İlaç Ara
 
 
 

STAMIC 40 MG 28 ENTERIK TABLET STAMIC 40 MG 28 ENTERIK TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Helba İlaç İç ve Dış San Tic. Ltd. Şti.
Etkin Madde :   pantoprazol sodyum seskihidrat
ATC Kodu :   A02BC02
ATC Açıklaması :   Pantoprazol
Kamu Kodu :   A12830
Barkodu :   8680008040011
Patent :   Jenerik
Fiyatı :   24,45 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFI5-PANTOPRAZOL Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E267A
Fiziksel Özellikleri :   Renksiz veya beyaz kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Proton pompa inhibitörü
Durumu :   Henüz piyasaya sunulmamıştır.
    
  STAMIC 40 MG 28 ENTERIK TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

STAMİC® 40 mg enterik kaplı tablet

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:
40 mg Pantoprazole eşdeğer pantoprazol sodyum seskihidrat.
 
Yardımcı maddeler:
Kroskarmeloz sodyum       10,00 mg
MannitolDC                    30,20 mg
Sodyum karbonatanhidri   10,00 mg
Sodyum lauril sülfat         0,001 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 

 FARMASÖTİK FORM

Enterik kaplı tablet

Sarı, oval şekilli,iki yüzü düzgün bikonveks enterik kaplı tablet.

 

 

 

 Terapötik Endikasyonlar

Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki adölesanlarda:
Gastroözafagiyal reflü hastalığının tedavisinde kullanılır.
 
Erişkinlerde:
 • H.pylori (Helicobacter pylori)'nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak,
 • Peptik ülserde (duodenal ülser ve gastrik ülser),
 • Orta ve ileri derecede özafagiyal reflü hastalığında,
 • Zollinger Ellison Sendromu ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumlarda kullanılır.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
 
Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki adölesanlarda
Gastroözafagiyal reflü hastalığında Her gün 1 tablet STAMİC® alınır. Özellikle diğer tedavilere cevap vermeyen bireysel vakalarda doz iki katına çıkarılabilir. (günlük 2 tablet STAMİC® alınır.) Gastroözafagiyal reflü hastalığının tedavisinde genellikle 4 haftalık bir periyod gereklidir. Eğer bu süre yeterli değilse, takip eden 4 hafta içerisinde iyileşme gözlenecektir.
 
Erişkinler:
 
Uygun iki antibiyotikle kombine olarak H.Pylori eradikasyonunda
Hekim tarafından aksi belirtilmedikçe aşağıdaki bilgiler göz önüne alınır. Belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde istenen etki görülmeyebilir. Gastrik ve duodenal ülserli H. pylori pozitif hastalarda, etkenin tamamen ortadan kaldırılması için kombine tedavi uygulanmalıdır. H. pylori eradikasyonu için direnç durumuna göre aşağıdaki kombinasyonlar önerilebilir:
 
a)Günde 2 defa 1 Stamic 40 mg Enterik Kaplı Tablet
 • Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin
 • Günde 2 defa 500 mg klaritromisin
b)Günde 2 defa 1 Stamic 40 mg Enterik Kaplı Tablet
 • Günde 2 defa 400-500 mg metronidazol
 • Günde 2 defa 250-500 mg klaritromisin
c) Günde 2 defa 1 Stamic 40 mg Enterik Kaplı Tablet
 • Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin
 • Günde 2 defa 500 mg metronidazol
H. pylori eradikasyonu için kombinasyon tedavisinde ikinci STAMİC 40 mg enterik kaplı tablet akşam yemeğinden 1 saat önce alınmalıdır. Kombinasyon tedavisi genellikle 7 gün uygulanır ve toplam 2 haftaya kadar 7 gün daha uzatılabilir. Ülser tedavisi için pantoprazol tedavisine devam edilecekse duodenal ve gastrik ülser için doz önerileri göz önüne alınmalıdır.
 
Kombine tedavi istenmiyorsa, örneğin hasta H.pylori negatif ise, aşağıda belirtilen dozda Stamic 40 mg Enterik Kaplı Tablet monoterapisi uygulanır:
 
Gastrik ülser tedavisinde
Günde 1 tablet Stamic alınır. Bilhassa, diğer tedavilere yanıt alınamaması gibi özel vakalarda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2 adet STAMİC 40 mg). Gastrik Gastrik ülser tedavisinde genellikle 4 haftalık bir periyod gereklidir. Eğer bu süre yeterli değilse, takip eden 4 hafta içerisinde iyileşme gözlenecektir.
 
