İlaç Ara
 
 
 

LIPOTEARS %0,2 OFTALMIK JEL,10 GR LIPOTEARS %0,2 OFTALMIK JEL,10 GR

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Bausch & Lomb Sağlık ve Optik
Etkin Madde :   karbomer
ATC Kodu :   S01XA20
ATC Açıklaması :   Suni göz yaşları ve diğer ilişkisiz preparatlar
Kamu Kodu :   A11408
Barkodu :   8699514440048
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   5,32 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   -
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E133A
Fiziksel Özellikleri :   -
Terapotik Kategorileri :   -
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  LIPOTEARS %0,2 OFTALMIK JEL,10 GR Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LİPOTEARS % 0.2 oftalmik jel

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: 1 g oftalmik jel etkin madde olarak 2 mg karbomer 980 içerir.
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 FARMASÖTİK FORM

Damla şeklinde uygulanabilen oftalmik jel.
Beyaz, yoğun damlatılabilir jel.

 Terapötik Endikasyonlar

LİPOTEARS, kuru gözün semptomatik tedavisinde endikedir.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Kuru göz tedavisi için kullanılan dozaj, kişiye göre ayarlanmalıdır.
Semptomların derecesine ve şiddetine bağlı olarak, konjunktiva kesesine günde 3 ila 5 kez 1’er damla damlatılır.
 
Normalde uzun süreli veya sürekli bir tedavi gerektiren kuru keratokonjunktivit tedavisi için, genellikle bir göz hekimine başvurulmalıdır.
 
Uygulama şekli:
Damlatma sırasında, tüpün göz üzerinde dikey olarak tutulmasıyla, uygun miktarda damla uygulanmış olur.
 
Yatma saatinden yaklaşık olarak 30 dakika önce uygulanır (göz kapaklarının birbirine yapışmasını önlemek için).
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı bulunmamaktadır.
 
Pediyatrik popülasyon: Çocuklarda kullanımına ait özel bir çalışma yürütülmemiştir.
 
Geriyatrik popülasyon: Özel kullanımı bulunmamaktadır.

 Kontrendikasyonlar

İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

İlacı uygulamadan önce kontakt lensler çıkarılmalıdır ve LİPOTEARS damlatıldıktan 30 dakika sonra takılmalıdır.
 
Birlikte başka bir tedavi uygulanacak ise, bu tedavi LİPOTEARS damlatılmadan 15 dakika önce uygulanmalıdır (bakınız 4.5).
 
Kuru göz semptomları devam eder ya da kötüleşir ise, tedavi kesilmeli ve bir göz hekimine başvurulmalıdır.

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Bildirilmemiştir.
 
LİPOTEARS, topikal olarak uygulanan göz ilaçlarının temas süresini uzatabilir. Birlikte uygulanacak olan herhangi bir göz tedavisi, LİPOTEARS damlatılmadan 15 dakika önce uygulanmalıdır.

 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi C.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
LİPOTEARS gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Gebelik dönemi
LİPOTEARS’in insanlarda gebelik veya laktasyon sırasındaki kullanımına ait güvenilirlik verileri bulunmamaktadır. Pre-klinik veriler, LİPOTEARS’in insanda gebelik veya laktasyon sırasında kullanıldığında,  çok az risk olduğunu göstermektedir.
 
Klinik verilerin eksikliği nedeniyle, LİPOTEARS’in gebelikte kullanılması önerilmemektedir.
  
Laktasyon dönemi
Klinik verilerin eksikliği nedeniyle, LİPOTEARS’in laktasyonda kullanılması önerilmemektedir.
 
Üreme yeteneği /Fertilite
Üreme yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.
 

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Kullanım koşullarına uyulduğu takdirde bile, jel uygulanmasından sonra filamentler oluşturduğundan, yaklaşık olarak 5 dakika süreyle görme keskinliğini azaltabilir. Dolayısıyla, araç ya da makine kullanan hastalar dikkatli olmalıdır ve görmeleri netleşinceye kadar araç ya da makine kullanmamalıdırlar

 İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:
 
Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila < 1/100); seyrek (≥1/10000 ila < 1/1000); çok seyrek (<1/10000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
 
Göz hastalıkları
Seyrek : Göz irritasyonu
Yanma hissi
Gözde kızarıklık
Göz kapaklarının birbirine yapışması
Dev papiller konjunktivit
Yüzeyel noktalı keratit
Episklerit
Bulanık görme
Kaşıntı
Rahatsızlık hissi.
 
Tek tük vakalarda, bileşimindeki maddelere karşı intolerans gözlenebilir.

 Doz aşımı ve tedavisi

Gözde ya da oral alım yoluyla oluşacak doz aşımının herhangi bir özel klinik riski yoktur. Ancak, gözkapaklarının birbirine yapışmasından kaçınmak için, küçük damlalar halinde uygulamaya dikkat edilmelidir.

