri ile çevrilidir.
 
Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksi stabildir ve fizyolojik koşullarda iyonik demiri salmamaktadır. Polinükleer çekirdeklerde demir fizyolojik olarak oluşan ferritine benzer yapıda bağlanmaktadır ve aktif olarak emilmektedir.
 
“Yarışmalı bağ değişimi” mekanizması yolu ile gastrointestinal sıvıda ve yüzey epitelinde bulunan demir bağlayan reseptörler vasıtası ile demir emilimi gerçekleşir.
 
Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksinin demir (II) tuzları gibi prooksidatif özellikleri yoktur. VLDL ve LDL gibi lipoproteinlerin oksidasyona eğilimi azalır.

 

 Farmakokinetik Özellikler

Emilim
‘‘Twin-isotope’’ tekniği kullanılarak yapılan klinik çalışmalar demir absorpsiyon oranının yani hemoglobinin içine giren demir oranının demir eksikliği derecesi arttıkça yükseldiğini göstermiştir. Diğer bir deyişle demir eksikliğinin ciddiyeti ile absorbe edilen demir oranı arasında pozitif bir bağlantı vardır. Eğer vücudun demire gereksinimi yoksa ne dozda demir verilirse verilsin absorpsiyon mümkün olmaz. Demir emilimi ağırlıklı olarak duodenum ve jejunumda gerçekleşir. Emilmeyen demir barsaklardan feçesle atılır.
 
Eliminasyon
Vücuttaki demirin eliminasyonu gastrointestinal kanaldan ve deriden dökülen epitel hücreleri yoluyla olur. Safra ve idrar yoluyla günde sadece 1 mg demir elimine edilir. Ayrıca kadınlar menstrüasyon yoluyla da demir kaybederler.

 

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Beyaz fare ve sıçanlarda yapılan hayvan çalışmalarında vücut ağırlığına göre kilogram başına 2000 mg demirin oral yolla uygulanmasını takiben FERİFER için bir LD50 değeri belirlenememiştir.

 

 Yardımcı maddelerin listesi

 • Sorbitol (%70), E420
 • Sukroz
 • Metil paraben sodyum, E219
 • Propil paraben sodyum, E217
 • Sitrik asit
 • Vanilya esansı
 • Deiyonize su

 

 Geçimsizlikler

Ferifer 100 mg/5 ml Oral Çözelti İçeren Kaşık’ın herhangi bir ilaç ya da madde ile geçimsizliği olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

 

 Raf Ömrü

24 ay

 

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 

 Ambalajın niteliği ve içeriği

FERİFER, her biri ayrı ayrı şeffaf OPP poşetlerde ambalajlanmış, alüminyum folyo ile kapatılmış PET/PE kaşıklarda, 10, 20, 28 veya 30 kaşık halinde pazarlanmaktadır.
 
Her ticari takdim şekli satılmayabilir.

 

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü” yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

 

 RUHSAT SAHİBİ

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul
Telefon:0216 456 65 70 Pbx
Faks:0216 456 65 79

 

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

238/56

 

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 22.12.2011
Ruhsat yenileme tarihi:-

 

 KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

-

 Müstahzar Adı

FERİFER 100 mg/ 5ml oral çözelti içeren kaşık

 

 Kullanım Yolu

Ağız yolu ile kullanılır.

 

 Etkin Maddeler

Her bir kaşık (5 ml) çözelti, 100 mg demir (demir III hidroksit polimaltoz kompleksi halinde) içerir.

 Yardımcı Maddeler

Sorbitol (E420), sukroz, metil paraben sodyum (E219), propil paraben sodyum (E217), sitrik asit, vanilya esansı ve deiyonize su.

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

FERİFER, alüminyum ile kapatılmış PET/PE kaşıklarda, her bir kaşıkta (5 ml) 100 mg demir (demir III hidroksit polimaltoz kompleksi halinde) içeren oral çözeltidir.
 
Her bir kutuda; her biri bir kullanımlık, şeffaf OPP poşet ile ambalajlanmış (5 ml) 10, 20, 28 veya 30 kaşık bulunur.
 
Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde; hamilelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisinde kullanılır.
 