Duodenal ülser tedavisinde
Günde 1 tablet STAMİC alınır. Bilhassa, diğer tedavilere yanıt alınamaması gibi özel vakalarda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2 adet STAMİC 40 mg). Duodenal ülser tedavisinde genellikle 2 haftalık bir periyod gereklidir. Eğer bu süre yeterli değilse, takip eden 2 hafta içerisinde iyileşme gözlenecektir.
 
Zollinger Ellison Sendromu'nun ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumların uzun dönem tedavisinde
Tedaviye 80 mg'lık (2 adet STAMİC 40 mg) günlük doz ile başlanmalıdır. Bundan sonra, dozaj gastrik asit sekresyonu ölçümleri esas alınarak gerektiği şekilde yükseltilebilir veya düşürülebilir. Günlük doz 80 mg'ın üzerinde olduğunda, doz bölünmeli ve günde 2 defa verilmelidir. Pantoprazol dozajının geçici olarak 160 mg'ın üzerine çıkarılması olasıdır, fakat yeterli asit kontrolü için gerekenden daha uzun süre uygulanmamalıdır.
 
Zollinger Ellison Sendromu'nda ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumlarda tedavi süresi sınırlandırılmamış olup klinik ihtiyaca göre ayarlanabilir.
 
Uygulama şekli:
STAMİC çiğnenmemeli veya kırılmamalı; yemekten bir saat önce su ile bütün olarak yutulmalıdır.
İlacın alınması unutulduğunda, gecikmiş olan doz alınmamalıdır. Tedavi, hastanın doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürülmelidir.
STAMİC ile tedavinin erken kesilmesi veya tedaviye ara verilmesi konusunda hekime danışılmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği:
Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Böbrek yetmezliği olan hastalarda STAMiC'ın bu hastalardaki kombine tedavisine dair etkililik ve güvenlilik ile ilgili veri olmadığından, bu hastalarda H.pylori eradikasyonu için STAMİC ile kombine tedavi uygulanamamalıdır.
 
Karaciğer yetmezliği:
Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır.
Orta ve ağır derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda STAMİC'ın bu hastalardaki kombine tedavisine dair etkililik ve güvenlilik ile ilgili veri olmadığından, bu hastalarda H.pylori eradikasyonu için STAMİC ile kombine tedavi uygulanamamalıdır. Ayrıca bu hastaların karaciğer enzimleri tedavi sırasında izlenmeli, yükselme görüldüğünde STAMİC kesilmelidir.
 
Pediyatrik popülasyon:
Çocuklarda tedavi ile ilgili yeterli klinik deneyim mevcut olmadığından dolayı 12 yaşından küçük çocuklarda tavsiye edilmez.
 
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlılarda ve ya istisna olarak, H. pylori eradikasyonu için kombine tedavi uygulanan yaşlı hastalara mutat pantoprazol dozu (2 x 40 mg/gün) 1 haftalık tedavi süresince verilmelidir. Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

 

 Kontrendikasyonlar

STAMİC® bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

Pantoprazol, diğer proton pompası inhibitörlerinde olduğu gibi, atazanavir ile birlikte uygulanmamalıdır (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

 

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda pantoprazol ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, karaciğer enzimleri düzenli olarak izlenmelidir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda STAMIC® kullanımı kesilmelidir.
 
Kombine tedavi sırasında diğer ilaçların ürün bilgileri göz önüne alınmalıdır.
 
Herhangi bir alarm semptomunun varlığında (örn. beklenmeyen kilo kaybı, tekrarlayan kusmalar, disfaji, hematemez, anemi veya melena) ve gastrik ülser şüphesinde ya da varlığında, malinite olasılığı ortadan kaldırılmalıdır, çünkü pantoprazol semptomları baskılayabilir ve tanının gecikmesine neden olabilir.
 
Yeterli tedaviye rağmen semptomlar hala devam ediyorsa ileri tetkikler yapılmalıdır.
 
Atazanavir ile proton pompası inhibitörlerinin birlikte uygulanması tavsiye edilmez. (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri) Eğer atazanavir ile bir proton pompası inhibitörünün kombinasyonu zorunlu ise, yakın klinik izleme (örn. virüs yüklemesi), atazanavir dozunun 400 mg'a yükseltilmesi ve tedaviye 100 mg ritonavir eklenmesi önerilir.
 
Pantoprazol, tüm diğer asit bloke edici ilaçlar gibi, hipoklorhidri veya aklorhidriye bağlı olarak B12 vitamini (siyanokobalamin) emilimini azaltabilir. Bu durum, uzun süreli tedavide vücut stokları azalmış veya B12 vitamini emiliminin azalması yönünde risk faktörleri olan hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Özellikle 1 yıllık sürenin aşıldığı uzun süreli tedavilerde, hastalar düzenli olarak gözlenmelidir.
 
