İlaç Ara
 
 
 

FERROZINC - G SURUP FERROZINC - G SURUP

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
Etkin Madde :   Ferrous Gluconate
ATC Kodu :  
ATC Açıklaması :  
Kamu Kodu :   A12127
Barkodu :   8699591570355
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   10,55 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFWA-DEMIR GLUKONAT+ÇINKO GLUKONAT Ağızdan Sıvı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E652A
Fiziksel Özellikleri :   Parlak yeşil katı toz
Terapotik Kategorileri :   Demir eksikliğine karşı kullanılır.
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  FERROZINC - G SURUP Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FERROZINC-G şurup, 100 mL

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 5 mL (1 ölçek) şurup,
 
Etkin madde:
Demir (Demir glukonat halinde) 40 mg
Çinko (Çinko glukonat halinde) 15 mg
 
Yardımcı maddeler:
Sorbitol (% 70) 1925 mg
Sodyum benzoat 5 mg
Sodyum sakarin  9.5 mg
 
Yardımcı maddeler için, 6.1’e bakınız.

 FARMASÖTİK FORM

Şurup
Kahverengi, aromatik kokulu (ahududu) yağımsı şurup

 Terapötik Endikasyonlar

Değişik kökenli tüm demir eksikliği ile demir eksikliği anemisinin tedavisinde ve demir eksikliği anemisinde görülen çinko eksikliğinde kullanılır.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda, çocuklarda günde 2-3 doza bölünerek:
 
 
6 ay – 1 yaş 1 – 1.5 mL
1 – 3 yaş 1.5 – 2.5 mL
4 – 8 yaş 3 – 5 mL
9 – 12 yaş 5 – 7.5 mL
13 – 18 yaş 5 – 10 mL
olarak pipetle kullanılır. Her 0.5 mL pipet 4 mg demir ve 1.5 mg çinko içermektedir.
 
Ciddi demir yetersizliğine bağlı anemilerde, hemoglobin düzeyinin %8 – 9’ un altına düştüğü durumlarda günde 4 kez 5 mL kullanılmalıdır.
 
Terapötik dozda ilaç verilmesine, hemoglobin düzeyi normal sınıra çıkana kadar devam edilir. Daha sonra demir depolarının dolması için tedaviye yarı dozda en az iki ay daha devam edilir. Depoların dolması yavaş olduğu için toplam tedavi süresi ağız yolundan ilaç verildiğinde ortalama altı ay kadardır.
 
Özel popülasyonlara iliskin ek bilgiler
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Ağır renal ve karaciğer hastalarda kullanılmamalıdır.
 
Geriyatrik hastalar:
Ferrozinc-G’nin yaşlı hastalardaki kullanımında bir özellik yoktur.
 

 Kontrendikasyonlar

Demir yüklenmesi bulunanlarda veya demirin kullanımında bir bozukluğun söz konusu olduğu durumlarda (ör. hemokromatozis, hemosiderosis, kurşun anemisi, sidero akrestik anemi ve talasemi) ve demir eksikliğinin neden olmadığı anemilerde (ör. B12 vitamini eksikliğine bağlı megaloblastik anemi, hemolitik anemi), düzenli olarak devamlı kan transfüzyonları yapılan hastalarda kullanılmamalıdır.
 
HIV enfeksiyonlu hastalarda, demir eksikliğine bağlı anemi klinik olarak kesinleştirilmedikçe günlük tedavisi yapılmamalıdır.

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

Demir eksikliğine bağlı olmayan anemilerde kullanılması fayda sağlamayacağından ve vücutla demir birikmesine neden olabileceğinden tedaviden önce gerekli klinik ve laboratuar incelemeleri yapılmalıdır. Demir preparatları dışkı renginin koyulaşmasına yol açar. Bu durum önceden hastaya anlatılmalıdır.

Mide ülseri bulunan hastalara doktor kontrolünde verilmelidir.

Nadir kalıtımsal früktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Bu tıbbi ürün her 5 mL’ lik dozunda 1 mmol (23 mg)’ dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla 60 mg/kg dozunda (1.5 kaşık/kg veya pipetle 7.5 ml/kg) alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Magnezyum trisilikat ve karbonat gibi antiasitlerle birlikte alındığında tedavi cevapsız kalabilir.

