İlaç Ara
 
 
 

BIZMOPEN 262 MG 30 CIGNEME TABLETI BIZMOPEN 262 MG 30 CIGNEME TABLETI

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Pensa İlaç Tic. ve San. A.Ş.
Etkin Madde :   bizmut subsalisilat
ATC Kodu :   A07BB
ATC Açıklaması :   Bizmut Preparatları
Kamu Kodu :   A13140
Barkodu :   8699033080367
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   14,5 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFXE-BIZMUT SUBSALISILATAğızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   -
Fiziksel Özellikleri :   -
Terapotik Kategorileri :   -
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  BIZMOPEN 262 MG 30 CIGNEME TABLETI Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Farmasötik Şekli

ÇİĞNEME TABLETİ

 Formülü

Bir tablet 262 mg bizmut subsalisilat içerir.
Boyar madde olarak D ve C Red No 27 Alüminyum Lake içerir.
Bizmopen tablet Sodyum sakkarin olarak 3 mg' dan az sodyum içermektedir.

 Farmakodinamik özellikler

Bizmut bileşikleri arasında antidiyareik olarak en çok kullanılan bizmut subsalisilattır. Bu ilacın sadece adsorban özelliği nedeni ile değil, antibakteriyal etkileri nedeni ile de antidiyareik etkinlik gösterdiği ileri sürülmüştür. Antibakteriyel etkinlikle beraber ayrıca V.Kolera ve E. Koli toksinlerini bağlar. İlaç bağırsakta bakteriler tarafından salisilata dönüştürülür, bu nedenle orada prostaglandin sentezini azaltır ve sonuçta bağırsaktan su ve elektrolit salgılanmasını azaltabilir ve ayrıca kolon motilitesini inhibe edebilir.
Bizmut bileşikleri uzun süre kullanılırsa ensefalopati ve diğer bazı belirtilerle kendini gösteren kronik bizmut zehirlenmesine neden olabilir.

 Farmakokinetik özellikler

Absorbsiyonu: Bizmut Subsalisilat, mide bozukluğu semptomları oluştuğunda, mide mukozası üzerinde topik bir etki göstermek sureti ile, gerekli yararlılığı sağlar, absorbsiyon çok ufak düzeydedir.
 
Dağılım: Bizmopen gastrointestinal sistemde dağılır. 
 
Metabolizması:
Oral olarak alınan bizmut subsalisilat organizmada mukus ile glikoprotein-bizmut kompleksi oluşturur, bu kompleks asit peptik digestiona karşı koruyucu bir bariyer yaratır. Daha ileri durumlarda bizmut subsalisilat prostaglandin E2’yi stimüle edebilir, bu da bikarbonat ve mukusun salgılanmasını stimüle eder.
Bizmut Subsalisilat büyük miktarda midede bizmut oksoklorit ve salisilik aside hidrolize olur. İnce bağırsakta, dissosiye olmamış bizmut subsalisilat diğer anyonlarla (bikarbonat ve fosfat) reaksiyona girerek, suda çözünmeyen bizmut tuzlarını oluşturur. Kolonda çözünmemiş bizmut subsalisilat ve diğer bizmut tuzları hidrojen sülfid ile reaksiyona girerek bizmut sülfid meydana gelir, bu da gaitanın siyahlaşmasına neden olur.
 
Atılım: Oral olarak alınan bizmut subsalisilatın büyük bir kısmı feçese, bizmut sülfid olarak atılır.
 

 Endikasyonlar

Bizmut subsalisilat seyahat diyaresine karşı koruyucu olarak kullanılan bir bizmut bileşiğidir. Aynı zamanda klaritromisin ve metronidazole dirençli Helikobakter pilori enfeksiyonu olan hastaların tedavisinde uygun antibiyotiklerle beraber ve peptik ülseri olan hastalarda endikedir.
Bizmut subsalisilat 24 saat içinde seyahat diyaresini kontrol altına alır ve buna bağlı vücut kramplarını ortadan kaldırmaya eşlik eder.

 Kontraendikasyonlar

Bizmut subsalisilat veya formülasyonunun içerdiği yardımcı maddelerine karşı aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanımı kontrendikedir.
 
Gribal hastalık veya su çiçeğine yakalanmış hastalar, Reye’s sendromu sebebi ile; salisilatlara veya salisilat formülasyonu komponentlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda; ciddi gastrointestinal kanama hikayesi olanlarda; pıhtılaşma bozukluğu hikayesi olanlarda; hamilelerde (3. trimester) kullanılmamalıdır.

 Uyarılar/Önlemler

Su çiçeğine yakalanmış çocuklar, 13 ila 19 yaşları arası çocuklar veya grip olan hastaların mide bulantısı ve kusmalarını tedavi etmek için bu ilaç kullanılmamalıdır.
Eğer mide bulantısı veya kusma mevcut ise hastanın bir doktora başvurması tavsiye edilir, çünkü bu durum nadir görülen ancak ciddi bir hastalık olan Reye Sendromunun semptomları olabilir.
Bu ürün aspirin içermez fakat aspirine ve salisilatlara aşırı duyarlılığı bilinen hastaların bu ilacı almamaları gerekir.
Bizmopen tablet Sodyum sakkarin olarak 3 mg' dan az sodyum içermektedir. Bu tabletler şeker içermezler.
 