Pantoprazol tedavisi, malign hastalıklarla ilişkili semptomları hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden, tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya özofagusta malign hastalık olasılığı ortadan kaldırılmalıdır.
 
Tedaviye 4 hafta sonra yanıt vermeyen hastalar araştırılmalıdır.
 
Çocuklarda tedavi ile ilgili yeterli klinik deneyim mevcut değildir.
 
Alkol, gastrik mukozada irritasyona neden olabileceğinden, tedavi sırasında alkol kullanımından kaçınılmalıdır.
 
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23mg)'den az sodyum ihtiva eder. Bu durum herhangi bir olumsuz etkiye yol açmaz.
 
Bu tıbbi ürün 30,20 mg mannitol içerir. Herhangi bir olumsuz etkiye yol açmaz.

 

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Şiddetli ve uzun süren gastrik asit sekresyonu inhibisyonu nedeniyle STAMIC®, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol gibi bazı azol antifungallerin ve erlotinib gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı bazı ilaçların absorpsiyonunu azaltabilir.
 
Atazanavir ve absorbsiyonu pH bağımlı diğer HIV ilaçlarının proton pompası inhibitörleri ile uygulanması HIV ilaçlarının biyoyararlanımını önemli derecede azaltarak bu ilaçların etkililiğini etkilerler. Pantoprazol dahil proton pompası inhibitörleri bu nedenle, atazanavir ile birlikte uygulanmamalıdır (bkz. Kontrendikasyonlar).
 
Pantoprazol karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Ana metabolik yolak CYP2C19 ile demetilasyondur ve diğer metabolik yolaklar CYP3A4 ile oksidayonu içerir. Aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla veya bileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme gözardı edilemez. Ancak, karbamazepin, kafein, diazepam, diklofenak, digoksin, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproksen, nifedipin, fenitoin, piroksikam, teofilin ve levonorgestrel, etinil östradiol gibi oral kontraseptifler ile yapılan spesifik testlerde klinik önemi olan etkileşme gözlenmemiştir.
 
Geniş bir aralıkta yapılan etkileşme çalışmaları pantoprazolün CYP1A2 (kafein, teofilin), CYP2C9 (piroksikam, diklofenak, naproksen), CYP2D6 (metoprolol), CYP2E1 (etanol) ile metabolize olan aktif maddeler ve digoksin absorbsiyonu ile ilişkili p-glikoprotein ile etkileşmediğini göstermiştir.
 
Ayrıca pantoprazol ile eş zamanlı uygulanan antibiyotikler (klaritromisin, metronidazol, amoksisilin) ile etkileşme çalışması da yapılmıştır.
 
Klinik olarak önemli etkileşmeler gözlenmemiştir.
 
Fenprokumon veya varfarin ile birlikte kullanıldığında, klinik farmakokinetik çalışmalarda bir etkileşim gözlenmemiş olmasına rağmen, pazarlama sonrası dönemde Uluslararası Normalizasyon Oranı (INR) değerlerinde değişiklikle ilgili birkaç vaka rapor edilmiştir. Bu nedenle, kumarin antikoagülanları ile tedavi edilen hastalarda, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandırıldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında protrombin zamanı/INR değerlerinin izlenmesi önerilmektedir.
 
Antasitlerle birlikte verildiğinde etkileşme görülmemiştir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 
Pediyatrik popülasyon:
Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 

 

 Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi: B
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)
Pantoprazol için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
 
Gebelik dönemi
Pantoprazolün gebelikte kullanımı ile ilgili klinik deneyim sınırlıdır.
Hayvanlarda yapılan çalışmalarda üreme toksisitesi gözlenmiştir. İnsanlarda potansiyel risk bilinmemektedir. Açıkça gerekli değilse gebelerde kullanılmamalıdır.
 
Hayvanlarda yapılan üreme çalışmalarında, 5 mg/kg üzerindeki dozlarda ihmal edilebilir düzeyde fetotoksisite görülmüştür.
 
Laktasyon dönemi
Hayvan çalışmaları pantoprazolün süte geçtiğini göstermiştir. İnsan sütüne de geçtiği bildirilmiştir. Emzirmenin devam edilip edilmeyeceğine veya STAMİC tedavisine devam edilip edilmeyeceğine emzirmenin çocuğa yararı ve STAMİC tedavisinin anneye yararı açısından değerlendirilip, karar verilmelidir.
 
Bebeğini emziren annelerde ancak, anneye olan yararı bebek üzerindeki potansiyel riskten fazla ise kullanılmalıdır.
 