 

Süt ve yumurta demir emilimini azaltır.

 

Tetrasiklin, kolestiramin antiasitler, penisilamin ve oral altın bileşikleri ile birlikte veri1memelidir mutlaka alınması gerekiyorsa bir kaç saat arayla verilmelidir.

 

Salisilatlar, fenilbutazon ve oksifenbutazonla birlikte kullanımlar barsak mukozasında iritasyona neden olabilir.

 

Demir tedavisi sırasında benzidin testi pozitif sonuç verebilir.

 

Çinko sülfat, tetrasiklinler ile şelat teşkil ederler bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.

 

Çay, kahve ve sütle birlikte kullanılmamalıdır.

 

Barsak tümörü olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Hemoglobin değerlerinin normale ulaşmasından sonra oral demir tedavisi, serum ferritin değerlerinin gözlenmesi ile vücut demir depoları tekrar doluncaya kadar yürütülmelidir.

 

 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:
Gebelik Kategorisi: C
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Gebelik boyunca toplam demir gereksinimi 680 mg olarak hesaplanmaktadır. Gebelik öncesi demir depoları yetersiz olan kadınlarda demir takviyesi gerekir.
 
Hamile ve emziren anneler doktor kontrolü altında kullanabilir. Doktor tarafından risk/yarar değerlendirmesi yapıldıktan sonra hamile kadınlarda kullanılmalıdır.
 
Gebelik dönemi
Gebelerde oral yoldan günlük gereksinim kadar verilen çinko herhangi bir soruna neden olmamıştır. Gebelerdeki kontrollü çalışmalar, gebeliğin ilk trimestrinde anne ve fötüste risk oluşturmamıştır. İlk trimestirde riske dair bulguya rastlanmamıştır.
 
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya / embriyonal / fetal gelişim / ve– veya / doğum / ve-veya / doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
Laktasyon dönemi
Gebelik ve süt verme döneminde hekimin önerdiği şekilde ve kontrolünde kullanılmalıdır.
 
Üreme yeteneği/Fertilite
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ve doğum kontrolü üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.
 

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur.

 İstenmeyen etkiler

Belirtilen istenmeyen etkiler, aşağıdaki kurala göre sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları:
Seyrek: Alerjik Reaksiyonlar
 
Gastrointestinal hastalıkları:
Seyrek: Dışkıda taze kan görülmesi
Yaygın: Diyare, bulantı, epigastrik ağrı, gastrointestinal iritasyon, epigastrik dolgunluk, kabızlık, kusma, dışkı renginin koyulaşması
 
Böbrek ve idrar hastalıkları:
Yaygın olmayan: idrar renginin koyulaşması
 
Bu semptomların nedeni olan irritasyon dozun azaltılması veya ilacın yemeklerden sonra alınmasıyla önlenebilir. Yemeğin demir absorbsiyonuna mani olacağı unutulmamalıdır.

 Doz aşımı ve tedavisi

Uzun süre ve aşırı dozda alınmasıyla hemosiderosis görülür. Demir birikimine bağlı karaciğer sirozu, pankreatik fibrosis gelişebilir. Doz aşımı halinde bir antiemetik verilmeli, bunu takiben mide 2 g/L lik desferroksamin solüsyonu ile yıkanmalıdır. Gastrik lavajı takiben 50-100 mL suda 5 g desferroksamin içeren solüsyon mideye verilmelidir. Mannitol veya sorbitol içeren bir solüsyon içirilerek barsağın boşalması sağlanmalıdır. Serum demir düzeyi 142 mikromol/L nin üstüne çıktığında ve çok ve/veya koma hali görüldüğünde saatte 5 mg/kg lık bir hızla i.v. enfüzyon şeklinde desferroksamin verilmeli ancak bir günde uygulanan desferroksamin 80 mg/kg mı aşmamalıdır. Daha hafif vakalarda 50 mg/kg desferroksamin i.m. olarak verilmeli ancak uygulanan desferroksamin miktarı 4 g’ mı aşmamalıdır.