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Oftalmik Lubrikan
ATC kodu: S01XA
 
LİPOTEARS, yüksek moleküler ağırlıklı hidrofilik polimer bazlı oftalmik bir jeldir. pH’ı ve ozmolaritesi, normal gözyaşı filmine benzerdir. Fiziksel özellikleri sayesinde, oftalmik jel suyu yakalayarak, göz yüzeyinde şeffaf, lubrikan ve ıslatıcı bir film oluşturmaktadır.
 
Jel yapısı, gözyaşındaki tuzlar tarafından parçalanmaktadır ve böylelikle yüzeyde hidratasyon ve lubrikasyon sağlamaktadır. Kuru keratokonjunktivitten yakınan 54 hastada yürütülen bir çalışma, LİPOTEARS tedavisinin 6 hafta sonra gözyaşı filmi kırılma zamanını ortalama 5.3 ila 11.2 saniye uzattığını göstermiştir. Schirmer testi değerleri, 6 hafta sonra ortalama 4.8 ila 10.7 mm artmıştır.

 Farmakokinetik Özellikler

Bu ürün ile hayvanlarda veya insanda kontrollü farmakokinetik çalışmalar yürütülmemiştir. Ancak, karbomerin yüksek moleküler ağırlıklı olması nedeniyle, gözdeki dokulardan emilimi veya birikimi söz konusu değildir. Temelde benzer olan bir ürün ile yürütülen çalışmalar, gözde kalma süresinin yaklaşık 90 dakika olduğunu göstermiştir.

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Tekrarlanan uygulamalardan sonra ürünün toksisite, genotoksisite, potansiyel karsinojenisite, üreme toksisitesi ve farmakolojik toleransını araştırmak için yürütülen çalışmalara dayanan klinik öncesi veriler, insanda herhangi bir risk göstermemiştir.

 Yardımcı maddelerin listesi

 • Setrimid
 • Orta zincirli trigliseritler
 • Sorbitol
 • Sodyum hidroksit
 • Saf su

 Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

 Raf Ömrü

36 ay.
Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25˚C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

Polietilen tüpte 10 g oftalmik jel.

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

 RUHSAT SAHİBİ

Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Ticaret A.Ş.
Saniye Ermutlu Sokak No:6 Kat: 11 D: 22-23
34742 Kozyatağı – İstanbul
Tel: 0216 6655600

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

23.12.2010 -130/37

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

-

 KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

-

 Müstahzar Adı

LİPOTEARS % 0.2 oftalmik jel

 Kullanım Yolu

Göze damlatılarak uygulanır.

 Etkin Maddeler

1 g oftalmik jel etkin madde olarak 2 mg karbomer 980 içerir

 Yardımcı Maddeler

Setrimid, orta zincirli trigliseritler, sorbitol, sodyum hidroksit ve saf su.

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

LİPOTEARS, 10 g’lık tüp içeren kutularda sunulur ve göze damlatılarak uygulanır.

LİPOTEARS etkin madde olarak karbomer  içermekte olup göz yüzeyini geçici olarak ıslatmakta ve nemlendirmektedir.

LİPOTEARS, ‘’kuru göz’’ün semptomatik tedavisi için kullanılmaktadır.

“Kuru göz” terimi ne demektir?

Göz kuruluğu, gözyaşı kalitesinin yetersiz veya az olduğu durumda veya göz kapaklarının kapanamadığı durumda, göz yüzeyinin kurumasıdır. Göz kuruluğunun birçok nedeni olabilir: Yaşla birlikte gözyaşında azalma, menopoza bağlı hormon değişiklikleri, klimalı odalarda çalışmak, bir ekran önünde çalışmak, iklimsel ve çevresel faktörler.

Gözler her kırpıldığında, çok ince bir gözyaşı filmi göz küresinin yüzeyinde yayılarak, gözün sağlıklı, temiz ve ıslanmış bir şekilde kalmasını sağlar. Ayrıca gözü, yabancı cisimlerden korur. Gözyaşı filminin miktarı veya bileşimi değişir ise, korneanın kurumasına veya konjunktivitin görülmesine neden olabilir. Dolayısıyla hastada yanma hissi, gözde kuruluk, yabancı cisim hissi, basınç ve kamaşma hissi görülme olasılığı fazladır.

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

LİPOTEARS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 
Eğer, ilacın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik bir reaksiyonunuz var ise, LİPOTEARS’i kullanmayınız.
 
LİPOTEARS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Kontakt lens takıyor iseniz, LİPOTEARS kullanmadan önce çıkarınız ve oftalmik jelin damlatılmasından 30 dakika sonra tekrar takabilirsiniz
 
Enjekte etmeyiniz veya yutmayınız.
 