Üreme yeteneği / Fertilite
İnsanlarda fertilitenin bozulmasına veya teratojen etkiye ilişkin herhangi bir kanıt bulunmamıştır.
Hayvanlarda yapılan üreme çalışmalarında 5mg/kg'nın üzerinde hafif fetotoksisite imareleri gözlenmiştir. Üreme ya da teratojenite üzerine bir bulgu yoktur (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri).

 

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi advers ilaç etkileşimleri gözlenebilir. (bkz. İstenmeyen etkiler) Bu advers olayların görülmesi durumunda hasta araç veya makine kullanmamalıdır.

 İstenmeyen etkiler

Hastaların yaklaşık %5'inin advers ilaç reaksiyonları yaşadığı tahmin edilmektedir. En fazla bildirilen advers reaksiyonlar diyare ve baş ağrısıdır, her iki durum da hastaların yaklaşık %1'inde gözlenmiştir.
 
Sistem organ sınıfına göre aşağıda listelenen istenmeyen olayların sıklık dereceleri şu şekilde tanımlanmıştır:
 
Çok yaygın> (1/10); yaygın > (1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Sıklık
Organ sistemi
Yaygın (1/100 <1/10)
Yaygın olmayan (>1/1,000 <1/100)
Seyrek (≥1/10,000
<1/1,000)
Çok Seyrek (<1/10,000, İzole raporlar dahil)
Bilinmiyor
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
 
 
 
Lökopeni; Trombositopeni
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları
 
 
Anaflaktik şok ve anaflaktik reaksiyonlar da dahil aşırı duyarlılık
 
 
Metabolizma ve
beslenme
hastalıkları
 
 
Hiperlipidemi ve lipid artışı (trigliseridler, kolesterol), kilo değişiklikleri
 
Hiponatremi
Psikiyatrik hastalıklar
 
Uyku
bozuklukları
Depresyon
Dezoriyentasyon
Halüsinasyon; Konfüzyon (özellikle predispoze hastalarda)
Sinir sistemi hastalıkları
 
Baş dönmesi; Baş ağrısı,
 
 
 
Göz hastalıkları
 
 
Görme bozuklukları (bulanık görme)
 
 
Gastrointestinal hastalıklar
 
Bulantı; Kusma, Karnın üst kısmında ağrı, rahatsızlık hissi, karında gerginlik; Diyare; Konstipasyon; Gaz ,
Ağız kuruluğu
 
 
 
Hepatobiliyer hastalıklar
 
Karaciğer
enzimlerinde
artış
(transaminazlar, Y-GT)
Billirubin artışı
 
Hepatoselüler hasar, sarılık, hepatoselüler yetmezlik
Deri ve derialtı dokusu hastalıkları
 
Kaşıntı,
ekzantem ve deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar
Ürtiker; Anjiyoödem;
 
Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu, Erythema multiform, fotosensitivite
Kas-iskelet, bağ dokusu hastalıkları
 
 
Artralji, Miyalji
 
 
Böbrek ve idrar hastalıkları
 
 
 
 
İntestisyel nefrit
Üreme sistemi ve meme hastalıkları
 
 
Jinekomasti
 
 
Genel bozukluklar ve uygulama yerine özgü tablolar
Inj eksiyon yerinde trombofle bit
Halsizlik, yorgunluk ve keyifsizlik
Vücut
sıcaklığında artış Periferik ödem
 
 

 Doz aşımı ve tedavisi

İnsanlarda doz aşımı belirtileri bilinmemektedir.

2 dakika içinde 240 mg i.v. dozlara kadar uygulanmış ve iyi tolere edilmiştir.

Pantoprazol proteinlere yüksek oranda bağlandığı için, hemen diyaliz edilemez.

Aşırı dozda alınması sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

 

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup:Proton pompası inhibitörleri
ATC kodu: A02BC02
 
Etki Mekanizması
Pantoprazol bir sübstitüye benzimidazol olup, pariyetal hücrelerde bulunan proton pompalarına spesifik etkisi ile midede hidroklorik asit salgılanmasını inhibe eder.
 
Pantoprazol, pariyetal hücrelerin asidik ortamında aktif formuna dönüşür ve midede hidroklorik asit üretiminin son aşaması olan H+, K-ATPaz enziminin inhibisyonunu sağlar. İnhibisyon doza bağlı olup, bazal ve stimule asit salgılanmasını etkiler. Birçok hastada semptomların düzelmesi iki hafta içinde gerçekleşir. Oral veya intravenöz uygulamada aynı etki görülür. Pantoprazol, enzimle reseptör distalinde etkileştiği için öteki maddelerle stimülasyondan da etkilenmeksizin (asetilkolin, histamin, gastrin) hidroklorik asit sekresyonunu inhibe eder.