İnsanlarda kronik çinko zehirlenmesi tespit edilmemiştir. Uzun süre ve yüksek dozda kullanımda bakır eksikliğine ve anemiye sebep olabilir. Bu durumda bakır eksikliğini gidermek için günde 4 mg bakır sülfat alınması ve anemi için de yavaş kan transfüzyonu gerekebilir. Çinko zehirlenmelerinde mide yıkanarak elektrolit dengesi sağlanır.

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Antianemik preparatlar.
ATC Kodu: B03AE

Demir, vücut için gerekli temel elementlerden biridir. Kanda hemoglobin oluşumu, oksijenin dokulara taşınması, oksidatif prosesin sürdürülmesi gibi önemli işlevler görür. Ferrous glukonat hamilelik gibi vücudun demir ihtiyacının arttığı hallerde ve demir eksikliği anemisinin tedavisinde kullanılan 2+ değerli yüksek miktarda demir içeren bir tuzdur. 2+ değerli demir tuzları, 3+ değerli demir tuzlarına göre gastrointestinal sistemden 3 kat daha fazla absorbe edilir. Çinko karbonhidrat, protein ve lipid metabolizmasında önemli rolleri gibi bulunan muhtelif dehidrogenaz, aldolaz, peptidaz fosfotaz, isomeraz, fosfolipaz enzimlerin yapısında bulunan metaldir. Ayrıca piridin nükleotidlerine bağlı enzimlerde de fazla miktarda bulunduğu gibi birçok enzimlerde de kofaktör olarak rol oynar. Organizmadaki çinko eksikliği sonucunda, protein ve karbonhidrat metabolizması bozulur, öğrenme kapasitesi engellenir, büyümede yavaşlama olur. Çinko DNA ve RNA, protein sentezi, insülin aktivasyonu, yaraların iyileşmesi, hücre bölünmesi, tad alma, sperm yapımı, bağışıklık gibi çok yönlü fonksiyonlara sahiptir.

 Farmakokinetik Özellikler

Emilim ve biyoyararlanım: Demir glukonatın farmakokinetiği 1.5-3 mg/kg aralığında lineerdir. Oral yolla kullanıldığında absorbsiyonu hastanın durumuna göre değişir. Normal bireylerde absorbsiyon % 3-10 arasındayken demir eksikliği olanlarda bu oran % 20-30’ a çıkar. Absorbsiyon aç karnına daha iyi olur.

Çinkonun satürasyon eğrisi non-lineerdir.Çinko’nun metabolizmasını incelediğimizde, oral olarak verildikten sonra gastrointestinal sistemden kısmen emilir. Kepek ekmeği, süt, peynir gibi yiyecekler ve kahve absorbsiyonu azaltır.

Dağılım: Demir % 90 oranında plazma proteinlerine ve hemoglobine bağlanır.

Çinko; kanda iyonik çinkonun  % 2-8’i düşük molekül ağırlıklı serum proteinlerine bağlanır. Normal plazma konsantrasyonu 0.7 ile 1.5 µg/mL arasındadır. Oral olarak 50 mg elementel çinko alan hastanın plazma konsantrasyonu 2-3 saatte yaklaşık 2.5 µg/mL’ ye ulaşmaktadır

Biyotransformasyon: Plazmada demir dinamik bir denge halinde tutulur. Barsaktan gelen demirle yeni transferrin-demir kompleksi oluşurken plazmada transferrinle birleşmiş şekilde taşınan demirin büyük kısmı (yaklaşık %80’i) kemik iliğindeki prekürsör hücrelere ve hepatik retiküloendoteliyal hücrelere transfer edilir. Demir-transferrin kompleksi hücreye reseptör aracılı endositozla girer, non-lizozomal asidik bir vezikül içine alınır ve demir kompleksten koparılır, geriye kalan apotransferrin-reseptör kompleksi membrana geri döner ve burada kullanılır. Demir eritroid hücrelerde ya mitokondrilere transfer edilerek protoporfirine katılır ve heme dönüştürülür, ya da ferritinle birleşerek depo edilir. Demir eksikliğinde reseptör sayısı artar. Demirin plazmadaki yarı ömrü 1.5 saattir.