Hamilelikte demir desteği ile birlikte folik asit takviyesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

 

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

FERİFER’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
 • Eğer sizde demir yüklenmesi (hemokromatozis, hemosideroz) varsa
 • Eğer demire karşı aşırı duyarlılığınız var ise
 • Eğer demir kullanımı bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve ‘’Akdeniz Anemisi’’(talasemi) hastalığınız var ise
 • Eğer demir eksikliğine bağlı olmayan aneminiz (hemolitik anemi) var ise kullanmayınız.
FERİFER’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 • Eğer alerjik durumunuz var ise
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
FERİFER’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
 
Hamilelik:
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
FERİFER hamilelikte demir desteği olarak kullanılabilir.
 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
FERİFERemzirme döneminde kullanılabilir.
 
Araç ve makine kullanımı
Araç ve kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
 
FERİFER’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğinde bulunan sorbitol ve sukroz nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişseFERİFER’ ialmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
İçerdiği metil paraben sodyum ve propil paraben sodyum nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksi besinler ve birlikte uygulanan ilaçlarla (tetrasiklinler, antiasitler) iyonik bir etkileşim yapmaz.
 
C vitamininin demir emilimini artırdığı bilinmektedir.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
FERİFER’ idaima tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol etmelisiniz. Bu ilaç size reçete edilmiştir. Başkalarına vermeyiniz. Semptomları sizinkilerle aynı bile olsa onlara zarar verebilir.
 
Gizli demir eksikliği:
Günde yarım veya 1 kaşık FERİFER (50 – 100 mg)
 
Ciddi demir eksikliği:
Günde 2- 3 defa 1 kaşık FERİFER (200 – 300 mg)
 
Tedavi süresi kansızlığın derecesine ve kan kırmızı hücre sayısının normalleşmesine bağlıdır. Belirgin demir eksikliğinde normal kan değerlerine ulaşmak ortalama 3-5 aylık tedavi ile olur. Gizli demir eksikliğinde tedavi süresi 1-2 aydır.
 
Kansızlığın normale dönmesinden sonra demir depolarının dolması için 2-3 aylık süre boyunca her gün 1 kaşık içilmesi gereklidir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
FERİFERağızdan kullanım içindir.
 
FERİFERdirekt olarak kaşıktan içilir.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanım:
FERİFER’ in12 yaş altındaki çocuklarda, şu anda rutin kullanım için bir dozaj rejimi tavsiye etmek için yeterli veri mevcut değildir.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda kullanımı aynen erişkinlerdeki gibidir.
 
Özel kullanım durumları
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
 
Eğer FERİFER’ inetkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden fazla FERİFER kullandıysanız:
FERİFER’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla FERİFER kullandıysanız; bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal görülebilir. Sersemlik, renk solukluğu veya siyanoz, hatta şok gelişebilir. Hastanın kusturulması ve/veya midesinin yıkanması gerekebilir. Zehirlenme üzerinden zaman geçmiş ise vücuttaki fazla demiri bağlayacak desferrioksamin gibi bir ilaç kullanılabilir.
 
6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla 60 mg/kg dozunda (3/5 kaşık/kg) alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alınması durumunda derhal doktorunuzu ya da Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’ ni arayınız.
 
FERİFER’i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
Unutulan dozu atlayınız ve bir sonraki dozu almanız gereken saatte alınız.
 
FERİFER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.

 

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, FERİFER’ iniçeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, FERİFER’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde
 • Şiddetli cilt döküntüsü
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizinFERİFER’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
 • Göğüste ya da boğazda ağrı (özellikle yutarken)
 • Kanlı dışkı (kırmızı ya da siyah renk)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Mide bulanması
 • İshal
 • Kusma
 • Kabızlık
Bunlar FERİFER’ inhafif yan etkileridir.
 
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

FERİFERiçocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
FERİFERi kaşığın veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanınız.
 
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FERİFER’ ikullanmayınız.

 

 Ruhsat Sahibi

Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul
Telefon:0216 456 65 70 Pbx
Faks:0216 456 65 79

 

 Üretici Bilgileri

Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul
Telefon:0 216 592 33 00
Faks:0 216 592 00 62

 

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada FERIFER 100 MG/5 ML ORAL COZELTI ICEREN 20 KASIK kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

FERIFER 100 MG/5 ML ORAL COZELTI ICEREN 20 KASIK Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

FERIFER 100 MG/5 ML ORAL COZELTI ICEREN 20 KASIK ilacı için aranan kelimeler


ferifer yan etkileri | ferifer | ferifer kullananlar