-

 Farmakokinetik Özellikler

Genel farmakokinetik

Emilim:
Pantoprazol hızla absorbe edilir ve 40 mg oral tek dozdan sonra bile maksimum plazma düzeyine ulaşır. Uygulamadan ortalama 2.5 saat sonra yaklaşık 2-3 ug/mL olan serum konsantrasyonlarına ulaşılır ve bu değerler çoklu uygulamadan sonra sabit kalır.

Farmakokinetik tek doz veya tekrarlayan dozlardan sonra değişiklik göstermez.

Pantoprazol oral uygulamadan sonra tamamen absorbe edilir. Tabletin mutlak biyoyararlanımı yaklaşık % 77'dir. Besinlerle birlikte alınması EAA (Eğri Altında Kalan Alan) değerini, maksimum serum konsantrasyonunu ve sonuçta biyoyararlanımı etkilemez. Besinlerle birlikte alınması sadece etki başlama süresinin değişkenliğini artırır.

Dağılım:
Dağılım hacmi yaklaşık 0.15 L/kg'dır, klerens ise yaklaşık 0.1 L/saat/kg'dır.
Tek veya tekrarlayan dozlardan sonra farmakokinetik özellikler değişmez. Pantoprazol serum proteinlerine yaklaşık %98 oranında bağlanır.

Biyotransformasyon:
Pantoprazolün hemen tamamı karaciğerde metabolize olur. Ana metabolik yolak CYP2C19 ile demetilasyon ile bunu izleyen sülfat konjugasyonudur, diğer metabolik yolak CYP3A4 ile oksidasyondur. Pantoprazol metabolitlerinin anlamlı farmakolojik aktivitesi olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

Eliminasyon:
Pantoprazol metabolitleri başlıca renal yolla (yaklaşık %80'i), kalanı feçes ile atılır. Ana metabolitin yarılanma ömrü (yaklaşık 1.5 sa), pantoprazolden daha uzun değildir.

14C ile işaretlenmiş, tek doz, intravenöz pantoprazol dozunun sağlıklı, normal metabolize edici deneklere uygulanmasından sonra, dozun yaklaşık %71'i idrar ile ve yaklaşık %18'i safra yoluyla feçesle atılmıştır. Değişmemiş pantoprazolün renal yolla atılımı yoktur.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
10-80 mg'lık doz aralığında, hem oral hem intravenöz uygulamadan sonra pantoprazolün plazma kinetiği doğrusaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Polimorfik metabolizma:
Avrupa popülasyonunun yaklaşık %3'ü fonksiyonel CYP2C19 enziminden yoksundur ve bu kişiler zayıf metabolize ediciler olarak adlandırılırlar. Bu bireylerde pantoprazolün metabolizması CYP3A4 enzimiyle gerçekleşir. 40 mg pantoprazolün tek doz uygulanmasından sonra, plazma-konsantrasyon eğrisinin altında kalan alan zayıf metabolize edicilerde, CYP2C19 enzimine sahip kişilerden (ekstansif metabolize ediciler) 6 kat daha büyüktür. Ortalama pik plazma konsantrasyonları %60 artmıştır. Bu bulgular pantoprazolün pozolojisi için bir öneri niteliğinde değildir.

Böbrek yetmezliği:
Böbrek fonksiyonu kısıtlı hastalar (diyaliz hastaları dahil) için doz azaltılmasına gerek yoktur. Bu hastalarda sağlıklı kişilerde olduğu gibi pantoprazol yarı ömrü kısa olup, çok küçük miktarda diyalize edilebilir. Başlıca metabolitinin yarı ömrü biraz uzamasına rağmen (2-3 saat), atılım hızlı olduğundan birikme söz konusu değildir.

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer sirozu olan hastalarda (Child'e göre sınıf A ve B) yarı ömrü 7-9 saat ve EAA değerleri 5-7 kat artmasına rağmen, maksimum serum konsantrasyonu sağlıklı kişilere nazaran sadece 1.5 kat artmıştır.

Pediyatrik popülasyon:
20 veya 40 mg pantoprazolün 5-16 yaşlarındaki çocuklara tek doz oral olarak uygulanmasından sonra EAAile Cmax değerleri, yetişkin değerlerinin aralığındadır.

Geriyatrik popülasyon:
Yaşlı gönüllülerde gençlere nazaran görülen EAA ve Cmaks değerlerindeki hafif artış klinik açıdan önemli değildir.

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Klasik farmakolojik güvenlik çalışmaları, tekrarlanmış dozlarda toksisite ve genotoksisite çalışmalarından elde edilen preklinik veriler insanlara özel bir tehlikenin söz konusu olmadığını göstermektedir.
 