Eliminasyon: Demirin fizyolojik bir atılım sistemi yoktur. Ancak cilt, saç, tırnak, feçes, süt, menstruasyon ve idrar ile küçük miktarlar halinde atılır. Plazma yarı ömrü 1.5 saattir.

Çinkonun atılım yolu feçes ile olur. İdrarla atılan miktarı azdır. Normal bir erişkinin bir günde gıda ile aldığı 13.2 mg çinkonun, 5.6 mg’ı dışkı ile 0.1-0.9 mg idrarla atılır. Böbreklerin normal olarak serum çinkosunun regülasyonuna tesiri yoktur ve atılım kapasitesi son derece sınırlıdır. Çinkonun ağızdan alınma miktarı artsa bile, idrarla atılımı değişmez, ancak intravenöz çinko verildiğinde, idrarla atılımda görülebilen bir artma olur. Çinkonun safra ile atılımı ise, idrarla atılımına göre çok azdır. Çinko ter ile de kaybedilebilir. Sıcak iklimlerde 2-3 mg kadar çinkonun, ter ile kaybedildiği bildirilmiştir. Plazma yarı ömrü 3 saattir.
 

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Geçerli değildir.

 Yardımcı maddelerin listesi

Sorbitol
Sodyum benzoat
Sodyum sakarin
Sitrik asit
Gliserin
Ahududu esansı
Deiyonize su

 Geçimsizlikler

Ferrozinc-G şurubun herhangi bir ilaç ya da madde ile geçimsizliği olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

 Raf Ömrü

24 ay

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

Ferrozinc-G şurup, 100 mL pilfer-proof polipropilen kapak ve düşük dansiteli polietilen conta ile kapatılmış amber renkli cam şişede (Tip III) pazarlanmaktadır.
 
Her bir karton kutu; 1 adet şişe, 1 adet 5 mL’lik kaşık ve 1 adet 5 mL’lik pipet içermektedir.

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü” yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

 RUHSAT SAHİBİ

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul
Telefon:0216 456 65 70 Pbx
Faks:0216 456 65 79

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

23.07.2010 ve 226/8

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 23.07.2010
Ruhsat yenileme tarihi:

 KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

26.08.2011

 Müstahzar Adı

FERROZINC-G şurup, 100 mL

 Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

 Etkin Maddeler

Her 5 mL (1 ölçek) şurup 40 mg demir (demir glukonat halinde), 15 mg çinko (çinko glukonat halinde) içerir.

 Yardımcı Maddeler

Sitrik asit, sorbitol, sodyum sakarin, gliserin, sodyum benzoat, ahududu esansı ve deiyonize su

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

FERROZİNC-G, 100 mL’lik amber renkli cam şişede, 5 mL’sinde 40 mg demir (demir glukonat halinde) 15 mg çinko (çinko glukonat halinde) içeren şuruptur.
 
FERROZİNC-G, değişik kökenli tüm demir eksikliği ile demir eksikliğine bağlı kansızlık (anemi) tedavisinde ve demir eksikliğine bağlı kansızlıkta görülen çinko eksikliğinde kullanılır.

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

FERROZINC-G’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 • Demir emilimi (hemokromatoz) veya demir depolanması (hemosideroz) bozukluğu hastalığınız varsa;
 • Kurşun anemisi veya akdeniz anemisi hastalığınız varsa;
 • Demir eksikliğinin neden olmadığı aneminiz (B12 vitamini eksikliğine bağlı megaloblastik anemi, hemolitik anemi) varsa;
 • Düzenli olarak devamlı kan nakli yapılıyorsa;
 • HIV enfeksiyonunuz varsa;
 • Demir eksikliğiniz klinik olarak kesinleştirilmemişse;
FERROZINC-G’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
Çocuğunuzda demir eksikliğine bağlı olmayan kansızlık varsa doktora danışmadan kullanmayınız.
 
Mide ülseriniz varsa doktor kontrolünde kullanınız.
 
Hamilelik durumunda doktora danışmadan kullanmayınız.
 