Aynı zamanda bir başka göz damlası ile tedavi oluyor iseniz, iki damla arasında 15 dakika bekleyiniz.
 
LİPOTEARS, ilk kez tüp açılana kadar sterildir. Dolayısıyla, kullanım sırasında tüpün mümkün olduğunca temiz tutulması önemlidir.
 
Belirtileriniz devam eder ise, bir göz hekimine başvurunuz, böylece tedaviniz değiştirilebilir.
 
LİPOTEARS koruyucu madde olarak setrimid içerdiğinden, tedavi dönemi boyunca yumuşak kontakt lensler takılmamalıdır.
 
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
LİPOTEARS’in hamilelik sırasında kullanılması önerilmemektedir.
 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme sırasında kullanılması önerilmemektedir.
 
Araç ve makine kullanımı
Tüm göz ilaçları, damlatıldığında görme bulanıklaşabilir. Araç ya da makine kullanmadan önce, görmeniz netleşene kadar birkaç dakika bekleyiniz.
 
LİPOTEARS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğinde bulunan yardımcı maddeler için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aynı zamanda başka bir göz damlası veya göz ürünü kullanıyor iseniz,  uygulamalar arasında en az yaklaşık 15 dakika bırakınız. LİPOTEARS uygulanacak son ilaç olmalıdır.
 
Farklı ilaçlar arasındaki etkileşmelerden kaçınmak için, kullanmış olduğunuz veya halen kullanmakta olduğunuz ilaçlar var ise, özellikle de göz damlası ve hatta reçetesiz ilaç da dahil olmak üzere, doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise  lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Belirti şiddetine göre, etkilenen göz(ler)e günde 3 ila 5 kez 1’er damla uygulanır.
Damlatmaları, gün içindeki ihtiyacınızı karşılayacak şekilde yayınız.
 
Uygulama yolu ve metodu:
Göze damlatılarak uygulanır.
 

Kullanıma ait bilgiler:
 • Uygulamadan önce ellerinizi dikkatlice yıkayınız.
 • Başınızı yukarı doğru kaldırınız ve işaret parmağınız ile alt göz kapağınızı hafifçe aşağı doğru çekiniz.
 • Diğer eliniz ile tüpü gözünüzün üzerinde dikey olarak tutunuz, herhangi bir yüzeye temas ettirmeyiniz ve alt göz kapağının iç tarafına konjunktiva kesesine bir damla damlatınız.
 • Gözlerinizi açık tutmaya çalışın ve etrafa bakın, böylelikle jel iyice yayılacaktır.
 • Kullandıktan sonra tüpü kapatınız.
 
Yatma saatinden yaklaşık olarak 30 dakika önce uygulanır (göz kapaklarının birbirine yapışmasını önlemek için).
 
İlacı kullanmadan önce daima kullanım bilgilerini okuyunuz.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
Özel kullanımı ve yaş sınırı bulunmamaktadır.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Özel kullanımı bulunmamaktadır.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı bulunmamaktadır.
 
Eğer LİPOTEARS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla LİPOTEARS kullandıysanız
LİPOTEARS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
LİPOTEARS’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
 
LİPOTEARS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Herhangi bir etki beklenmemektedir.

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi LİPOTEARS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, LİPOTEARS’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
 • Deri döküntüsü
 • Baygınlık
‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LİPOTEARS’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’
 
‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • damlatmadan sonra bulanık görme veya geçici yanma hissi
 • irritasyon, kaşıntı, gözde kızarıklık, göz kapaklarının birbirine yapışması
‘Bunlar LİPOTEARS’in hafif yan etkileridir.’
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

LİPOTEARS’i çocukların göremeyeceği,  erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız
25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
LİPOTEARSilk kez açılana kadar sterildir. Dolayısıyla kullanım sırasında tüpün mümkün olduğunca temiz tutulması önemlidir.
Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. Tüpün üzerine açıldığı tarihi yazınız.
Kapağı düzdür, dolayısıyla tüp dik bir konumda saklanabilir.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LİPOTEARS’i kullanmayınız.

 Ruhsat Sahibi

Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Ticaret A.Ş.
Saniye Ermutlu Sok. No:6 Kat: 11 D: 22-23
34742 Kozyatağı – İstanbul

 Üretici Bilgileri

Laboratoire CHAUVIN
Zone Industrielle Ripotier Haut
07200 Aubenas - Fransa

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada LIPOTEARS %0,2 OFTALMIK JEL,10 GR kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

LIPOTEARS %0,2 OFTALMIK JEL,10 GR Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

LIPOTEARS %0,2 OFTALMIK JEL,10 GR ilacı için aranan kelimeler


lipotears yan etkileri | oftalmik jel kullananlar | lipotears ne için kullanılır