Mutajenite çalışmaları, hücre transformasyon testleri ve DNA bağlama çalışmasında genotoksik potansiyel görülmemiştir.
 
Hayvanlarda yapılan üreme çalışmalarında, 5 mg/kg üzerindeki dozlarda ihmal edilebilir düzeyde fetotoksisite görülmüştür.
 
Yapılan araştırmalarda fertilitenin bozulmasına veya teratojen etkiye ilişkin herhangi bir kanıt bulunmamıştır.
 
Sıçanda plasentaya geçiş araştırılmış ve gebeliğin ilerlemesiyle arttığı bulunmuştur. Sonuç olarak fetüs pantoprazol konsantrasyonu doğumdan kısa süre önce artar.

 

 Yardımcı maddelerin listesi

 • Kroskarmeloz sodyum
 • Kalsiyum stearat
 • Krospovidon MannitolDC(E421) S
 • odyum karbonat anhidri
 • Koloidal anhidri silika

Kaplama:

 • Hipromelloz asetat süksinat
 • Trietil sitrat
 • Sarı demir oksit (E 172) S
 • odyum lauril sülfat
 • Hidroksi propil metil selüloz
 • Talk

 

 

 

 Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

 Raf Ömrü

24 ay.

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 

 Ambalajın niteliği ve içeriği

14 ve 28 enterik kaplı tablet içeren desikantlı HDPE kapaklı,opak,15cc PE şişe.

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

 RUHSAT SAHİBİ

Helba İlaç İç ve Dış Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Öveçler 1319.sokak No:5/2

Çankaya - Ankara

Tel: 0312 478 08 88

Faks: 0312 478 06 65

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

234/75

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 26.08.2011

Ruhsat yenileme tarihi:

 

 KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

-

 Müstahzar Adı

STAMİC® 40 mg enterik kaplı tablet

 Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

 Etkin Maddeler

Her tablette 40 mg pantoprazole eşdeğer pantoprazol sodyum seskihidrat.

 Yardımcı Maddeler

Kroskarmeloz sodyum, kalsiyum stearat, krospovidon, mannitol DC, sodyum karbonat anhidri, koloidal anhidri silika,hipomelloz asetat süksinat, trietil sitrat,hidroksi propil metil selüloz,talk,sodyum lauril sülfat,sarı demir oksit.

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

 • STAMİC®, ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı (enterik kaplı) tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40 mg pantoprazol (pantoprazol sodyum seskihidrat olarak) bulunmaktadır.
 • STAMİC®, ’ın etkin maddesi olan pantoprazol, “proton pompası inhibitörü” olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarını azaltarak gösterir.
 • STAMİC®, , 14 ve 28 enterik tablet içeren şişeler içinde piyasaya sunulmaktadır. Şişenin içindeki tabletler sarı renklidir.

STAMİC®;

 • Reflü (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması) özafajit (yemek borusunun iltihabı) tedavisinde,
 • H.pylori (Helicobacter pylori)’nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle birlikte,
 • Peptik ülser tedavisinde (duodenal ülser ve gastrikülser)
 • Orta ve ileri derecede özofageal reflü tedavisinde,
 • Zollinger Ellison Sendromu ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumların tedavisinde kullanılmaktadır.

 

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

STAMlC®'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer;
 • Pantoprazol veya STAMİC® ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan atazanavir adlı ilacı kullanıyorsanız, STAMİC® kullanmayınız.
STAMlC®aşağıdaki durumlarda DlKKATLl KULLANINIZ:
Aşağıdakilerden birini fark ederseniz:
 • İstenmeyen kilo kaybı,
 • Tekrarlanan kusmalar,
 • Yutma zorluğu,
 • Kan kusma,
 • Solgun görülme ve güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)
 • Dışkıda kan görülmesi
 • Ağır ve sürekli diyare (ishal) durumlarında
DERHAL doktorunuza başvurunuz.
 
Doktorunuz başka bir hastalığınız olup olmadığını anlamak için bazı testler yaptırmanıza karar verebilir, çünkü pantoprazol kanserin bazı belirtilerini baskılayıp, teşhisi geciktirebilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.
 
 
Eğer;
 • Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa.Karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa doktorunuza bildiriniz. STAMİC ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak izletmelisiniz. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda STAMİC® kullanımı kesilmelidir.
 • Vücudunuzdaki B12 vitamini depoları azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk faktörleri taşıyorsanız. Pantoprazol, tüm diğer asit bloke edici ilaçlar gibi, B12 vitamini emilimini azaltabilir.
 • 1 yıldan uzun süredir STAMİC kullanıyorsanız. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.
 • STAMIC ile tedavi, kötü huylu hastalıklarla ilişkili belirtileri hafifletebilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle tedaviden önce, hastalığınızın kötü huylu olmadığından emin olunuz.
 • Dört haftalık tedavi sonrasında şikayetleriniz devam ediyorsa, doktorunuza söyleyiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.
 