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
FERROZINC-G’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması:
Çay, kahve, süt, peynir, yumurta demir ve çinko emilimini azaltacağından birlikte kullanmayınız. FERROZİNC-G’yi yukarıdaki besinlerden en az bir saat önce yada iki saat sonra alınız.
 
Hamilelik:
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
 
Emzirme:
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
FERROZİNC-G süte geçebileceği için emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
 
Araç ve makine kullanımı:
Araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur
 
FERROZINC-G’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler.
İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse FERROZİNC-G’yi almadan önce doktorunuza danışınız.
 
Bu tıbbi ürün her 5 ml’ lik dozunda 1 mmol (23 mg)’ dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 • FERROZİNC-G aşağıdaki ilaçlar ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır;
 • Mide asidini azaltan antiasit ilaçlar (magnezyum trisilikat ve karbonat)
 • Bazı ağrı kesici ilaçlar (salisilatlar, fenilbutazon ve oksifenbutazon)
 • Bazı iltihap önleyici ilaçlar (tetrasiklin)
 • Bazı romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (ağızdan alınan oral altın bileşikleri)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda FERROZİNC-G’ yi çocuklarda 2-3 doza bölerek aşağıdaki gibi kullanınız.
 
Hastanın yaşı Verilecek miktar
6 - 12 ay 1 – 1.5 mL
1- 3 ay 1.5 – 2.5 mL
4 - 8 yaş 3 – 5 mL
9 – 12 yaş 5 – 7.5 mL
13 – 18 yaş 5 – 10 mL
 
 • Ciddi demir yetersizliğine bağlı kansızlıklarda: günde 4 kez 5 mL kullanınız.
 • Yapılan kan tahlilinde, doktorunuz kan değerlerinizin normale döndüğünü söyleyinceye kadar aynı dozda kullanmaya devam ediniz. Daha sonra 2 ay süreyle günde 2 kez 5 mL kullanınız.
 • Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
Uygulama yolu ve metodu:
FERROZİNC-G sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra ölçek kaşığı veya pipet kullanılabilir.
Değişik yaş grupları:
 
Yaşlılarda Kullanım:
FERROZİNC-G’nin yaşlı hastalardaki kullanımında bir özellik yoktur.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
FERROZİNC-G’yi böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda kullanmayınız.
Eğer FERROZİNC-G’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden fazla FERROZINC-G kullandıysanız:
FERROZİNC-G’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme (hipotansiyon).
 
6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla 60 mg/kg dozunda (1.5 kaşık/kg veya pipetle 7.5 ml/kg) alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alınması durumunda derhal doktorunuzu ya da Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’ ni arayınız.
 
FERROZINC-G ’yi kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen doza yeniden almaya devam ediniz.
 
FERROZINC-G ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.

 

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, FERROZİNC-G’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, FERROZINC-G’yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
 • Yüz, dil, boğazda şişme
 • Nefes darlığı, hırıltılı soluma
 • Kan basıncında aşırı düşme, baş dönmesi, denge kaybı
 • Kurdeşen (ürtiker) ve kaşıntı, deri döküntüleri
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin FERROZİNC-G’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Katran renkli dışkı yada dışkıda açık renkli kan olması
 • Şiddetli mide ağrısı ile beraber kusma olması
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 
Bu ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • İshal
 • Bulantı
 • Karında mide bölgesinde ağrı
 • Mide yanması
 • Midede şişkinlik
 • Kabızlık
 • Kusma
 • Dışkı renginin koyulaşması
 • Dişlerin koyu renk boyanması 
Bunlar FERROZİNC-G’nin hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

FERROZİNC-G’yi çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce FERROZİNC-G’yi kullanınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FERROZİNC-G’yi kullanmayınız.

 Ruhsat Sahibi

Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Adres:Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul
Telefon:0216 456 65 70 Pbx
Faks:0216 456 65 79

 Üretici Bilgileri

Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul
Telefon:0 216 592 33 00
Faks:0 216 592 00 62

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada FERROZINC - G SURUP kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

FERROZINC - G SURUP Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

FERROZINC - G SURUP ilacı için aranan kelimeler


ferrozinc G yan etkileri | ferrozinc nedir | ferrozinc g ilaç prospektüsü