Bu ilacın tıbbi olarak uygulanmasında geçici olarak ve zararsız olarak dilin ve feçesin siyahlaşmasına sebep olur. Feçesin siyahlaşması kanama ile karıştırılmamalıdır.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:
 
Bizmut Subsalisilat birinci trimester için D, ikinci ve üçüncü trimester için C gebelik kategorisindedir.
Gebelik ve emzirme döneminde Bizmut Subsalisilatın kullanımından önce doktor veya eczacıya danışılması gerekir.
 
Laktasyonda Kullanımı :
İnsanlarda bu çalışmalar mevcut değildir, ancak salisilat anne sütüne salgılanır; emziren anne tarafından kronik olarak, yüksek dozda bizmopen kullanımı ile çocuk tarafından bu ilacın alınması ile çocukta istenmeyen etkilerin oluşumuna sebep olabilir.
Sonuç olarak gebelik ve laktasyonda hekime danışmadan bizmut subsalisilatın kullanılmaması gerekmektedir.
 
Araç ve Makine Kullanımının Etkisi:
Bizmut subsalisilatı alan kişilerin araç ve makine kullanmaması gerekmektedir.
 
 
 

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Bizmut subsalisilat arada sırada veya kısa zaman periyotlarında ve düşük dozlarda alındığında yan etkiler nadiren görülür. Bu nedenle aşağıdaki etkilerden herhangi biri meydana geldiğinde, derhal doktorunuza başvurmanız gerekir.
 
Anksiyete, herhangi bir işitme kaybı, konfüzyon, konstipasyon (ciddi), diyare(şiddetli ve devam ederek), konuşmada güçlük veya sözü ağzında geveliyerek konuşma, baş dönmesi veya hafif baş ağrısı, ciddi gerginlik, çabuk veya derin nefes alıp verme, ciddi ve devamlı baş ağrısı, artan terleme, artan susama, zihinsel depresyon, özellikle yüzde, dizlerde, sırtta kas spazmları, kas zayıflaması, mide bulantısı, ciddi ve sürekli kusmalar, ciddi ve sürekli mide ağrısı, görme problemleri, yan etki olarak görülür.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 İlaç etkileşmeleri

  • Antikoagulanlar (kan seyrelticiler)
  • Heparin-salisilat, kanama şansını artırabilen ilaçlar,
  • Oral antidiyabetikler-bizmut subsalisilat kandaki düzeyini çok aşağı düzeye indirir.
  • Narkotik analjezikler hariç, analjezik ve iltihap gidericiler bizmut subsalisilatla beraber kullanıldığında yan etkiler ve doz aşımındaki yan etki artışına önder olur.
  • Probenesid (örneğin benemid) veya sünfinpirazon (örneğin anturane).
  • Bizmut subsalisilat; gut tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltır.
  • Ağız yolu ile kullanılan tetrasiklinler-bizmut subsalisilat en az 1 ila 3 saat önce veya tetrasiklinden 1 ila 3 saat sonra alınmalıdır. Aksi takdirde bizmut, tetrasiklinin etkisini azaltır.
  • Dizanteri, dizanterisi olan hastalar Bizmut Subsalisilat aldıklarında hasta daha kötü duruma girer, o yüzden farklı tipte bir tedaviye ihtiyaç duyulur.
  • Gut, Gut hastalarının Bizmut Subsalisilatla beraber kullandıkları diğer ilaçları daha az etkili hale getirir.
  • Hemofili veya diğer kanama problemleri - salisilatlarla kanama sıklığını arttırır.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Bizmopen tablet ağızda çiğnenerek kullanılır, özellikle tat ve koku yönünden kullanışlı olduğu için, kolaylıkla alınabilir. Bizmopen tablet Sodyum sakkarin olarak 3 mg'dan az sodyum içermektedir. Bizmopen tablet şeker içermemektedir.
 
Erişkinlerde 2 tablet  
Çocuklar yaşlarına göre 9-12 yaşlarındaki çocuklar 1 tablet,
6 ila 9 yaşlarındaki çocuklar 2/3 tablet,
3 ila 6 yaşlarındaki çocuklar 1/3 tablet,
 
ihtiyaç oldukça her 30 dakika ila 1 saatte, maksimum 8 adet dozda 24 saatlik periyotlarla çiğnenerek alınabilir. Diyareye eşlik eden, sıvı kaybından korunmak için bol miktarda su içilmelidir.

 Doz Aşımı

Doz aşımı durumlarında hastalara, uzman hekim veya zehir kontrol merkezi ile temasa geçmeleri tavsiye olunur. İpeka şurubu yardımı ile kusmaya sebep olunur. 1 saat içerisinde 30-60 cc ipeka oral olarak alınabilir. Midenin bozulmasından sonra aktif karbon alınacaktır. Hastalarda salisilatların belirtileri değerlendirilmelidir.
 
Literatürlerde herhangi bir antidottan bahsedilmemiştir.
               

 Saklama Koşulları

25 °C nin altındaki oda sıcaklığında, serin, kuru yerde ve ambalajında muhafaza edilir.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

30 tabletlik blister ambalajlarda, karton kutulara konmuş olarak bulunur.

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

-

 RUHSAT SAHİBİ

Pensa  İlaç San ve Tic.  A.Ş. 
Polat Tower 441-442 Yeşil Çimen sok. Fulya mah. 34394
Şişli – İstanbul

 RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI

18.02.2011 - 229/53

 

Eş Değer İlaçlar

Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada BIZMOPEN 262 MG 30 CIGNEME TABLETI kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

BIZMOPEN 262 MG 30 CIGNEME TABLETI Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

BIZMOPEN 262 MG 30 CIGNEME TABLETI ilacı için aranan kelimeler


bizmopen | bizmopen nedir | bizmopen ne işe yarar