STAMIC 'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:
STAMIC® yemekten önce su ile bütün olarak yutulmalıdır.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelerde ilacın anneye yararının, henüz doğmamış bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziren annelerde ilacın anneye yararının, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı
Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi durumlar yaşıyorsanız, araç ve ya makine kullanmayınız.
 
 
STAMIC 'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23mg)'den az sodyum ihtiva eder. Bu durum herhangi bir olumsuz etkiye yol açmaz.
Bu tıbbi ürün 30,20 mg mannitol içerir. Herhangi bir olumsuz etkiye yol açmaz.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Pantoprazol, ketokonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik olan ve emilimi midedeki asit düzeyine (pH'ya) bağlı ilaçların emilimini azaltabilir.
 
Proton pompası inhibitörleri atazanavir gibi HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçların emilimini azaltırlar.
Pantoprazol dahil proton pompası inhibitörleri, atazanavir ile birlikte kullanılmamalıdır.
 
Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:
 • Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı),fenitoin
 • (sara/epilepsi ilacı),
 • Kafein,
 • Diazepam, nifedipin, digoksin, metoprolol (kalp ilaçları),
 • Etanol (alkol),
 • Glibenklamid (kan şekeri düşürücü),
 • Piroksikam, diklofenak, naproksen (bunlar non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlardır),
 • Teofilin (solunum ilacı),
 • Doğum kontrol hapları.
Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandırıldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında kan pıhtılaşma değerlerinizi izletmeniz önerilir.
 
Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 
Yetişkinler ve 12 yaş üstü adölesanlarda
 
Reflü özafajit (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması) ve ilişkili belirtilerin (örneğin, göğüste yanma ve ağrı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, yutma sırasında ağrı) tedavisinde: Önerilen doz günde bir tane STAMİC® 40 mg'dır. Doktorunuz günde 2 tablet STAMİC 40 mg kullanmanızı önerebilir. Belirtilerin kaybolması genellikle 4-8 hafta içinde gerçekleşir. STAMİC® ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.
 
Yetişkinlerde
 
Uygun iki antibiyotikle kombine olarak H.Pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunun neden olduğu duedenal ülser ve mide ülserinin tedavisinde
Amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol antibiyotiklerinden ikisi ile birlikte kombine olarak günde iki kez bir tablet STAMİC kullanılır. İlk pantoprazol tablet kahvaltıdan 1 saat önce ve ikinci pantoprazol tablet akşam yemeğinden 1 saat önce alınır. Doktorunuzun önerilerini takip ediniz ve bu antibiyotiklerin kullanma talimatlarını okuyunuz. Tedavi süresi genellikle 1-2 haftadır.
 
Gastrik ülser ve duodenal ülser tedavisinde
Günde 1 tablet STAMİC alınır. Doktorunuz ile görüşmeden sonra doz iki katına çıkarılabilir. (günde 2 adet STAMİC 40 mg) Doktorunuz STAMİC ile tedaviye ne kadar süre devam edeceğinizi söyleyecektir. Gastrik ülser tedavisi genellikle 4-8 hafta sürer. Duodenal ülser tedavisi genellikle 2-4 hafta sürer.
 
Zollinger Ellison Sendromu'nun ve midenin çok aşırı asit üretimi yağtığı diğer durumların uzun süreli tedavisinde
Tavsiye edilen başlangıç dozu genellikle günde 2 tablettir.
İki tablet de yemekten 1 saat önce alınır. Midenizin asit üretimine bağlı olarak doktorunuz daha sonra ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Eğer günde 2 tabletten daha fazla tablet reçete edilmişse, tabletler günde iki kez olacak şekilde alınır.
Eğer doktorunuz günde 4 tabletten fazla tablet kullanmanızı öngörmüşse, doktorunuz ilacı ne zaman bırakacağınızı söyleyecektir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
STAMİC® çiğnenmemeli veya kırılmamalı; yemekten önce su ile bütün olarak yutulmalıdır.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanım:
12 yaşın altındaki çocuklarda bu tabletlerin kullanılması tavsiye edilmez.
 
Yaşlılarda kullanım:
STAMİC® yaşlı kişilerde doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği:
Böbrek fonksiyon bozukluğunuz ve ağır ya da orta derecede karaciğer problemleriniz varsa, STAMİC'ı H.pylori tedavisi için kullanmayınız.
 
