İlaç Ara
 
 
 

BUSCOPAN 10 MG 20 DRAJE BUSCOPAN 10 MG 20 DRAJE

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.
Etkin Madde :   Scopolamine
ATC Kodu :   A03BB01
ATC Açıklaması :   Bütilskopolamin
Kamu Kodu :   A01496
Barkodu :   8699502121201
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   3,5 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKF59-HIYOSIN-N-BUTILBROMUR
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E135B
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz,beyazımsı kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Parasempatolitik
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  BUSCOPAN 10 MG 20 DRAJE Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Farmasötik Şekli

Draje

 Formülü

Her drajede,

Hiyosin-N-butilbromür  10 mg

Koruyucu maddeler: Metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat

Boyar madde: Titanyum dioksit (E171) bulunur.

 Farmakodinamik özellikler

Hiyosin-N-butilbromür, gastro-intestinal, safra ve üriner sistem kanallarındaki düz kaslar üzerinde spazmolitik etki gösterir. Kuaterner amonyum içeren bir bileşik olan hiyosin-N-butilbromür, merkezi sinir sistemine geçmez. Bu nedenle merkezi sinir sisteminde antikolinerjik yan etkilere yol açmaz. Periferik antikolinerjik etkileri, viseral gangliyonlarıdaki bloker etkisi ve antimuskarinik etkisine bağlıdır.

 Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Kuaterner amonyum içeren bir bileşik olan hiyosin-N-butilbromür, oldukça polardır ve böylece oral (%8) ve rektal (%3) kullanımdan sonra kısmen emilir. Sistemik yararlanımı %1’den daha az bulunmuştur.

 

Dağılım:

Ölçülebilir kan düzeylerinin oldukça düşük olmasına karşın radyoaktif işaretli hiyosin-N-butilbromür ve metabolitleri, gastro-intestinal kanal, safra kesesi, safra kanalları, karaciğer ve böbrekler gibi etkili olduğu bölgelerde oldukça yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

 

Hiyosin-N-butilbromür kan-beyin bariyerini geçemez ve plazma proteinlerine bağlanması düşüktür.

 

Atılım:

İdrarda görülen temel metabolitleri, muskarinik reseptörlere oldukça zayıf olarak bağlanmış şekilde bulunur.

 Endikasyonlar

Gastro-intestinal sistem spazmları, safra yolları spazmları ve diskinezisi, genito-üriner sistem spazmlarında kullanılır.

 Kontraendikasyonlar

BUSCOPAN, aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır.

·         Bileşiminde bulunan hiyosin-N-butilbromür veya diğer maddelere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu gösteren kişiler,

·         Megakolon,

·         Myasthenia gravis.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Hiyosin-N-butilbromüre bağlı kserostomi (ağız kuruluğu), dishidroz, taşikardi, muhtemel idrar retansiyonu ve akomodasyon bozuklukları gibi antikolinerjik yan etkiler görülebilirse de bu etkiler genellikle hafiftir ve kendiliğinden geçer.

Başta deri reaksiyonları olmak üzere, çok seyrek olarak alerjik reaksiyonlar ve dispne görüldüğü bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 İlaç etkileşmeleri

BUSCOPAN; trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadin ve dizopramidin antikolinerjik etkilerini artırır. Metoklopramid gibi dopamin antagonistleriyle beraber kullanıldığında her iki ilacın gastro-intestinal kanal üzerindeki etkileri azalır. BUSCOPAN, beta-adrenerjik ilaçların taşikardik etkilerini artırabilir.

 Uyarılar/Önlemler

BUSCOPAN draje, aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanılmalıdır:

  • Karaciğer işlev bozukluğu (örn. kronik alkol alımı ya da hepatite bağlı),
  • Böbrek işlev bozukluğu,
  • Gilbert sendromu (Meulengracht’s hastalığı).

Olası antikolinerjik komplikasyon riski nedeniyle, dar açılı glokom eğilimi olan hastalarda, intestinal ya da üriner obstrüksiyon veya taşi-aritmi eğilimi bulunanlarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Bu tür vakalarda BUSCOPAN sadece tıbbi gözetim altında kullanılmalı ve gerekirse doz azaltılmalı ya da dozlar daha seyrek verilmelidir.

 

Gebelik ve emzirme

Gebelik kategorisi: C

Uzun deneyimler sonucunda gebelik sırasında zararlı etkiler olduğuna dair deliller gözlenmemiştir. Fare ve tavşanlarda yapılan preklinik çalışmalarda embriyotoksik ve teratojenik etkiler gözlenmemiştir. Gebelik sırasında, özellikle ilk üç ayda, ilaç kullanımı ile ilgili genel uyarılar dikkate alınmalıdır. Emzirme dönemi içinde güvenilirliğini gösteren çalışmalar yapılmamıştır. Bununla birlikte, bebek üzerinde yan etkiler bildirilmemiştir.

 

Araç ve makine kullanmaya etkisi

Araç ve makine kullanımına etkisiyle ilişkili bilgi bulunmamaktadır.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Hekim tarafından başka türlü bir kullanım önerilmediğinde,

Erişkinlerde: Günde 3-4 kez 1-2 draje.

6-12 yaş arası çocuklarda: Günde 3 kez 1 draje.

Drajeler, çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

 Doz Aşımı

Belirtiler

İnsanlarda akut doz aşımına bağlı ağır zehirlenme belirtileri gözlenmemiştir. Doz aşımı durumunda idrar retansiyonu, ağız kuruluğu, ciltte kızarıklık, taşikardi, gastro-intestinal motilitenin inhibisyonu, geçici görme bozuklukları, ortostatik hipotansiyon ve Cheyne-Stokes solunumu gibi antikolinerjik belirtiler görülebilir.

 

Tedavi

Oral yoldan aşırı doz alınması durumunda, mide lavajı yapılıp aktif karbon verildikten sonra hastaya magnezyum sülfat (%15) verilmelidir. Hiyosin-N-butilbromür’e bağlı doz aşımı semptomları parasempatomimetiklere cevap verir.

 

Glokomu olan hastalarda lokal olarak pilokarpin uygulanabilir. Gerektiğinde neostigmin (0.5-2.5 mg i.m veya i.v) gibi parasempatomimetikler kullanılabilir.

 

Kardiyovasküler komplikasyonlar genel tedavi prensiplerine uygun olarak tedavi edilmelidir. Solunum felci durumunda entübasyon ve suni solunum uygulanmalıdır. İdrar retansiyonu gelişen durumlarda hastaya idrar sondası takılması gerekebilir. Ek olarak gerekli destekleyici tedaviler uygulanmalıdır.

 Saklama Koşulları

30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

BUSCOPAN 10 mg draje: 20 drajelik ambalajlarda.

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

BUSCOPAN 20 mg/ml enjeksiyon için çözelti içeren ampul: 6 ampullük ambalajlarda.
BUSCOPAN plus film tablet: 20 ve 50 film tabletlik ambalajlarda.

 

Eş Değer İlaçlar

Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada BUSCOPAN 10 MG 20 DRAJE kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

BUSCOPAN 10 MG 20 DRAJE Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

BUSCOPAN 10 MG 20 DRAJE ilacı için aranan kelimeler


buscopan endikasyonları | buscopan 10 mg | buscopan 10 mg draje