Karaciğer yetmezliği:
Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır.
 
Eğer STAMİC® 'ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla STAMİC® kullandıysanız:
STAMİC® 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
STAMİC® kullanmayı unutursanız:
İlacınızı almayı unutursanız, bu dozu almayınız. Tedavinizi, doktorunuzun verdiği doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürünüz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
STAMİC® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
STAMİC® ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü hastalığınızın belirtileri geri dönebilir veya ağırlaşabilir.

 

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi STAMİC® ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa STAMİC kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Yüz, ağız, dil ve boğazda şişme (anjiyoödem)
 • Yutkunmada zorluk,
 • Nefes almada güçlük,
 • Çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden baş dönmesi,
 • Kurdeşen,
 • Deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler (bunlar Stevens Johnson Sendromu, Erythema multiforme ve Lyell Sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri olabilir),
 • Derinin sarılaşması veya gözlerde beyazlık (karaciğer hücrelerinde ağır zarar, sarılık) veya ateş, kurdeşen ve ağrılı idrar ve arka alt kısımda ağrı ile karakterize böbrek rahatsızlığı (böbreklerde ciddi iltihaplanma),
 • Anafilaktik şoku da kapsayan aşırı duyarlılık reaksiyonları.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin STAMİC®'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Nedeni belli olmayan ateş, sık sık ateşli hastalık geçirme, vücut direncinde düşme (akyuvarlarda azalmanın işareti olabilir);
 • Nedeni belli olmayan çürük/bereler, kanın geç pıhtılaşması (kan pulcuklarında (trombosit) azalmanın belirtileri olabilir);
 • Karaciğer yetmezliği ile birlikte ya da tek başına sarılığa yol açan ciddi karaciğer hasarı (halsizlik, iştah kaybı, bulantı, kusma, kilo kaybı, deride ve gözlerde sararma gibi belirtiler verebilir);
 • Özellikle eğilimli hastalarda, ruhsal çöküntü, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme, zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali, ayrıca önceden var olmaları halinde bu belirtilerde ağırlaşma.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Baş ağrısı
 • Karnın üst kısmında ağrı
 • İshal
 • Kabızlık
 • Gaz
 • Baş dönmesi
 • Görme bozuklukları (bulanık görme)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar
 • Ağız kuruluğu
 • Eklem ağrısı
 • Işığa duyarlılık
 • Kas ağrısı
 • Böbrek iltihabı
 • Kol ve bacakların alt kısmında ödem
 • Karaciğer enzim düzeylerinde artış
 • Trigliserid (kan yağlarından biri) düzeylerinde artış
 • Vücut sıcaklığında artış
Bunlar STAMİC®'ın hafif yan etkileridir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

STAMİC® 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra STAMlC® 'ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz STAMİC®'ı kullanmayınız.

 

 Ruhsat Sahibi

Helba İlaç İç ve Dış Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Öveçler 1319.sokak (eski 68.sk) No:5/2
Çankaya - Ankara
Tel: 0312 478 08 88
Faks: 0312 478 06 65

 Üretici Bilgileri

Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş,
Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:4
Taşdelen-Çekmeköy- İSTANBUL

 

Eş Değer İlaçlar

PANDEV 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TABLET
PANDEV 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
PANTHEC 40 MG 14 ENT.TABLET
PANTHEC 40 MG 28 ENT.TABLET
PANTO 40 MG 14 TABLET
PANTO 40 MG 28 TABLET
PROTINUM 40 MG 14 TABLET
PROTINUM 40 MG 28 TABLET
PROTONEX 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TABLET
PROTONEX 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
PULCET 40 MG 14 E.TABLET
PULCET 40 MG 28 E.TABLET
ULCOREKS 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TABLET
ULCOREKS 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
PANREF 40 MG 14 ENTERIK TABLET
PANREF 40 MG 28 ENTERIK TABLET
PROTECH 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TABLET
PROTECH 40 MG 28 ENT.KAPLI TABLET
PANTPAS 40 MG 30 ENT. TABLET
PANTPAS 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TABLET
GASTBLOK 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TABLET
GASTBLOK 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
PANOCER 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TABLET
PANOCER 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
ABPAX 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
PANTACTIVE 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
PANTACTIVE 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TABLET
PENZOL 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada STAMIC 40 MG 28 ENTERIK TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

STAMIC 40 MG 28 ENTERIK TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

STAMIC 40 MG 28 ENTERIK TABLET ilacı için aranan kelimeler


stamic 40 mg nedir | stamic 40 mg | stamic 40 mg ne ise yarar